Det melder Varden om dommen fra Nedre Telemark tingrett.

Ifølge avisa ble mannen, som var 17 år da ulykken inntraff den 15. februar 2017, dømt for uaktsom kroppsskade.

Varden skriver videre at retten konkluderte med at mannen kjørte fort «til tross for at han ikke hadde oversikt og dermed tatt en bevisst sjanse, og satset på at dette skulle gå bra».

«Flertallet vurderer dette som grovt uaktsomt», heter det videre i dommen. I tillegg til fengselsdommen, ble 18-åringen dømt til å betale den skadde 75 000 kroner i oppreisning.