Tulla Samuelsen, som er datter av den kjente predikanten Aage Samuelsen, søkte for tre år siden om billighetserstatning fra staten.

Samuelsen ble som 13-åring henta av barnevernet og plassert på en pikeskole i Trøgstad. Hun mista også 5., 6. og 7. klasse, og i vedtaket kaller Utdanningsdirektoratet dette for «oppsiktsvekkende og kritikkverdig».

TRE ÅR UTEN SKOLE

- Selv om denne saken neppe hadde noen enkel og åpenbar løsning, må det kunne karakteriseres som oppsiktsvekkende og kritikkverdig at verken skoleverket eller det øvrige kommunale hjelpeapparatet på et langt tidligere tidspunkt, gjennom de muligheter som forelå, sørget for at søkeren fikk skolegang. Det er klart at tre år uten skolegang må ha påvirket søkerens utbytte og muligheter for videre skolegang. Med den manglende skolegangen, er det beundringsverdig at søkeren i voksen alder har tatt opp igjen og fullført både grunn- og videregående utdanning, heter det i vedtaket.

TØFF OPPVEKST

Etter åra med mobbing og trakassering, og åra på barnevernsinstitusjonen, ble Tulla Samuelsen rusmisbruker. Først i voksen alder fikk hun skikk på livet sitt, og da tok hun som nevnt også utdanning. Hun lykkes også med å komme i jobb. Senere fikk hun muskel- og skjelettsmerter. Hun sliter fortsatt med opplevelsene i barndommen og oppveksten, og hun er i dag uføretrygda.

I vedtaket heter det også at Barne- og familiedirektoratet ikke finner å kunne kritisere barnevernet for plasseringa av Samuelsen på Trøgstad skolehjem.

Og det reagerer Samuelsen kraftig på.

- JEG ER DYPT SKUFFA

- Jeg skjønner ikke hvordan de kan frikjenne barnevernet, som jo har makulert alle papirene på meg. Det må jo være brudd på forvaltningsloven. Så jeg føler at jeg har fått en beklagelse fra staten for at det er begått urett mot meg. Men jeg er dypt skuffa over at barnevernet ikke har fått den kritikken de skulle ha fått, sier Samuelsen, som vurderer å saksøke Skien kommune.

- Det å få refset barnevernet er omtrent umulig. De kan gjøre hva de vil, noe vi ser masse eksempler på også i dag. Og hvis en kritiserer de, så smeller de døra igjen og henviser til taushetsplikten, mener Samuelsen.

Hun fikk hjelp av Stiftelsen rettferd for taperne med søknaden, og hun ble i fjor også styremedlem i organisasjonen.

Generalsekretær i Stiftelsen rettferd for taperne, Ola Ødegaard, synes også det er kritikkverdig at Billighetsutvalget ikke kommer med kritikk mot barnevernet i Samuelsens sak.

- Det kan hende de har hatt litt lite dokumentasjon. Men for meg er det ganske vanskelig å se at barnvernet i Skien ikke får kritikk. Samtidig har hun fått en beklagelse fra samfunnet, noe hun skal være fornøyd med. Pengene kan ikke erstatte en vond barndom, men hun har fått en anerkjennelse på at det ikke var hennes skyld at ting gikk som de gjorde. Over påske vil jeg drøfte med henne om hun også bør søke om erstatning fra Skien kommune, sier Ødegaard.

- VILLIGE TIL Å GJØRE OPP

Han sier at flere kommuner har betalt ut erstatning til personer som har søkt om billighetserstatning, og at kommunene har et høyere tak på erstatning enn hva staten har.

- I løpet av de 15 åra vi har eksistert har staten og kommunene per utgangen av februar i år til sammen utbetalt 113 millioner kroner i billighetserstatning. Så det er ingen tvil om at man nå også i kommune-Norge er villige til å gjøre opp for seg, sier Ødegaard.