Bekjemper svart arbeid på nye E18

Artikkelen er over 2 år gammel

BAMBLE: E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark skal bygges uten bruk av svart arbeid. Et samarbeid mellom Nye Veier AS og Skatt sør skal bidra til å holde useriøse og kriminelle borte fra veianlegget.

DEL

Ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal skal etter planen stå ferdig 2. desember 2019. Strekningen på 16,5 kilometers firefelts motorvei med 110 km/t.  

Her tilbyr de 30 nye jobber, og 50 til i løpet av høsten 

Nye Veier AS og Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å unngå svart arbeid og useriøse aktører på veianlegget. Nå starter oppfølgingen av avtalen i forbindelse med prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, skriver Skatt sør i en pressemelding.

Tausehetsbelagt informasjon

‒ Nye Veier er opptatt av å sikre seriøse leverandører til våre prosjekter. Vi stiller tydelige krav i våre kontrakter for å ivareta HMS, samfunnsansvar og hindre sosial dumping. Vi er opptatt av seriøsitet, og tilstreber at alle våre leverandører og underleverandører følger lover knyttet til skatter og avgifter, samt følger norske arbeidslivsnormer. Med denne avtalen sikrer vi tilgang til taushetsbelagt informasjon som bidrar til å forhindre svart arbeid, sier prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad i Nye Veier, Magne Ramlo.

Nå er det kommet rundkjøring på E18 

Avtalen innebærer at leverandører som vil inngå kontrakt, må signere en fullmakt som gir Nye Veier tilgang til taushetsbelagte opplysninger om skatte- og avgiftsforhold fra Skatt sør. Det bidrar til å sikre leverandører som betaler skatter og avgifter og bidrar til fellesskapet.

Tre millioner kubikk stein skal flyttes på og over 100 maskiner skal i drift 

Viktig signal

Onsdag var Nye veier, Skatt sør og hovedentreprenøren Hæhre samlet til oppstartsmøte for å starte oppfølgingen av avtalen. Begge parter er godt fornøyd med at samarbeidet skal bidra til at ingen offentlige midler havner hos useriøse virksomheter.

Viste frem veiprosjektet 

‒ Nye E18 gjennom Telemark er et prosjekt som betyr mye for befolkningen og for infrastrukturen i Norge. Vi sender et viktig signal dersom vi sammen holder kriminelle og useriøse borte fra anleggsarbeidet, sier regiondirektør Cecilie Solum i Skatt sør.

Samarbeidsavtalen er et ledd i Skatteetatens arbeid for å krympe handlingsrommet til arbeidslivskriminelle., heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags