De fire står på lista til Åpen folkekirke i Agder og Telemark, som for første gang stiller i et kirkevalg. Det finner sted i september samtidig med kommune- og fylkestingsvalget. Denne lista er en av to som gir representanter til bispedømmeråd/kirkemøtet.

De fire er Bergit Haugland, Per Gunnar Disch, Gro Wernø og Nils Ofstad.

Sa nei

– Det er viktig for oss at kirken er en åpen og inkluderende folkekirke, det er grunnen til at vi vil jobbe for at homofile kan gifte seg i kirken, forteller Bergit Haugland.

Kirkemøtet sa nei til et forslag om nettopp dette i fjor, og organisasjonen Åpen folkekirke ble dannet i kjølvannet.

De fire er ikke tvil om det vil være bedre for kirken om det i større grad tas hensyn til de likekjønnede, men for telemarkingene i kirkevalget handler det dessuten om å markere fylkets interesser.

– Det er viktig å nå fram til Kristiansand hvor bispedømmet har sitt hovedkvarter og hvor det jo skjer mye, uttaler Nils Ofstad.

Engasjement

– For meg er det vesentlig at kirken engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Det kan handle om ulikheter, fattigdom, spørsmål omkring barn og unge, sier Per Gunnar Disch.

– Ja, til og med klimasaken er noe kirken har hatt fokus på, supplerer Gro Wernø.

De har alle et bestemt inntrykk av at kirken for tida får mer oppmerksomt. Kirkevalget bidrar nok til det.

– Vi merket det da vi skulle samle inn underskrifter for å starte opp vår organisasjon, det gikk veldig greit, sier Ofstad.

Motarbeide diskriminering

Åpen folkekirke har laget et program for perioden 2016 til 2019. Her er noen av punktene:

* Dåpen er eneste medlemskriterium.

* Gudstjeneste og nattverdbord skal være åpen for alle.

* Kirken skal være en tjenende kirke, som preges av barmhjertighet.

* Trosopplæring skal være et breddetiltak for alle døpte.

* Kirken skal i all hovedsak være offentlig finansiert.

– Det er viktig for oss at alle føler seg velkomne når de kommer i kirken, påpeker Wernø, og det er presisert at Åpen folkekirke vil framme menneskeverd og motarbeide diskriminering.

Inkluderende

De fire har egne svar på flere av spørsmålene knyttet til kirkevalget. Disse kommer fram i en egen valgbrosjyre. Den er laget for at velgerne skal bli nærmere kjent med den enkelte kandidat.

Bergit Haugland er nummer to på lista til Åpen folkekirke. På spørsmålet om hvorfor hun stiller til valg, svarer hun blant annet i brosjyra:

– Jeg vil gjerne være med å bidra til å skape en folkekirke som er viktig i menneskers dagligliv, som er åpen og inkluderende overfor de som søker seg dit med tro og tvil, i glede og sorg.

Per Gunnar Disch er kandidat nummer sju. Hans motivasjon:

– Styrke diakoni lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som kirke være tilstede for alle mennesker gjennom å tenke nytt om hva det er å være kirke.

Gro Wernø har erobret tiendeplassen:

– Jeg stiller på denne listen fordi jeg ønsker en åpen folkekirke med lav terskel, der mennesker skal kjenne seg verdsatt, og oppleve at de kan ha innflytelse.

Nils Oftstad er kandidat nummer 11:

– I menighetsarbeidet har jeg stor glede av å delta i gudstjenesten både som korsanger og som vanlig menighetsmedlem, og jeg er opptatt av at menigheten i kirken skal få oppleve høytid.

Alle fire sier til TA at selv om de gjerne vil velges inn i bispedømmerådet, og gjerne vil sanke flere stemmer enn den konkurrerende lista til nominasjonskomitéen, så er det viktigste at folk benytter stemmeretten sin.

- Flott med åpen folkekirke

– Det var trist for oss å oppleve kirkemøtets nei i fjor. Derfor er initiativet til Åpen folkekirke flott.

Det sier nestleder Aleksander Gjøsæter i Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, avdeling Telemark.

– Jeg meldte meg ut av kirken da det ble klart at kirkemøtet sa nei til at likekjønnede par skulle få gifte seg i kirken. Og mange andre homofile har meldt seg ut, forteller Gjøsæter.

– Det ble rett og slett for mye.

Det skal være homofile prester i Telemark, og disse har det ikke enkelt, tror Gjøseter.

– Telemark er jo et av de mest konservative fylkene i landet når det gjelder kirkesaker.

Får støtte

– Flere artister har engasjert seg for de homofile og lesbiske, og det viser at det oppfattes som urettferdig at vi ikke får vigsel i kirken. Det er fint når vi får en slik oppmerksomhet.

Under kirkemøtet i fjor var det 51 som stemt for innføring av vigselsliturgi for homofile i Den norske kirke. 64 stemte i mot. Følgelig kan ikke menn gifte seg med menn i Den norske kirke, ei heller kvinner med kvinner. Lederen får Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), Bård Nylund, uttalte til NRK etter avstemmingen:

 – Nå har de sagt høyt og tydelig at de ikke vil være en folkekirke. Det er trist for kirken, og alle de medlemmene som nå føler at kirken ikke gir dem den tilhørigheten de ønsker.

Meldte seg ut

– Men vil du stemme i år likevel selv om du er utmeldt?

– Ja, jeg har fortsatt anledning til det, og stemte i forrige uke, svarer Gjøsæter.

Han understreker at selv om en rekke homofile og lesbiske meldte seg ut i fjor, er det mange som var uenige i dette.

– De ser det slik at det er bedre å være med for å kjempe igjennom en forandring innenfra.

Og siden han har stemt selv, oppfordrer han selvsagt folk til stemme:

– Sving innom lokalet, det tar deg to minutter. Vi trenger en mer åpen kirke enn det vi har i dag. Og det gjelder for alle.

Når det gjelder LLH, så arbeider foreningen for et bedre diskrimineringsvern for alle minoriteter. Den gir informasjon til myndigheter og politikere og til befolkningen.