Reglene, som Turistforeningen og Røde Kors står bak, ble presentert av en ekspertgruppe mandag. De ni nye reglene erstatter de tidligere, som stort sett har vært uendret siden starten på 1950-tallet.

- Særlig dette med skred var ikke tydelig nok i de gamle reglene. De nye reglene er mer pedagogiske, sier generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors.

En helt ny regel er kommet på plass. Det er nummer to, som lyder «Tilpass turen etter evne og forhold», der det tidligere het at man ikke skal legge ut på langtur uten trening.

Også regel nummer sju har fått en oppfriskning. Den lyder nå «Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er», der man nå oppfordres til aktiv å følge med på hvor på kartet man er. Et tillegg til denne regelen omfatter også digitale hjelpemidler for navigering.

Regelen om aldri å gå alene, er tatt bort.

Det er fortsatt ni regler, men flere av dem er endret eller fjernet, og punkt seks er helt nytt. Her er de:

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

7. Bruk kart og kompass, vit alltid hvor du er.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

9. Spar på kreftene, og søk ly om nødvendig.