De fleste har nok fått med seg at Ingunn (Sigurdsdatter) Røiseland har meldt seg ut av den norske stat, og at hun er kastet ut av sitt eget hjem, som hun hadde erklært som «suverent territorium». Men for mange er det nok uklart hva som inspirerer og motiverer Røiseland og dem som deler hennes syn på verden.

Forfatteren Torgrim Eggen deltok i sommer på et foredrag med Røiseland på Lilleaker i Oslo. Han gjorde dette som en del av et større research-arbeid. Foredraget, som samlet 40–50 personer, inngikk i en foredragsturné som Røiseland gjennomførte sammen med Allan Broch, også kjent som Allan Løvehjerte.

I det nyeste nummeret av Humanist, tidsskriftet som utgis av Human-Etisk Forbund, har Eggen skrevet en lengre artikkel om Ingunn Røiseland og den såkalte suverene borgere-bevegelsen.

– Bortsett fra at disse «suvereningene» ikke vil betale regningene sine, handler dette om et stort antall konspirasjonsteorier: Som at folket er blitt løyet for, og at det er andre krefter en den lovlig valgte regjeringen som styrer landet. Disse folkene forholder seg ikke til en hellig bok. De henter biter her og der. Det er en form for klipp- og lim-ideologi, sier Eggen, som ønsker å informere offentligheten om hvilke ideer som vokser i det norske samfunnet.

– Og blant disse vi snakker om her, er Røiseland en lederskikkelse. Det må hun ha lov til å være. Det skal ikke være ulovlig for folk å ha skrudde ideer. Men det kan oppstå eksplosive situasjoner i dette miljøet. Det ligger et potensial for konfrontasjon når man nekter myndighetene å utføre pålagte oppgaver, sier Eggen.

Han frykter også at folk kan bli inspirert av Røiseland og Broch til å ødelegge sin privatøkonomi

– Er det etisk riktig å inspirere folk til å ta avgjørelser som er skadelige for dem selv? Skal man ta betalt for slikt? Jeg betalte 200 kroner for foredraget, uten å få noen kvittering, sier han.

SUVERENE BORGERE

I artikkelen forklarer han bakgrunnen for at Røiseland i dag kaller seg Sigurdsdatter.

Ifølge de «suverene borgerne» er navn og personnummer instrumenter i en gigantisk svindel som går ut på at bankene benytter våre persondata som pant. Idet du blir født, utstedes en fødselsattest som i virkeligheten er et verdipapir. På dette låner bankene penger, med sikkerhet i din forventede inntjeningsevne gjennom livet, skriver Eggen.

Sjefskurken bak denne banksvindelen er Vatikanet, fastslår Røiseland og Broch. Her trekker de linjene tilbake til et kupp fra Vatikanet for flere hundre år siden, som har ført til at vestlige nasjoners finansvirksomhet styres etter «maritim lov», i prinsippet et handelsreglement.

Eggen fortsetter: Fødselsattesten din er bokstavelig talt et fraktbrev, der lasten blir veid, målt og taksert, slik man gjør det i internasjonal skipshandel. Du er en handelsvare, eid av staten, mener «suvereningene».

NEKTER Å BETALE

– Hva er det Røiseland og Broch ønsker å oppnå, og med hvilke midler?

– Midlene er foredrag, aktiviteter i sosiale medier og aksjoner slik vi har sett i Skien. Det blir nok flere slike aksjoner framover. Dette sprer seg. Det finnes flere tilhengere som ser at de her kan finne en kanal for mistro og misnøye med myndighetene, sier Eggen.

Etter at artikkelen ble publisert på Facebook, mottok Eggen kommentarer fra en fetter. Personen jobber som politijurist i Asker og Bærum, og hadde nylig en sak hvor en person nektet å betale en fartsbot.

– Fartsovertrederen sa han ikke var den personen som sto tiltalt. Det var nemlig stråmannen som var den skyldige, sier Eggen.

Den tiltaltes forklaring er ikke til å forstå for andre enn de innvidde. Men i artikkelen forklarer Eggen hva som har inspirert fartssynderen:

Den mest komplekse og eksotiske prosessen er noe suvereningene kaller «redeeming the strawman». Ideen er at man ved hjelp av juridisk hokuspokus, som bl.a. omfatter å kvitte seg med personnummeret, kan skille den juridiske fiksjonen – stråmannen – fra det virkelige mennesket og på så vis bryte sine lenker. Det er dette amerikanske fenomenet Røiseland og Broch evangeliserer for i Norge, ifølge Eggen.

– Dette vil vi se mer av i Norge, sier han.

– Hvor mange «suvereninger» er det i Norge?

– Det er vanskelig å si hvor mange de er. Men hvis 30–40 stykker finner tid til å stille i en demonstrasjon i Skien en vanlig hverdag, ja, da vil jeg i hvert fall anslå at det finnes ti ganger så mange suvereninger i Norge.

Og helt harmløse er de heller ikke, mener Eggen.

– Situasjoner hvor folk blir kastet ut av hjemmet sitt, er eksplosive. Spørsmålet er; hva slags karakter vil volden få? I USA betrakter FBI Sovereign Citizen-tilhengere som potensielle terrorister. Jeg sier ikke at det norske politiet skal gjøre det samme, men det er de samme ideene som er virksomme her, sier Eggen.

