Lover grusfrie sykkelveier før påske

Trond-Vidar Steen Hansen soper sykkelveien ved Håvundvegen i Skien.

Trond-Vidar Steen Hansen soper sykkelveien ved Håvundvegen i Skien. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

SKIEN: I år skal det være mulig å ta frem sykkelen ekstra tidlig. Sopebilene er allerede godt igang med å fjerne grus fra sykkelveiene.

DEL

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også enn grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen, skriver Bypakke Grenland i en pressemelding.

FØR PÅSKE

Allerede denne uka er Porsgrunn og Skien kommune i gang med vårvedlikehold langs hovedveier for sykkel. Den tidlige ekstrafeiingen lar seg gjøre på grunn av statlige belønningsmidler.

Pengene til feiing av hovedveier for sykkel hentes gjennom den belønningsavtalen Grenland inngikk med Samferdselsdepartementet fra 2013 – 2016, med en samlet ramme på 225 millioner. Belønningsordningen består av mange delprosjekter med ulik grad av kompleksitet og størrelse.

Dette vil være et bra løft for Skien og Porsgrunn som sykkelbyer. Med en høyere driftsstandard på kommunale sykkel- og gangveier det vil bli lettere å strekke sykkelsesongen lengre enn i dag.

Tidligere ble disse veiene feiet rett før 17. mai.

HOVEDVEIENE FØRST

I dette sesongforlengende tiltak vil de mest trafikkert rutene bli prioritert. Småveiene vil det ta litt lengre tid før bli feid.

Til sammen skal 56 mil med veg, gangveg og fortau sopes. Bare i Porsgrunn skal det sopes opp 1500 tonn grus. I tillegg kommer parkeringsplassene.

For 2016 er det satt av 1 million til vedlikehold til hovedsykkelveinettet.

Artikkeltags