FRITAS: Den gamle bensinstasjonen på Vold i Skien er blant eiendommer som foreslås å gis fritak fra eiendomsskatt i Skien kommune.
Arild Hansen

Se hele lista: Disse 75 kan slippe eiendomsskatt

SKIEN: Rådmannen i Skien foreslår at 75 eiendommer får fritak fra eiendomsskatten i 2019. Dette er blant annet eiendommer som har en historisk verdi og eiendommer eid av ideelle organisasjoner i kommunen.
Publisert