Alle som er ansatt et sted har etter ferieloven krav på feriepenger.

- Det blir ofte fremstilt som om feriepengene er noe som kommer i tillegg til den vanlige lønnen. I praksis erstatter feriepengene julilønnen for de fleste.

Det som er ekstra er bortfallet av skattetrekket. Får du 50.000 kroner i feriepenger og betaler vanligvis 30 prosent i skatt, får du egentlig 15.000 kroner ekstra utbetalt i juni.

Skatten du betaler er den samme, siden du slipper skattetrekk i juni (og halve desember), betaler du mer skatt enn du ellers ville gjort i årets 10,5 resterende måneder, sier privatøkonomiekspert i smartepenger.no Rune Pedersen.

Feriepengerkalkulatoren

Feriepengekalkulatoren gir deg tre beregninger:

Hvor mye mottar du i feriepenger i år basert på fjorårets opparbeidede rettighet

Hvor mye feriepenger du tjener opp ut fra årets inntekt

Hvor mye mer du får utbetalt i feriepenger enn i en normalmåned

Regn ut med feriepengekalkulatoren

Dette får du i feriepenger

Grunnlaget for årets utbetalinger ser du av lønns- og trekkoppgave (e) fra 2016. Hvor mye du får, avhenger av hvor lang ferie du har rett til.

Har du rett til ferie i fire uker og én dag, skal du ha 10,2 prosent i feriepenger av arbeidsvederlaget du mottok i opptjeningsåret. Dette står i ferieloven. Ved utbetaling for feriemåneden skal det da betales ut én månedslønn pluss 1/26-del av månedslønnen.

Hvis du har rett til fem ukers ferie er feriepengesatsen 12,0 prosent. Dette er en tariff-festet rettighet, og står ikke i ferieloven. Månedslønnen blir i dette tilfellet feriepengene med et fradrag på 4/26-del av månedslønnen.

- Du får ikke høyere årslønn selv om du får 12,0 prosent i feriepenger i stedet for 10,2 prosent. Den årlige lønnen blir omtrent den samme, fordi du trekkes for mer ferie når du er i 12 prosent-området. Fordelen er at du får den samme lønnen med fire dager ekstra ferie.

Grunnen til tillegget på 1/26 og fradraget på 4/26, er at arbeidstagere i gjennomsnitt arbeider 26 dager i måneden (ferieloven opererer med seks dagers uke). En månedslønn tilsvarer dermed 26 dager.

I eksemplet under har vi satt opp et eksempel der feriepengegrunnlaget er 400.000 kroner. Dagens årslønn er 520.000 kroner (43.333 kroner per mnd). Her har vi satt opp hva utbetalingene blir både for de som har han rett til 10,2 prosent, og for de som har rett til 12,0 prosent.

Mer når du er over 60

Arbeidstagere som fyller 60 år innen i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Dette medfører at de skal ha 2,3 prosent ekstra feriepenger (totalt 12,5 prosent) i forhold til hva de ellers har krav på. Med fem ferieuker blir satsen 14,3 prosent. Den forhøyede satsen gjelder ikke for inntekter ut over 6 G.

Ikke skattefritt - uten skattetrekk

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt av det. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie. Feriepenger er ordinær lønn, og inngår i den ordinære lønnen som blir beskattet.

- Som nevnt, den skatten du skulle betalt på disse pengene må du i stedet betale på de andre månedslønningene. Siden det gjerne er halv skatt i november eller desember, betyr det skatten for 12 måneder betales på 10,5 måneder, understreker Pedersen.