Det var natt til 1. januar i 2016 utenfor Haukeliseter afterski i Vinje at en mann ble slått ned, noe som førte til at han fikk to brudd i kjeven. En nå 27 år gammel mann fra Vest-Telemark ble i Nedre Telemark tingrett i februar i fjor funnet skyldig i å ha slått ned den fornærmede mannen, og han ble dømt til fem måneders ubetinga fengsel, samt til å betale både oppreisning og erstatning. 27-åringen anket dommen til Agder lagmannsrett, som har frifunnet ham for voldsepisoden.

– Så ingen episode

De tre fagdommerne og de fire lekdommerne mener alle at 27-åringen må frifinnes, siden de mener det er for stor usikkerhet om det er 27-åringen som slo ned den fornærmede. I dommen vises det blant annet til at 27-åringens ekskjærestes forklaring i retten. Hun forklarte at de kun oppholdt seg ved inngangen en kort periode, og at de raskt dro fra stedet igjen da de ikke kom inn, fordi de manglet billetter. At de kun oppholdt seg der i kort tid, bekreftes også av et videoopptak fra et overvåkningskamera. Ekskjæresten kunne heller ikke huske at det skjedde noen episode før de forlot stedet.

Den fornærmede så ikke gjerningsmannen før han ble slått, og den tiltalte kunne ikke huske noe fra kvelden på grunn av beruselse. En dørvakt var sikker på at det var den tiltalte som slo. Han forklarte at gjerningsmannen løp fra stedet, at de var flere vakter som løp etter, men at gjerningsmannen løp unna og satte seg inn i en gammel bil som kjørte fra stedet. Ekskjæresten forklarte imidlertid at hun hadde hatt en annen type bil enn den dørvakta beskrev. I tillegg sa et annet vitne at gjerningsmannen hadde satt seg inn i en bestemt type bil. Dermed hadde retten forklaringer om tre ulike biler i saken. Vitner kom også med forskjellige forklaringer om gjerningsmannens bekledning.

– Lagmannsretten har etter en samlet vurdering av bevisene, blitt stående ved at det ikke er hevet over rimelig tvil at tiltalte var gjerningsmann. Strafferettens strenge krav til bevis for tiltaltes skyld, fører derfor til at han må bli å frifinne, heter det i dommen.

Må betale oppreisning

Beviskravene i forhold til sivile krav er lavere enn i straffesaker. Flertallet av dommerne, de tre fagdommerne og to av lekdommerne, gikk inn for at 27-åringen må betale 25 000 kroner i oppreisning og 3 172 kroner i erstatning til den fornærmede, på tross av at han er frifunnet for volden.

– Flertallet sår med dette ikke tvil om at N.N. (den tiltalte) med rette er frifunnet for straffansvar, men understreker at skadelidtes stilling ikke skal bli svekket som følge av at hans krav på oppreisning blir behandlet i straffesaken, og ikke i en egen sivil sak. Dette er lovens ordning, og det ville medføre åpenbare prosessøkonomiske ulemper og svekke rettsstillingen for dem som har vært offer for overgrep, om vedkommende skulle være henvist til å fremme sitt krav i en egen sivil sak mot den påståtte gjerningsmannen, heter det i dommen.

27-åringens forsvarer, advokat Bjørn Stormyr, sier at han må diskutere dommen med sin klient, før de tar stilling til om dommen blir anket eller godtatt.