P4 og Radio Norge avslutter sendingene i FM-nettet her i Telemark 16. juni.

I løpet av 2017 vil rikssendt radio i Norge bli heldigital. I løpet av neste år forsvinner kanalene én etter én, foruten lokalradiokanalene.

Sjekk dekningen

På kartet over kan du gi tilbakemeldinger om du har DAB-dekning eller ikke. Hvis du klikker et langt klikk i kartet der du bor, og så sjekker vi hvordan dekningen er akkurat der. (NB: Kartet ekspanderer til fullskjerm når man klikker på det)

Samtidig kan du også gi tilbakemelding på om du har dekning eller ikke! For hva dekningskartene viser, behøver ikke å bety at det faktisk ER dekning der.  Se også tipsene om mottak nederst i saken.

Dab, eller digitalradio, betyr at signalene som sendes er digitale og dermed annerledes enn for FM-radioen. Du kan høre digitalradio via internett (PC, mobiltelefon, internettradioapparater), via digital-TV (parabol, kabel eller bakkenett) eller via en dab-radio.

Følgende radiokanaler slukker sine FM-sendinger 26. april 2017:

  • NRK P2
  • NRK P3
  • NRK P1 Buskerud
  • NRK P1 Hedmark og Oppland
  • NRK P1 Telemark
  • NRK Alltid Nyheter
  • NRK mP3

Det finnes langt flere stasjoner på DAB enn i dagens FM-nett.

Hvis du opplever trøbbel - meld det inn i kartet! 

FAKTA OM DAB

Får du ikke inn DAB til tross for at kartet forteller deg at du skal ha dekning? Her er de mest utbredte årsakene til manglende mottak av DAB signaler og hva du kan gjøre med det:

Sjekk antennen! 
Spesielt viktig i bil. Antenner skal monteres loddrett og jordes dersom det kreves. Trådantenner gir dårligere mottak, spesielt om de ikke festes i et vindu. 

Gjør kanalsøk 
Mange får inn DAB-sendere fra flere regioner. Dette gjelder spesielt dersom du bor nær en regionsgrense. Pass på å koble deg til din region for best dekning. Områder i Hedmark/Oppland vil for eksempel kunne ta inn svake signaler fra NRKs nett i Telemark/Vestfold/Buskerud eller Akershus/Oslo/Østfold og vice versa.

Skru på kanalfølging 
Uten denne funksjonen mister du kanaler når du kjører mellom regioner. Stasjoner kan ha ulikfrekvens i ulike regioner, akkurat som på fm. Ofte betegnet som «kanalforfølgelse», «Service following», «Alternativ frekvens" eller "DAB to DAB" 

DAB i tunneler 
Dekningen i tunneler er ikke ferdig utbygd i regioner hvor fm-nettet ikke er slukket. Tunneler som har hatt fm skal også få dab. Se når tuneller der du ferdes får DAB på radio.no/dekning 

Velg godt utstyr 
Kjøper du dårligere utstyr enn du hadde med fm vil kvaliteten nødvendigvis bli dårligere med dab. 

Ulik dekning 
De kommersielle kanalene (P4, Radio Norge, osv) har ikke like god dekning som NRK. Kanalene er selv ansvarlige for å bygge ut dekningen. 

Meld feil og få hjelp med mottaket 
Digitalradio Norge hjelper radiolytterne med overgangen til digital radio. Meld fra på radio.no om du om du har dekningsproblemer. I de fleste tilfeller får man råd og hjelp som gir DAB-mottak. 

Kilde: radio.no