Etter en drøy times debatt som dreide seg blant annet om plassering, alkoholpolitikk og kapitalismens krefter, vedtok kommunestyret med 12 mot ni stemmer at Vinmonopolet får etablere seg i Drangedalstunet på Kåsmyra.

Dermed forkastet flertallet en enstemmig innstilling fra formannskapet som kom med en sterk henstilling til Vinmonopolet om å etablere seg i Prestestranda hvis polet der kunne oppnå de samme betingelsen som på Kåsmyra.

FRYKTET NEI

Forslaget om å si ja til poletablering på Kåsmyra kom fra Venstre, framført av Ola Nesland. Han var redd for at hvis vedtaket fra formannskapet ble stående, så ble det ikke noe pol i kommunen.

- Vinmonopolet har vurdert flere alternativer i sentrum, og blitt stående ved Kåsmyra. Aller helst ønsker også jeg pol i selve det gamle sentrum, men Vinmonopolet ønsker altså en annen plassering, var noe av Neslands begrunnelse.

ALKOHOLPOLITIKK

Aadne Røilid (KrF) var svært betenkt med Vinmonopol på Kåsmyra med en dagligvarebutikk i samme bygget som nærmeste nabo.

- Dette vil øke tilgjengeligheten. Skal vi ha Vinmonopol så må det ligge i sentrum i et bygg med egen inngang. Kommuneplanen gir også klare føringer for plasseringen av pol, nemlig i sentrum, hevdet Røilid, som også framsatte forslag om at kommunestyret bare ønsker pol i selve sentrum. Et forslag som ble nedstemt mot seks stemmer.

Røilid fikk sterk støtte av Magnus Straume (Ap) som var klar på at her måtte ikke politikerne la seg overkjøre av makta, det vil si Vinmonopolet, men at kommunestyret måtte vise at man er herre i eget hus. Straume så også plasseringen nær en dagligvarebutikk som svært uheldig. At polet tar økonomiske hensyn, syntes Straume var utidig.

TRODDE PÅ KÅSMYRA

Ordfører Nils Tore Føreland (Ap) gikk inn for at man tok en ny runde med Vinmonopolet i håp om å få til etablering i det gamle sentrum. Men ordføreren levenet liten tvil om at han trodde at polet kom til å havne på Kåsmyra.

- Her er det snakk om en 12 måneders prøvetid og for Vinmonopolet vil utvilsomt det økonomiske være avgjørende for om det blir permanent, mente ordføreren.

Det hele endte altså med flertall for Vinmonopol på Kåsmyra.