Til tross for økte inntekter, endte resultatet før skatt på minus 405.000 kroner i 2016. Året før hadde selskapet et plussresultat på 4,2 millioner kroner.

Den store endringen i resultatet har sammenheng med at skisenteret kjøpte det konkursrammede Gautefall hotell. Fra gode resultater i 2015 så ble det foretatt betydelige investeringer i hotellet gjennom året, men dette har ikke gitt seg utslag i regneskapet før i 2016.

Vekst på 10 mill.

Siden 2014 har Gautefall Skisenter AS økt inntektene med over ti millioner kroner.

Fra 12,7 millioner for tre år siden, til nesten 23 millioner kroner i 2016. Største aksjonær i Gautefall Skisenter er Samhold Holding AS. Bjørn Halvor Roalstad er både daglig leder og styreleder. Roalstad er også involvert i selskapet Gautefall Alpineiendom AS, samt andre selskaper tilknyttet «heia».