Giveren av pengegaven er Leopold Løvenskiold, som bodde i Sverige inntil han døde i fjor.

Leopold Løvenskiold hadde sin oppvekst på Fossum gård i Skien. Han hadde samme navn som far til Herman L. Løvenskiold, som nå er den eldste på godset på Fossum, og var hans onkel.

Leopold Løvenskiold var med i frimurerlosjen i Skien før han flyttet til Sverige. Men han beholdt kontakten med sine frimurervenner i Skien.

TESTAMENTE

I en alder av over 90 år testamenterte Leopold Løvenskiold 780 000 euro til frimurerlosjen i Skien. Ut fra dagens kurs tilsvarer dette rundt sju millioner kroner.

I høst fikk ledelsen i frimurerlosjen i Skien brev fra fondsbanken UBS i Sveits med beskjed om pengegaven.

HYGGELIG

Oscar Andersen, leder for frimurerne i Skien, sier det var hyggelig at noen tenkte på dem.

- Dette er lysglimt i vår tilværelse. Vi føler et ansvar for å ta vare på pengene på en forsvarlig måte, sier han.

Andersen sier de ennå ikke har mottatt noen penger. Men de har begynt å forberede seg på hva vil gjøre når de får pengene.

OPPRETTE FOND

- Vi må ta et forbehold. Men hvis vi får disse pengene, vil de bli satt inn på et fond. Vi har startet arbeidet med å lage et rammeverk til et fond som skal forvalte pengene, sier Andersen.

- Det vil bli laget statutter og valgt et styre som skal forvalte disse pengene. Målet er at avkastningen av fondet skal brukes til veldedig formål, sier han.

HUMANITÆRT

Andersen sier frimurerne i Skien driver en del humanitært arbeid. Det skjer hovedsakelig gjennom et samarbeid med Skien diakonale senter, herunder kontaktsenteret.

Frimurerne arrangerer hvert år grillfest og julemiddag for vanskeligstilte som bruker kontaktsenteret. I tillegg driver de hjelpearbeid for barn i Litauen, som kommer på opphold ved Dilsdalen feriekoloni, samt støtte til funksjonshemmede.

PUSSE OPP

Andersen sier Dilsdalen også er feriekoloni for Skien kommune. Han sier det er mulig de nå kan pusse opp Dilsdalen feriekoloni så stedet blir enda hyggeligere for barna som bruker stedet.

- I tillegg vil vi se på om vi skal pusse opp bygningen vår på Marenso. Men den er fra 1983, og er fortsatt i god stand, så det er trolig ikke behov for så mye vedlikehold, sier Andersen.

BRUKES I NÆROMRÅDET

- Det var et ønske fra giveren om at pengene skulle brukes i nærområdet. Vi vil oppfylle hans ønske, og sørge for at pengene kommer til nytte her i regionen, sier Andersen.

Frimurerne støtter også en del andre prosjekter med humanitære midler og pengegaver, blant annet på Uthauen skole for lærevansker i Skien.

ANONYM GAVE

Ifølge frimurerlederen ønsket giveren at gaven ble gitt anonymt. Da de fikk brevet fra banken sto det ikke der hvem som hadde gitt pengegaven. Men dette var noe de fant ut i ettertid.

Andersen sier de måtte sende et brev tilbake til banken, som ba om bekreftelse fra ledelsen i frimurerlosjen i Skien og en del dokumentasjon og underskrifter. Dette er blitt gjort, og de venter nå på en ny henvendelse fra banken i Sveits.

Herman L. Løvenskiold på Fossum hovedgård ønsker ikke å si noe om denne saken. Han henviser til frimurerlosjen i Skien for kommentarer.