Dumpet asbest i beiteområde

DRANGEDAL: Da Kristin Flom gikk seg en kveldstur denne uka fikk hun seg et sjokk. Noen hadde dumpet asbestplater og annet spesialavfall inne på familiegårdens beiteområdet.