– Er det ikke uheldig å koble et norsk miljø som er uttalt ikke-voldelige, til voldelige miljøer i USA?

– Jeg har ingen grunn til å tvile på at «suvereningene» står for fred og kjærlighet i Norge. Men, erfaringsmessig har ulike grupperinger som bekjenner seg til denne type tankegods, tydd til vold, svarer Eggen.

– Du har reagert på TA og Vardens dekning av Røiseland?

– Dette er ikke en affære som roper på koseintervju. Personlig synes jeg dette er for creepy til å framstille det som fargerikt. Her burde pressen vurdert dekningen opp mot hva Vær varsom-plakaten sier om å beskytte personer mot seg selv, sier Eggen.

VOKSENDE INTERESSE

I fjor kom John Færseth med boka KonspiraNorge, som tar for seg den voksende interessen for konspirasjonsteorier i Norge. Færseth var også til stede på et av møtene med Røiseland og Broch i sommer.

– Her var det mye fokus på at banker og hele pengesystemet er en svindel. Disse folkene har en idé om at Vatikanet styrer verden, og står over norsk lov, sier Færseth.

Han har brukt mye tid på å studere tankegodset som Røiseland og likesinnede bærer på.

– Disse menneskene, de «suverene borgerne», er en del av en ideologisk strømning med opphav i amerikanske høyreekstreme miljøer. I dette miljøet, hvor Røiseland er en sentral skikkelse, er det et møte mellom nyreligiøse verdier og konspirasjonsteorier, der denne interessen for «suveren borger»-ideologi er foreløpig siste utvikling. Og dette har tatt av det siste året, sier han.

– Hvor mange personer dreier det seg om?

– Det er vanskelig å si. Dette er ikke en organisasjon. Men det er nok av folk som er inspirert av Røiseland. Flere ting hun har skrevet på Facebook i det siste har blitt delt av flere hundre mennesker, så jeg vil jeg anslå at det kan være minst 1000 av dem alt i alt.

– De fleste anser vel konspirasjonsmiljøene som ganske sprø, og tar avstand fra de udokumenterte påstandene de kommer med. Hvorfor bekymre seg så mye over dem?

– Dette er ikke noe den jevne nordmann vil kaste seg over. Samtidig begynner det å bli ganske mange i disse miljøene. Om man ser på antall medlemmer i ulike grupper på nettet, finner man minst 1000 personer som er svært aktive, og man må regne med at det er mange flere som deler synspunktene, svarer Færseth.

BARNEVERN OG VAKSINER

Han forteller at dette er et miljø som favner mange forskjellige mennesker og ideer, men som har til felles at de har et verdensbilde basert på konspirasjonsteorier. Her finnes det vaksinemotstandere, anti-barnevernsaktivister, folk som tror på UFOer og rene høyreekstremister. Disse miljøene glir over i hverandre.

– Det er ikke tilfeldig at mange av dem har bakgrunn fra alternativ medisin og lignende, det er gjerne slik at hvis du er åpen for én idé som er utenfor mainstream, så plukker du opp liknende ideer i andre kategorier, sier Færseth.

Et kjennetegn ved disse menneskene, påpeker han, er at de er svært åpne og til dels ukritiske for det de får servert fra «sine egne», samtidig som de er svært skeptiske til «mainstream»-media og vitenskap. Dermed har de lett for å tro på ting som avvises av «systemet», ifølge Færseth.

I alternative kanaler og i diskusjoner i sosiale medier, vanker det ros for å ha «gjennomskuet» skjulte maktstrukturer og alskens komplotter.

– De er svært aktive på nettet, og diskusjonene som føres internt i miljøene bidrar til å skape en grobunn for farlige tanker, sier Færseth.

FARLIGERE LANDSKAP

Han er bekymret for hva enkeltpersoner i disse miljøene kan komme til å utrette.

– Jeg tror ikke Røiseland og Broch er farlige isolert sett. Men jeg er redd for hva som kan komme ut av miljøet de tilhører. Jeg er redd for hva folk som plukker opp ideene deres kan ty til. Er du overbevist om at staten er ulovlig, da er ikke skrittet langt fra å forsvare seg mot den samme staten, slik vi har sett i USA. Derfor mener jeg at vi skal ta disse folkene alvorlig. Og jeg mener det er svært uheldig at Røiseland ved en rekke anledninger har fått en talerstol gjennom TA, sier Færseth.

Han tror vi nå er på vei inn i et farligere landskap.

– I dette miljøet er det flere bindinger til anti-barnevernaktivister. Og da begynner det å bli farlig. Anti-barnevernaktivistene er en tikkende bombe. Her er det mange personer som har opplevd vonde ting, og miljøet har igjen bindinger til høyreekstreme. Dette er folk som mener barnevernet er en del av en plan for å oppløse familiestrukturen i Norge, og for å indoktrinere barna. Og mange mener Arbeiderpartiet har skylda for alt dette, sier Færseth.

Han forteller om et stort hat til Arbeiderpartiet i enkelte miljøer.

– De mener Norge er et diktatur, og Ap har skylda. De mener Ap har brukt psykiatrien til å kneble dissidenter, sier Færseth.