– Vannstanden har steget dramatisk i løpet av natten og den stiger fortsatt. Vannet er snart inne i kjelleren på kommunehuset, sier rådmann Rune Engehult som nå sitter med kriseteamet i Hjartdal kommune.

Graver i veien

– Det har vært nødvendig å sperre veiene til Frølandsfeltet med bukker. Under flommen for 1 1/2 uke siden så vi at en del ikke respekterte at veiene var stengt og tok sjansen på å kjøre i vannmassene. Vi vet nå at vannmassene graver i veibanen og det betyr at folk kan kjøre seg fast, sier Engehult.

– Hva med behovet for helsehjelp i Frølandsgrenda?

– Vi har noen brukere i feltet, men «hell i uhell» så har vi også to ansatte som i dag ikke kommer seg på jobb. Det betyr at de som trenger det får helsehjelp. Sist fungerte dette godt, beroliger Engehult.

Holder stengt

Oppvekstsenteret i Hjartdal holder også stengt og det betyr at 38 barn opp til 7. klasse og 20 barnehagebarn må holde seg hjemme.

– Det er ikke vann som har ført til dette tiltaket, men veisituasjonen til og fra senteret. Vi tar ingen sjanser i så måte, sier Runge Engehult om den dramatiske situasjonen i Hjartdal og Sauland.

Vannmasene har «bøtta» ned i hele natt og striregnet fortetter. Det går nå om lag 350 til 400 meter i sekundert i Omnesfossen. Alle magasiner er fulle.

– Vi følger situasjonen nøye og publikum kan ringe oss på sentralbordet eller følge med i Telen.no. våre nettsider og våre Facebook-sider, sier Rune Engehult.

Det er ventet store nedbørsmengder fram til midnatt.