Det bekreftes i en pressemelding sendt ut tirsdag kveld.

Styret har konkludert med at trafikken skal gå som normalt frem til 1. november, men varsler full stopp i den sivile trafikken etter dette tidspunktet.

- Styret ser ikke grunnlag for sivil trafikk etter 1. november 2016, og det er besluttet at trafikken skal avvikles etter dette dersom forventet fremtidig volum fra Ryanair bekreftes. Ryanairs ruteprogram antas offentliggjort i løpet av neste uke, skriver administrerende direktør Pål F. Tandberg.

Det er konsekvensene av flypassasjeravgiften som gjør at Rygge sivile lufthavn AS gir opp.

I følge NTB arbeider det rundt 500 mennesker ved flyplassen.

- Direkte konsekvens

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik uttalte tidligere idag at det er trist om det ender med at flyplassen blir nedlagt.

 – I så fall er det som en direkte konsekvens av flyseteavgiften, sier hun til NTB.

Flypassasjeravgiften som skal innføres fra 1. juni, har fått Ryanair til å si opp baseavtalen med Rygge fra 1. november.

Dersom det irske lavprisselskapet forsvinner, vil antallet passasjerer synke fra 1,6 millioner til 500 000, noe ledelsen mener vil gjøre flyplassen til et underskuddsforetak.

Men Hjemdals antakelse er at det vil være behov for Moss Lufthavn Rygge, selv om Ryanair skulle takke for seg.

– De antakelsene tror jeg en utredning vil bekrefte med faktagrunnlag, sier KrF-politikeren.

Frykter at 1000 arbeidsplasser forsvinner

Innføringen av flypassasjeravgiften ble tidligere i år utsatt fra 1. april til 1. juni, noe som gir 250 millioner kroner i mindre inntekter til staten enn forutsatt i budsjettforliket i fjor høst.

Trass i utsettelsen har finansminister Siv Jensen (Frp) hele tiden vært tydelig på at stortingsvedtaket fra i fjor høst skal følges opp. 13. mai ble forskriften formelt fastsatt av Finansdepartementet, etter at en disputt med EFTAs overvåkingsorgan ESA foreløpig er ryddet av veien.

Motstandernes siste håp er at avgiften blir strøket under forhandlingene på borgerlig side om revidert nasjonalbudsjett. Flere kilder i forhandlingsrommet avviser imidlertid dette som helt uaktuelt overfor NTB.

Flere fagforbund, arbeidsgiverorganisasjoner samt deler av opposisjonen på Stortinget har protestert mot innføringen av avgiften. Den har også vakt til dels sterk motstand lokalt i Østfold, der rundt 1000 arbeidsplasser direkte eller indirekte kan bli berørt.