Foreslår å bygge kombinert flom- og veitunnel

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: I begynnelsen av oktober foreslo lederen av Øst-Telemarkens Brukseierforening å bygge en flomtunnel mellom Norsjø og Frierfjorden. Nå ønsker Bypartiet i Grenland å gå enda lenger.

DEL

De ønsker å bygge en kombinert flom- og veitunnel mellom Fjærekilen og havneterminalen på Vold.

- Hvorfor ikke slå to fluer i en smekk, spør partileder Thomas Bakken i Bypartiet.

Det var i begynnelsen av oktober at Nicolai Østhus i Brukseierforeningen lanserte ideen om en flomtunnel for å forhindre oversvømmelsen lik den store flommen tidligere i høst.

Tanken er å føre de enorme vannmassene direkte fra Norsjø og ut i Frier.

- Dersom det hadde latt seg gjøre å bygge denne som en kombinert flom- og veitunnel hadde dette vært en perfekt trase for tungtransporten, sier Bakken.

Han har ikke de tekniske løsningene klar, men Bakken ser for seg at tunnelen naturlig nok må sperres for veitrafikk når den må brukes til å lede vannet i Frier. Han ser for seg at en flomtunnel vil brukes svært sjelden og at tunnelen resten av tiden kan brukes til veiformål.

- Vi gjør så store ingeriørbragder i Nordsjøen at dette må vel være en overkommelig oppgave, spør Bakken.

I fase 3 av bypakka ligger det inne en tunnel mellom Porsgrunn og havneterminalen. I så fall blir det en ny forbindelse fra Fjærekilen og helt inn til Porsgrunn.

Artikkeltags