Bobestyrer Øystein Malmgren hadde ikke fått tilsendt de nøyaktige tallene fra Danske Bank da man åpnet den første skiftesamlingen i konkursboet etter Bolkesjø-hotellene i Aust-Telemark tingrett i går, men regnskapstall fra 2013 viser at banken går på en smell på minst 97 millioner kroner.

FIRE KONKURSER

Det var banken selv som åpnet for konkurs fordi den ikke lenger var innstilt på å betale for vedlikehold og varme. Som har kostet millioner siden Bolkesjø stengte i 2010. I dag er strømmen slått av. Aberia Healthcare, som driver Behandlingshjemmet Bolkesjø AS på nabohotellet Gran Hotell, skal fortsatt leie hotellet til sin virksomhet. Skiftesamlingen behandlet i går fire konkurser. Selskapet Bolkesjø Eiendom AS er morselskapet. Under der er det tre datterselskaper, Bolkesjøhotellene AS, Hotelldrift ANS og Gran Hotell Telemark AS. Felles for dem alle er bortimot null inntekter og mye gjeld. Tidligere hotelldirektør og daglig leder Lars Søreide, var på reise og fulgte ikke behandlingen i tingretten.

KONKURS ETTER BOKA

– Selskapet Bolkesjø Eiendom AS ble etablert i 14. april 1993 og driften opphørte 31. august 2010. Det var ikke nødvendig å oppnevne verken borevisor, kreditorutvalg eller bomedhjelpere i denne saken. Det er ikke funnet noen mangler etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning eller registerlovgivning. Lars Søreide eide rundt 77 prosent av aksjene og Notodden Utvikling AS (NUAS) eide cirka 23 prosent, opplyste Malmgren i retten.

INNBO OG LØSØRE

Tapet til Danske Bank på hotelleventyret som brast i Telemark er gigantisk. Morselskapets gjeld i 2013 var på drøye 50 millioner. I tillegg har banken gjennom årene opparbeidet et akkumulert driftsunderskudd på over 46 millioner kroner (2013-tall).

Danske Bank har altså tapt rundt 100 millioner kroner.

Når konkurssaken avsluttes på nyåret i 2015 vil banken fremdeles stå som eier og nå starter arbeidet med å likvidere mest mulig. Alt av innbo og løsøre skal selges.

Banken kan også få noe av pengene tilbake hvis de klarer å selge eller leie ut hotellene Bolkesjø og Gran, men det er lite trolig det vil skje med det første. Medeier NUAS – som avskrev sitt støtteaksjekjøp for mange år siden som rent tap – har i snart fem år jobbet for å få inn andre kjøpere eller leietakere. Uten å lykkes.

FLYPLASSEN TOK ALT

– Konkursen skyldes at det ikke var mulig å holde hotellene åpne lenger og få til en tilstrekkelig inntjening. Det skyldes ifølge Lars Søreide at da Norges hovedflyplass ble flyttet til Gardermoen flyttet alt av konferanser også dit, opplyste bobestyreren til tingretten.

STØVER NED

Ifølge bobestyrer Malmgren, som besøkte hotellet sist mandag, sammen med representanter for banken, står alt som den dagen hotellet ble stengt ned. Utstyret i idrettshallen, konferanserommene, to kjøkkenavdelinger, 176 gjesterom og fem suiter står og støver ned.

Danske Bank er sikret med pant i alle eiendommer, alle driftsmidler, alle bygninger og alle aksjer i konsernet, men i praksis er det lite verdier å snakke om. Danske Bank svarer av prinsipp ikke på henvendelser om kundeforhold og Bolkesjø hotell.