Vi testet nylig om det er enkelt eller vanskelig å installere et DAB-adapter i en gammel bil på egenhånd.

LES OGSÅ: Gjør det selv: Så enkelt installerer du DAB i bilen

Etter saken har vi fått en rekke tilbakemeldinger på at det er to ting vi bør kikke nærmere på, som kan ha stor betydning for deg som skal bruke DAB i bilen.

- ANBEFALINGEN GIR DEG DÅRLIG MOTTAK

Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i interesseorganisasjonen Digitalradio Norge.

Digitalradio Norge går så langt som å omtale bruksanvisningen til Pures digitalradio som misvisende.

Problemet er at det ikke legges større vekt på viktigheten av at DAB-antennene må jordes til bilens karosseri for å oppnå godt signal.

- Pures bruksanvisning omtaler jordingsledningen som ekstrautstyr og beskriver at jordingen «kan forbedre DAB-mottaket i områder med dårlig signalstyrke». Vi mener dette er misvisende, både fordi det underkommuniserer betydningen av jordingen - og fordi ledningen er standardutstyr i pakken. Vi har gitt en tilbakemelding til produsentene og ber de merke produktet tydeligere, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup til Side3.

- Jordingen er viktig for godt mottak dersom du kjører utenfor urbane strøk. Dersom du ikke fester mot metall, vil du få problemer med mottaket utenfor de store byene. Det er først når enheten i ruta er koblet sammen med bilens metall at det er en antenne, for å si det veldig enkelt, sier hun.

 

Det er viktig å koble en jordingskabel fra DAB-mottakeren til bilens karosseri, ellers risikerer du ifølge Digitalradio Norge å slite med mottak utenfor byene.

Forskjellen i signalstyrke for antennen blir ifølge Hagerup rundt 3 dB, eller sagt på en annen måte: En effektiv halvering. Dette fører til at du ikke kan motta gode nok signaler på store deler av veinettet uten jording.

LES OGSÅ: Ikke over alt DAB gir deg flere kanaler

Dekningskartet for DAB i bil baserer seg på at man har jording, og opplevelsen vil bli helt annerledes uten denne jordingen. I verste fall kan man også slite i byene.

VIKTIG EKSTRA TEKNOLOGI

Et annet vesentlig poeng når en skal kjøpe et DAB-radio til bil, er å sjekke om den støtter en teknologi som heter Service Follow.

Dette er DAB-radioens motstykke til RDS, som gjør at radioen automatisk finner ny frekvens til radiokanalene du hører på når du kjører mellom det som kalles senderregioner - altså sendere som sender radio på forskjellige frekvenser.

 

Oppdelingen av senderregionene til NRK-kanalene.

Hvis du ikke har Service Following-støtte på radioen din, blir det rett og slett stille på de fleste NRK-kanalene når du kjører inn en ny region. Resultatet er at du må søke opp kanalene på nytt.

Landet er delt opp i sju regioner, en oppdeling som baserer seg på på NRKs distriktssendinger.

- Kommersiell radio sender på samme frekvens over hele landet og er dermed ikke avhengig av Service Following, påpeker Hagerup.

Det betyr at så lenge du hører på kanaler som P4/5/6/7/8, NRJ, Radio Norge, Kiss - samt de fire NRK-kanalene P13, Sport, Klassisk og Jazz er det ikke viktig med tjenesten.