Fylkesmannen, via Stein Elseth, uttaler dette:

- Etter loven kan de som bor i landet og er norske statsborgere, ikke bli løst fra statsborgerskapet hvis dette vil føre til at vedkommende blir statsløs. Elseth viser til statsborgerloven. - Det er altså ikke mulig, som en ensidig handling, å si fra seg sitt norske statsborgerskap.

- Å levere fra seg pass eller andre identifikasjonspapirer har ingen rettslig virkning. Om vedkommende likevel gjør slike praktiske grep får det ingen konsekvenser for vedkommendes rettigheter og plikter i landet. Når det gjelder skatt er Elseth klar på at skatteplikten består selv om man leverer fra seg identifikasjonspapirene og mener seg løst fra statsborgerskapet. Det samme gjelder for plikter vi har etter de lover og regler som gjelder til enhver tid – og det gjelder for rettigheter vi har så lenge vi oppholder oss eller har bosted i Norge.

- Poenget er at den handlingen vedkommende har utført kun er en praktisk markering uten rettslig virkning i forhold til statsborgerskapet. Vedkommende er fortsatt norsk statsborger.

- Kommer det en henvendelse om dette fra Skien kommune, vil vi informere slik det er gjort her.

- Antakelig vil det være riktig av kommunen å oversende passet til politiet som er passmyndighet.