Fikk svar på mange spørsmål

på befaring: Ressursgruppa deltok på befaring på Noahs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand denne uken. I kveld holdes det første offentlige møte om         planprogrammet på Høgskolen. Porsgrunn kommune, Norcem og Noah vil her være representert.

på befaring: Ressursgruppa deltok på befaring på Noahs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand denne uken. I kveld holdes det første offentlige møte om planprogrammet på Høgskolen. Porsgrunn kommune, Norcem og Noah vil her være representert.

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: Leder av Brevik vel, Stig Kolbjørnsen, forteller om en nyttig og informativ befaring på Noahs deponianlegg på Langøya i Holmestrand.

DEL

Onsdag var ressursgruppa knyttet til planene for avfallsdeponi på Norcem på befaring på Noahs anlegg i Holmestrand.

Følget besto av representanter fra Brevik vel, Naturvernforbundet, Brevik historielag og Porsgrunn kommune. HMS-sjef Jorunn Gundersen og hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen fra Norcem var også med.

- TRYGT OG GODT

Stig Kolbjørnsen omtaler det som en bra seanse. På anlegget ble de møtt av administrerende direktør i Noah, samt ansvarlig for myndighetskontakt i selskapet og prosjektlederen for en reguleringsplan for nytt avfallsdeponi i gruvene på Norcem.

– Vi fikk en god introduksjon om hva selskapet jobber med, hva det egentlig handler om, og ikke minst hva slags type avfall det handler om, forteller han.

Kolbjørnsen bet seg også merke i presiseringen av at det kun er snakk om lagring av uorganisk avfall.

– Jeg synes også det var interessant å høre hva slags planer kommunen har for Langøya i etterkant. Det blir faktisk sett på som et potensielt utbyggingsområde i kombinasjon med allerede populære friluftsområder, sier han.

Kolbjørnsen innrømmer at han har en skepsis til planene, men at han er i en lyttende fase. Et høringsinnspill fra Brevik Vel vil komme.

– Vi jobber hardt med dette, men vi vil bruke tiden fram til fristen for å få mest mulig kunnskap og for å gi et best mulig innspill basert på kunnskap, understreker han.

Trafikkbilde, til sjøs og på vei, samt støyforhold er et av punktene Brevik Vel vil legge spesielt vekt på.

– Fra vår side er det viktig å ikke rope gift, gift. Gjør du det mange nok ganger, kan det være ødeleggende i seg selv, sier han.

– UBEGRUNNET FRYKT

Hovedtillitsvalgt og ansatterepresentant i prosjektgruppa, Tom Jacobsen, synes det har vært en god og ryddig prosess så langt. Han tror folks bekymring vil roe seg når mer fakta om hva det hele handler om, når ut.

– Det er viktig at folket er vaktbikkjer, men jeg mener mye av frykten som har kommet er ubegrunnet, også fordi folk ikke vet nok, sier han.

Han føler seg trygg på at Noah ikke vil ta lettvinte løsninger og bryte tillatelser.

– Da er de ferdige. Vi som jobber på Norcem i dag er heller ikke interessert i å ha useriøse aktører her, sier han.

Jacobsen ser det som helt naturlig at de ansatte med gruvekompetanse vil fortsette å jobbe i gruvene, om planene for avfallsdeponi blir realisert.

– Jeg har heller ikke hørt om noen ansatte som ikke er interessert i det, sier han.

FORTSATT SKEPTISK

Elisabeth Kirkenes var blant initiativtakerne til møte som ble avholdt i Brevik tidligere. Som representant fra Brevik historielag var også hun med på befaringen.

Hun har ikke blitt mindre skeptisk.

– Ja, det var et proft opplegg, og spørsmålene ble godt håndtert. Svarene på hva dette vil bety av transport på vei og på sjøen, har vi likevel ikke, og det er det som virkelig bekymrer oss, sier hun.

Kirkenes håper nå at politikerne setter seg grundig inn i saken og lytter til nærmiljøets innspill.

– Jeg registrerer med interesse at beboerne rundt Pasadalen har fått full støtte for sin bekymring. Det er småtteri i forhold til hva vi snakker om her, påpeker hun.

Artikkeltags