Les også: - Skrekkscenariene har hele tiden vært en del av grunnlaget

Les også: - Ingenting er bestemt

- Gjennom sine uttalelser i TA fredag har Mari Trommald skaffet seg og Helse Sør-Øst et betydelig forklaringsproblem, mener Asgeir Drugli.

INGENTING

Forrige fredag sa prosjektleder og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Mari Trommald, til TA at «ingenting i saken «Palassrevolusjon i sykehus-Norge» går inn i styresaken fra april». Trommald uttalte dessuten at «det som står i rapportene Sykehusaksjonen Notodden viser til - må Sintef Helse stå inne for».

Trommald leste for øvrig gjennom hele saken på forhånd og godkjente sine egne uttalelser.

KAN BEVISES

Dette har ført til at leder av Sykehusaksjonen Notodden, Asgeir Drugli, reagerer sterkt.

- Her forsøker hun etter min mening å føre folk bak lyset, enten av uvitenhet eller med hensikt - jeg vet ikke hva som er verst. Hun forsøker i artikkelen å distansere seg fra Sintef-rapportene og bedyrer at det ikke kan være noen sammenheng mellom styremøtet i april i Helse Sør-Øst og scenariene som legges til grunn i Sintef-rapporten, sier Drugli.

Som kan bevise hva han snakker om og viser til styresak 038-2008 i Helse Sør-Øst - behandlet av styret i april.

SIER DET ER OVERSKUDD

- Det er enda tydeligere enn det jeg trodde før jeg satte meg ned for å se om jeg fant noen direkte sammenheng - og det fant jeg. I kapittelet om kapasitet står det i styresak 038-2008 blant annet følgende:

* Det er flere forhold som vil påvirke fremtidig kapasitetsbehov. Særlige viktige forhold å trekke frem, som vil ha betydning for kapasitetsvurderingene i hovedstadsområdet - og for arbeidet med å tilpasse eksisterende kapasitet med kapasitetsbehovet, vil være: - Endrede behandlingsformer i kirurgi som tilsier reduksjon i døgnkapasitet innenfor kirurgi.

- At Sintef påviser betydelig kapasitetsoverskudd i forhold til operasjonsrom, heldøgnsplasser og poliklinikker i regionen, men en underkapasitet for dagbehandling.

DRAR MYTEN MED SEG

- Her ser man at det direkte henvises fra saksutredningen i styresaken til Sintef-rapportene som omhandler «Aktivitets og kapasitetsanalyse sykehusområder i Helse Sør-Øst RHF». Helse Sør-Øst fremstiller situasjonen som om det skulle være betydelig kapasitetsoverskudd. Dette er som vi tidligere har pekt på ikke riktig og det er åpenbart at de fortsatt drar denne myten med seg helt fra den første rapporten, noe som forutsetter gjennomføring av scenarier som vil ramme pasientene i betydelig grad. Spørsmålet vi vil ha svar på er i hvilket omfang disse forutsetningene er tenkt gjennomført. Det sier Helse Sør-Øst sine dokumenter ikke noe spesifikt om, sier Drugli.

BESTILT AV SØR-ØST

Det finnes også andre bevis. Om Sintef-rapport A6558 - som omhandler den fremtidige strukturen og kapasiteten i Helse Sør-Øst - står det følgende i Helse Sør-Øst sitt dokumentarkiv:

- Rapporten er bestilt av Helse Sør-Øst for å få et bilde av kapasiteten ved sykehusene i dag og i framtida. Rapporten er en del av grunnlaget for Hovedstadsprosessens delprosess 1 og for styresaken om omstillingsprogrammet som behandles 16.-17. april. I de framskrivningene Sintef-Helse har gjort av behov og kapasitet er det lagt inn forutsetninger om at andelen dagbehandlinger vil øke og at gjennomsnittlig liggetid blir redusert, heter det.

- Her sier de jo nettopp det som vi har bedyret, at rapporten er en del av grunnlaget for Hovedstadsprosessen. Og ikke bare det, men de sier altså det som Mari Trommald benekter når hun sier at ingenting i saken «Palassrevolusjon i sykehus-Norge» går inn i styresaken fra april. Dette er Helse Sør-Øst sine egne ord og her sier de at det er Sintef-rapporten de legger til grunn, sier Drugli.