Politikerne kutter i sin egen lønn

LIKE MANGE, MEN MINDRE LØNN: De folkevalgte i Skien må regne med mindre godtgjøring i neste bystyreperiode. Det ble vedtatt før jul. Men det nye bystyret kan vedta å sløyfe sitt eget lønnskutt. FOTO: CHRISTINE NEVERVIK

LIKE MANGE, MEN MINDRE LØNN: De folkevalgte i Skien må regne med mindre godtgjøring i neste bystyreperiode. Det ble vedtatt før jul. Men det nye bystyret kan vedta å sløyfe sitt eget lønnskutt. FOTO: CHRISTINE NEVERVIK

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Etter valget til høsten får politikerne mindre i lønn. Det sparer kommunen for 1,2 millioner kroner. Det er spesielt gruppelederne det går ut over, men alle folkevalgte rammes. Færre bystyremedlemmer blir det derimot ikke.

DEL

Politikerne har gjennom flere år kuttet kraftig i budsjettene til alle sektorer av kommunen. Nå har turen kommet til dem selv.

Etter kommunevalget i høst får man mindre betalt for å ta politiske verv i Skien, med virkning fra 1. november. Det ble vedtatt av bystyret i siste bystyremøte før jul.

ALLE RAMMES

Alle folkevalgte får lønn ut fra et beregnet antall timer som er satt av til politisk arbeid. Det timeantallet blir kuttet med ti prosent for alle, uansett hvilket verv man har eller hvilke utvalg man sitter i.

Alle partienes gruppeledere mister 15 prosent av timene de er frikjøpt. Gruppelederne for partier med flere enn 11 representanter i bystyret (gjelder Ap og Høyre i inneværende periode), får betalt for 1000 timer politisk arbeid i året. Det antallet reduseres med 150 timer. Gruppeledere for partier med bare ett bystyremedlem, får betalt for 75 færre timer.

Varaordføreren har i dag en fastsatt lønn som tilsvarer 75 prosent av ordføreren. Dette reduseres til 50 prosent fra 1. november.

SPARER 1,2 MILLIONER

I tillegg til disse grepene mister alle i bystyret sitt abonnement på Kommunal Rapport. Det alene tilsvarer 110 000 kroner.

– Dette vedtaket er endelig, og trer i kraft 1. november. Det vil gi en årlig innsparing på 1,2 millioner. Det blir ikke mye man sparer i år, men i 2016 får det full innsparingseffekt, sier Torstein Roalkvam, leder av bystyresekretariatet.

Politikernes lønn varierer fra 42 000 kroner, som man får ved å være medlem av et hovedutvalg, til 59 000 for å sitte i bystyret, opp til 900 000 som ordføreren får. Har man flere verv, får man også høyere lønn.

Politikerne trekkes i lønn dersom de ikke stiller på møter, og ikke kan vise gyldig sykemelding.

STOR MOTSTAND

Forslaget kom fra en komité bestående av medlemmer fra administrasjons- og likestillingsutvalget. De mener at dagens ordning er bra og rettferdig, men at det finnes enkelte skjevheter som de ønsket å gjøre noe med.

Langt fra alle politikerne var enige i at lønna skal jekkes ned. Forslaget ble vedtatt mot 24 stemmer, deriblant representanter fra Ap, Venstre, SV, Rødt og Sp.

Det kan dessuten bli en omkamp om saken. Det nye bystyret kan velge å sløyfe lønnskuttet så snart de har blitt valgt. Etter forslag fra Rolf Erling Andersen (Ap) blir spørsmålet om lønnskutt nemlig tatt opp på det første konstituerende bystyremøte etter valget.

Dette er ikke første gang politikernes lønn har kommet i søkelyset i denne valgperioden. I 2012 ble lønningene kuttet med fem prosent.

BLIR IKKE FÆRRE

På samme møte vedtok bystyret å beholde dagens ordning med 55 bystyremedlemmer.

Bakgrunnen var en forespørsel fra Høyre, som ønsket en vurdering av om det er nødvendig å ha dette antallet representanter. 

Om de hadde redusert antallet til 35, ville det spart kommunen for en utgift på to millioner kroner. Men flere partier mente at dette ville true den demokratiske representasjonen og mangfoldet.  Høyre og Frp foreslo ti færre bystyremedlemmer, men fikk ikke støtte av de andre partiene.

Artikkeltags