Jensens statssekretær André Kolve bekrefter overfor Aftenposten at departementet jobber med et slikt forslag.

I statsbudsjettets nasjonalbudsjettdokument beskrives forslaget slik: «Vrakpanten vurderes endret til en differensiert panteordning hvor skifte til mindre forurensende kjøretøy belønnes. Kostnader og forventet klimaeffekt skal utredes. Det tas sikte på at eventuell, ny miljødifferensiert vrakpant kan innføres, senest fra 1.1.2018.»

I dag er vrakpanten på 3000 kroner uavhengig av hva slags bil du vraker, eller hva du eventuelt bytter til.

Da Jensen og Trine Skei Grande (V) besøkte Canada i sommer for å få miljøtips, ble Jensen begeistret for deres ordning som belønner miljøvennlige erstatninger for den vrakede bilen.

Skei Grande mener på sin side at ordningen høres krevende ut å gjennomføre i praksis. Slik hun husker dem canadiske ordningen går den ut på at man får én sum om man kjøper elbil, en annen om man kjøper elsykkel, en tredje hvis man kjøper medlemskap i en bilkollektivordning og en fjerde hvis man kjøper en vanlig bil til erstatning for den man vraker.