– Å starte opp med innkreving av bompenger i dag er en riktig og voksen avgjørelse. Det sier Ottar Berg i Miljøpartiet De Grønne.

Han stilte sammen med Ådne Naper i SV ved antennepunktet rett i nærheten av Klosterøya i Skien sentrum. Klokka var 12.00, det offisielle startpunktet for aktiviseringen av bommene. Disse skal gi inntekter som går inn i Bypakke Grenland.

De første minuttene gikk upåklagelig. Trafikken fløt greit, og ingen sinte ansikter eller knyttede never var å se.

– Jeg skjønner at en del synes at bompengefinansiering er et tøft vedtak, og at det kan gjøre vondt, men det er nødvendig, det er retningen vi må gå, uttaler Berg.

– Er det en gledens dag?

– Nei, det er ikke en gledens dag, men å gå for bompengefinansiering er en riktig og voksen avgjørelse.

Ådne Naper, som er fylkesleder i Telemark SV, er enig med Berg. Bypakke Grenland med bompengefinansiering er positivt. - Veksten i persontransport i byområdene våre må tas med det kollektive, gang og sykkel.

– Med Bypakke Grenland får vi mye bra for pengene, og den utløser store summer med belønningsmidler.

Naper mener at det er ikke gitt at biltrafikken blir mindre med det første. - Dette er ikke gjort over natta, vi må være tålmodige, men samtidig må vi ha endringsvilje.

Når det gjelder det lokale bråket mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om hvem som har ansvaret for bompengeinnkrevingen, sier han det er et storm i vannglass. - Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet sa ja til en slik ordning i Stortinget.

Det var i juli 2015 representantene i Stortinget bestemt seg. Nettsiden til Bypakke Grenland presenterte dette slik:

Torsdag kveld vedtok et enstemmig storting proposisjonen om utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1. Bypakka skal bidra til at veksten i persontransporten tas med miljøvennlige transportmidler, og at det blir bedre fremkommelighet for næringstrafikken.