Se video nederst i saken.

Deler av forslaget er omstridt. Den lokale velforeningen ønsker at veien skal gå i tunnel gjennom Skjelvsikdalen i stedet for over bru slik utbyggeren foreslår.

Den nye veien består av nye bruer i Langangen og en ny Grenlandsbru for den sørgående trafikken.

I forbindelse med arbeidene på Kjørholttunnelen og Bambletunnelen er det allerede sprengt ut nye løp for den sørgående trafikken.

På Rugtvedt skal den nye veien koples sammen med den nye E18 gjennom Bamble som etter planen skal være ferdig i desember 2019.