Det er mindre enn to måneder til slukkingen av FM-nettet starter, og fortsetter råder det en viss usikkerhet om dekningen, skriver Klassekampen. Kulturdepartementet har slått fast at ved slukkingen av FM bør «dekning langs veier for DAB-nettet (…) være minst like god som for FM-nettet (stereo)».

I dag er det mange som hører FM i mono i bilen, og Norges Automobil-Forbund (NAF) mener derfor DAB-dekningen må måles opp mot FM-dekningen i mono, ikke stereo.

– Mono-signalene går lenger enn stereo-signalene, og det er den sammenligningen vi har forespurt fra departementet. Forutsetningen har hele tida vært at dab-dekningen skal være minst like god som FM, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF. I løpet av de to siste ukene i oktober har hans medlemmer sendt inn over 1.00 meldinger om dårlig dekning.

– Vi er bekymret for bilistene: Det er viktig at folk får med seg viktige trafikkmeldinger, sier Sødal.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier det ikke finnes noen klar internasjonal standard som definerer FM i mono. Sjefingeniør Tore Lunestad sier det kan være at FM-dekningen i mono er bedre enn DAB langs veiene, men at det er vanskelig å gi et klart svar.

– Men med mottakere med gode antenneløsninger er det normalt ikke stor forskjell på dekningen på DAB og FM. Problemet er at mange ikke har like god mottaker- og antenneløsning for DAB-mottakeren som de har for FM.