Skal rydde vekk radioaktivt avfall

Det er radioaktiv avfall i det nedlagte gruveanlegget i Fensfeltet. Nå har Norsk nukleær dekommisjonering (NND) overtatt ansvaret for opprydding etter gruvevirksomheten.