Den nye generasjonen politikere

STORMER FRAM: Ungdom fra Telemark stormer fram i Arbeiderpartiet med stadig større posisjoner og roller. Fra venstre Svein Tore Løkslid, Mari Aaby West, Eskil Pedersen, Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, og Odin Adelsten Bohmann.

STORMER FRAM: Ungdom fra Telemark stormer fram i Arbeiderpartiet med stadig større posisjoner og roller. Fra venstre Svein Tore Løkslid, Mari Aaby West, Eskil Pedersen, Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, og Odin Adelsten Bohmann. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

OSLO: De er alle midt i 20 årene og har mer eller mindre vokst opp i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF sammen. Nå tilhører de den nye generasjonen med politikere som Ap satser på i Telemark og på landsbasis.

DEL

Eskil Pedersen, 27 fra Skien, leder av AUF. Lene Vågslid, 25, fra Tokke, stortingsrepresentant. Christian Tynning Bjørnø, 25, Porsgrunn, fylkesordførerkandidat. Odin Adelsten Bohmann, 25, Skien, toppkandidat. Svein Tore Løkslid, 25, Hjartdal, ordførerkandidat. Mari Aaby West, 25 år, Porsgrunn. Jobber på partikontoret til Ap.

Seks ungdommer som er på vei fram i politikken. Med klare ambisjoner og tydelige mål.

TAR OSS PÅ ALVOR

- At vi er så mange, og vi kunne sikkert tatt med flere også, viser jo at partiet tar oss på alvor Det viser også at i Telemark har man satset bevisst på å rekruttere ungdom. Men vi er ikke lenger bare listefyll. Vi får også posisjoner, innflytelse og makt, sier Lene Vågslid.

- Vi håper også at vi kan være inspirasjon for andre ungdommer. Og da ikke bare i AUF og Ap men også i de andre partiene. For vi skulle gjerne sett at også andre partier hadde flere unge som fikk posisjoner og makt, sier Christian Tynning Bjørnø.

- For å si det sånn, Gunn Marit Helgesen har sittet snart 16 år som varaordfører og fylkesvaraordfører. Nå er det på tide å slippe ungdommen til, sier Eskil Pedersen.

BRUKER MAKTA

De seks ungdommene er bevist på den makten de har og posisjonene de har. Og innrømmer at de bruker den.

- Det blir jo helt feil å sitte på dette nivået å si man ikke bruker og utnytter den makta og de posisjonene man har. Selvfølgelig gjør vi det. Men ikke for personlig vinning, men for å få gjennomført de sakene som vi ønsker å få gjennomslag for, sier Odin Adelsten Bohmann.

- Det som også er spennende er at vi sitter på forskjellige nivåer og steder. Med folk på Stortinget, på partikontoret, i fylkestinget, i kommunepolitikken så kan vi samarbeide på tvers av de forskjellige foraene. Vi kan bygge hverandre gode.

IKKE ENIGE OM ALT

De som så skulle tro at de seks var ungdom med helt likt syn på alle saker tar imidlertid feil. En av stridssakene på landsmøtet til Arbeiderpartiet i disse dager er et eksempel på det.

- Vi i AUF ønsker helt klart et vedtak som betyr farvel til pelsdyrindustrien, sier Eskil Pedersen. Vel vitende om at det i Telemark er mange arbeidsplasser innen denne næringen.

- Jeg er klar over konsekvensene av nedleggelse. Det vi må gjøre er å gå inn med omstillingsmidler slik at de finner andre ting å drive med, sier han.

Lene Vågslid født og oppvokst i Tokke er på den andre siden.

- Jeg mener vi kan leve med denne næringen. Men vi må sørge for at man ivaretar dyrenes helse og behov, sier hun.

ELDRE OGSÅ UNGDOM

På landsmøtet denne gangen finner man ikke så veldig mange typiske ungdomssaker.

- Men helse og eldrepolitikk gjelder også ungdom. Dette med retten til å stå i full stilling er et eksempel på en sak som vil angå utrolig mange ungdom, sier Mari Aaby West.

- En veldig god ungdomssak er også at vi ønsker en ordning der alle som går på yrkesfaglige studieretninger sikres en lærlingeplass, sier Svein Tore Løkslid.

Hvem tror du kommer til å prege politikken i årene som kommer?

Artikkeltags