Mandag ble det kjent at Den norske kirke innførte mulighet til å melde seg ut av kirken gjennom en nettjeneste der du logger deg på med BankID.

Mange ser grunn til å melde seg ut av kirken. En blir innmeldt automatisk ved fødsel om en av foreldrene er medlem, samfunnet er i ferd med å bli mer sekulært - mens kirken i seg selv har hatt sin dose med kontroverser de siste årene som har gjort at mange har behov for å vise avstand.

 

På ti år er kirken rundt 140.000 medlemmer fattigere - trass befolkningsøkning.

Men visste du at når du melder deg ut av kirken, sørger du for at alle andre trossamfunn i Norge får mer offentlig pengestøtte? Selv om du ikke melder deg inn et annet sted.

ANTALL MEDLEMMER AVGJØR HVA ANDRE FÅR

I Norge har en bestemt at andre tros- og livssynssamfunn ikke skal diskrimineres, og at alle slike samfunn skal få like mye i stats- og kommunal støtte som Den norske kirke per medlem

Den norske kirke får derimot ikke betalt per medlem, men det offentlige dekker kirkens kostnader på et overordnet nivå. Det er ting som lønn til prester, vedlikehold av kirker, administrasjon og lignende.

For 2016 får Den norske kirken et såkalt «nettobidrag» fra staten på 1.826.206.000 kronerfor offisielt 3.872.490 medlemmer. Det betyr 472 kroner per medlem. I tillegg får kirken omtrent det samme fra kommunene, noe som hever det samlede summen til over 900 kroner per medlem.

DU MELDER DEG UT, ANDRE FÅR MER

Det avgjørende her er at støtten fra staten og kommunene er helt uavhengig av hvor mange medlemmer kirken har. På kort sikt er det uvesentlig for Den norske kirkes økonomi om hundretusener av medlemmer melder seg ut, for pengestøtten forblir den samme.

Derimot sørger utmelding fra kirken at støtte per medlem økes for andre trossamfunn. Og kombinert med økte bevilgninger til kirken, har støtten til trossamfunn skutt i været.

 

2007 var statsstøtten 324 kroner per medlem. I 2016 er støtten 472 - en økning på over 45 prosent. I tillegg kommer omtrent det samme fra kommunene.

Og mens det var 404.139 medlemmer av trossamfunn med statsstøtte i 2007, var tallet i 2015 økt med over 150.000 til 458.977. Det er totalt 749 trossamfunn som får støtte.

Den eksplosive veksten i andre trossamfunn, har gjort at Oslo kommune alene regner med en ekstra årlig regning på over 100 millioner til andre trossamfunn om noen år.

DIN UTMELDING KAN BETY OVER EN TUSENLAPP

Den faktiske støtten til trossamfunnene varierer avhengig av kommune, men la oss for enkelthets skyld si at den kommunale støtten er identisk med den statlige. Da får vi at hvert medlem i år er verdt 944 kroner totalt.

Om 100.000 mennesker melder seg ut av kirken, vil de få like mye penger, men verdien av hvert medlem øker til 968 kroner (ca 3,65 mrd kroner delt på 3,77 millioner). Det betyr 24 kroner mer per medlem enn i dag for alle de 458.977 personer i andre 749 trossamfunn.

 

Det gir en årlig ekstraregning for det offentlige på over 11 millioner kroner - eller i snitt 110 kroner per person som melder seg ut. Om en i tillegg melder seg inn i et annet livssynssamfunn - som Human-Etisk Forbund - øker det offentliges utgifter med ytterligere 968 kroner per person.

Om det samlede medlemsantallet i Den norske kirken derimot øker med 100.000, senkesden offentlige støtten per medlem til andre trossamfunn 919 kroner (ca 3,65 mrd kroner delt på 3,97 millioner).

Det betyr nærmere 11 millioner kroner mindre støtte til andre trossamfunn - eller igjen omtrent 110 kroner per person som meldte seg inn i kirken. Om de i tillegg kommer fra andre livssynssamfunn, reduseres det offentliges utgifter med 919 kroner ekstra per person.

Den mest effektive måten å minke det offentliges overføringer til religion er altså ikke å svekke religionens stilling i landet, men å melde seg inn i Den norske kirke.