Passasjeren forteller at det var på bussen mellom Larvik til Skien at hendelsen fant sted. Bussen ble stanset av Statens vegvesen på Lanner i Porsgrunn i 15-tiden onsdag.

Statens vegvesen varslet mandag denne uken at det nå var slutt på advarsler, og at de som ikke bruker bilbelte på buss, nå kan vente seg en bot på 1500 kroner. Det er påbudt å bruke bilbelte der det er montert.

Det hadde alle på bussen fått med seg, unntatt en av busselselskapets egne ansatte.

– Dette burde jo du vite?

Tre kontrollører ved Statens vegvesen inntok bussen og sjekket om det var noen avvik. Det var det. Passasjeren forteller at i den halvfulle bussen, kun var én person som ikke hadde tatt seg bryet med å feste bilbeltet.

– Jeg hørte en av passasjerene bak meg sa "Dette burde jo du vite". Da jeg snudde meg, så jeg at det var en mann med Nettbuss-uniform hun snakket til.

– Normalt sett burde man rukket å ta på seg belte, spør du meg, sier passasjeren som ønsker å være anonym.

Forsinket buss

På grunn av forelegget som ble skrevet ut til den mannlige buss-ansatte, ble altså bussen minst femten minutter forsinket.

– Det var jo både komisk og irriterende for dem som fikk det med seg. Det burde jo ikke vært mulig. Sjåføren var i tillegg veldig flink da alle passasjerene var ombord og fortalte om påbudet.

Hun forteller videre at det på et tidspunkt var en av passasjerene som henvendte seg til bussjåføren og spurte hvorfor det tok så lang tid.

– Sjåføren sa at han hadde fått beskjed om at han ikke kunne kjøre videre før alt er i orden, avslutter hun.

Fakta om beltebruk i buss

  • 48 prosent oppgir at de i svært stor grad bruker belte i buss der det er montert belte. (44 prosent i 2015)
  • Til sammenlikning er det nær 100 prosent som oppgir at de bruker belte i personbil.
  • De yngste og de som kjører buss ukentlig, bruker fortsatt i minst grad belte, men de har til gjengjeld hatt den mest positive utviklingen siden 2015
  • 15-20 år: 44 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 35 prosent i 2015
  • 21-29 år: 58 prosent bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 48 prosent i 2015
  • 51 prosent av de som kjører buss ukentlig, bruker belte i svært stor /ganske stor grad i 2016, mot 44 prosent i 2015
  • Busspassasjerer i alle aldre som ikke bruker belte, oppgir at årsaken er «gammel vane» (56 prosent) og at de glemmer det (46 prosent).
  • 87 prosent svarer at det er påbudt å bruke belte i buss når det er montert (70 prosent i 2015)
  • 3 av 10 vet at gebyret for å ikke feste belte når det er montert er 1 500 kroner (11 prosent i 2015)
  • 7 av 10 (og 2 av 3 blant de ukentlige bussbrukerne) svarer at gebyret vil få de til å feste beltet

* 77 prosent av respondentene tar buss med monterte belter tre ganger i året eller oftere

(Kilde: Opinion, april 2016)

– Svært uheldig

Når TA torsdag tar kontakt med Nettbuss for en uttalelse, er det kommunikasjonssjef Dag Bones, vi får snakke med.

Han er enig i at til tross for at mannen ikke var i tjeneste da dette skjedde, er et dårlig eksempel.

– Vi er generelt svært opptatt av sikkerhet, og støtter Statens vegvesen i bilbelteaksjonene som pågår nå. Vi oppfordrer også våre ansatte til enhver tid å følge de lover og regler som gjelder.

Han legger til at han ikke kjenner til hvem som ble tatt, men at selskapet vil ta opp dette eksempelet internt og fortsatt minne de ansatte på at de er viktige rollemodeller i kraft av sine stillinger som sjåfører.

– Det er selvfølgelig kjedelig at en uniformert ansatt blir tatt i en slik kontroll når vi har så stort fokus på sikkerhet, det er det ingen tvil om.

– Er det dårlig reklame?

– Nei, jeg vil ikke si det. Nettbuss har mer enn 7000 ansatte, og det her er ett tilfelle av dårlig dømmekraft. Dette gjenspeiler ikke våre ansatte.

Kontroller i hele landet

Denne uken er det stort fokus på beltebruk i buss. Det er ikke noe nytt at Statens vegvesen kan dele ut bøter for denne overtredelsen, men nå er det altså ingen bønn dersom du har slurvet.

– Bakgrunnen for aksjonen er at vi ønsker å opplyse folk om viktigheten av bruk av belte. Gebyret er ikke viktig for oss, selv om vi ser at det er et viktig virkemiddel som gjør at folk blir ekstra skjerpet, forteller Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen til TA.

Statens vegvesen har gjennomført liknende kontroller tidligere, og Lutnæs forteller at hun er spent på om det økte fokuset vises i tallene.

– Sist var det omtrent 22 prosent av passasjerene som satt usikret, så vi er spente på hvordan tallene ser ut etter denne uka.