Nå får de fiske så mye laks de vil

Artikkelen er over 2 år gammel

Kvotene for fiske etter laks i Lågen oppheves for sports- og flåtefisket. Det er konklusjonen forvaltningslaget gjorde i går etter godt fiske så langt.

DEL

Elva har en perfekt vannføring, laksen trøkker bra på og både sports- og flåtefiskerne er godt fornøyde med sesongen. Så langt.

– Midtsesongsevalueringen baserer seg på hvor mye laks vi har tatt så langt i sesongen. Og konklusjonen er at fisket er såpass brukbart at vi opphever kvotene og lar både sportsfiskerne og flåtefiskerne få fiske så mye de vil, sier leder av Numedalens Forvaltningslag, Asle Granerud.

Teinefisk: Denne fanget Asle Granerud onsdag morgen, og den som har god peiling, kan se at det er en oppdrettslaks.

Teinefisk: Denne fanget Asle Granerud onsdag morgen, og den som har god peiling, kan se at det er en oppdrettslaks.

To laks per dag

Kvotene har vært maks to laks per dag eller sju totalt for sportsfiskerne, og 500 kilo totalt over hele sesongen for dem som driver flåtefiske.

– Nå nå det tilføyes at det er svært få, om noen, som fisker 500 kilo gjennom en hel sesong, så vedtaket får liten betydning i praksis, sier Granerud.

Likevel regner han med en del støy rundt vedtaket.

– Det er enkelte fiskere som følger veldig nøye med og engasjerer seg ekstra mye rundt kvotereguleringen. Slik er det bestandig og et bilde på det psykososiale forholdet blant fiskerne i elva, smiler Granerud som mener det er helt andre naturgitte forhold som spiller inn på mengde laks i elva.

Forholdet i havet

– Det er forhold i havet som regulerer mengden fisk. Havtemperaturer spiller inn, hvor langt nord laksen søker og næringsgrunnlaget i havet. Vi vet også at sild og makrell søker mye av den samme næringen som laksen. Så det er forhold vi her i forvaltningslaget kan gjøre fint lite med, sier Granerud.

I Lågen er det et relativt konstant antall fiskere, og interessen har ikke blitt mindre med årene.

– Samfunnsøkonomisk kaster det mye av seg for fiskerne legger igjen flere titalls millioner til kommunen.

Selv har han teine like under Holmfossbrua og er en av dem som må nøye seg med den avtalte kvoten på 400 kilo totalt i løpet av sesongen.

– Det er naturlig nok mange som ønsker både teina mi og alle andres teiner langt pokker i vold, men dette er et viktig kulturfiske som har foregått i hundrevis av år. Selv har denne teina vært i bruk siden 1852, og det er begrenset hvor mye laks som blir fanget fra denne typen redskaper, sier Granerud.

Fått ni laks

Uten at det er nøyaktig dokumentert mener eksperter at det av den totale mengden laks som går opp elva, blir i overkant av 30 prosent fanget eller fisket.

– Denne uka har jeg fått ni laks, og i forrige uke litt flere. Så vi snakker ikke om fiskebonanza som det var på 80-tallet, sier Granerud.

I 2014 ble det tatt 9,5 tonn laks i Lågen. I år blir trolig tallet noe høyere.

– Bare småtteri mot 80-tallet da det ble innrapportert 36 tonn for hele elva. Og alt ble nok heller ikke meldt inn, sier han.

Av den totale mengden laks som blir tatt, er mellom tre og fire prosent oppdrettslaks.

Artikkeltags