TA har fått tilgang til tilsynsrapporter, samt politianmeldelsen som Mattilsynet har sendt inn til Drangedal lensmannskontor. Anmeldelsen er datert 14. oktober 2015.

Ifølge denne anmeldelsen var det natt til 24. august i fjor at det oppsto en svikt i ventilasjonsanlegget i kyllinghuset til Holte gård. Mattilsynet hadde fått opplyst fra gården at ventilasjonsviften var slått av og alarmen satt på lydløs.

Denne alarmen skal varsle ved strømbrudd eller ved for høy eller lav temperatur.

Mattilsynet skriver videre i sin politianmeldelse at kombinasjonen av manglende ventilasjon og manglende varsling, førte til at 2066 av 4400 kyllinger døde.

De mener at dette trolig kunne vært unngått dersom alarmen hadde fungert som den skulle.

«...dyra har vært utsatt for store lidelser, enten dødsårsaken var overoppheting eller kvelning med CO2», skriver Mattilsynet.

FLERE PRISER

Holte Gård regnes en av landets mest kjente produsenter av gås, ender og økologiske kyllinger og har mottatt en rekke priser for sine produkter.

Gården har sitt eget slakteri og leverer produktene til noen av de beste restaurantene i landet.

Produktene er også merket som en spesialitet innen den offentlige matmerk-ordningen.

For å kunne vurderes må produktet oppfylle noen fastsatte krav. Deretter blir det bedømt av et uavhengig fagutvalg med høy matkompetanse, heter det på Matmerks nettsider.

Blir det her vurdert som en unik smaksopplevelse sammenlignet med andre produkter i samme kategori, så kan det tildeles Spesialitet.

- AVVISER SVIKT I RUTINENE

Daglig leder Magnus Olsen hos Holte Gård avviser at svikt i alarmrutinene førte til dyretragedien.

- Sensorene i alarmsystemet slår kun inn på temperatur og den var aldri faretruende høy. Svikt i ventilasjonen førte til oksygenmangel og det var årsaken til at kyllingene døde, forteller Olsen til TA. Alarmen ble derfor aldri utløst, hevder han.

Han forteller samtidig at de regner seg som ferdig med saken.

Mattilsynet mener Holte Gård i denne saken har opptrådt med forsett eller i det minste grovt uaktsomt ved at alarmanlegget ikke varslet om avvikende temperatur, og testing av anlegget ikke har vært gjort ukentlig slik regelverket krever.

Etter at Mattilsynet anmeldte bedriften har også myndighetene mottatt et brev fra Holte gård med den endrende forklaringen.

FERDIG ETTERFORSKET

Olav Lia, lensmann ved Drangedal lensmannskontor, bekrefter overfor TA at saken er ferdig etterforsket og viser til at den nå ligger hos en jurist for endelig avgjørelse.

- Den ligger hos meg til påtalemessig behandlig, bekrefter politiadvokat Svein Folkestad ved Sør-Øst politidistrikt. Han forteller til TA at det ikke vil komme noen reaksjon fra politiet før etter påske.