- Brøt god advokatskikk

Artikkelen er over 15 år gammel

SKIEN: Advokatenes eget disiplinærutvalg gir advokat Sigurd Klomsæt en irettesettelse for å ha brutt god advokatskikk, etter at han kalte en kvinnelig dommerfullmektig for en «premenstruell spire».

DEL

I sin «dom» over Klomsæt slår Disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening også fast at han under saksbehandlingen i Disiplinærutvalget har kommet med sterke og sjikanøse beskyldninger mot sorenskriver Jahn Mydland, som innklaget Klomsæt til Advokatforeningen.

Han har blant annet hevdet overfor Disiplinærutvalget at Mydland har uttalt seg om saken til TA for å være populær og ha et godt forhold til media.

TROR HAM IKKE

Episoden der Sigurd Klomsæt i en rettspause ganske høyt kalte den kvinnelige dommerfullmektigen for en «premenstruell spire» skjedde under en hovedforhandling i tinghuset i Skien i november i fjor. Etter at TA omtalte saken, sendte sorenskriver Jahn Mydland sin klage til Advokatforeningen.

Klomsæt har hele tiden, også i leserbrev i TA, hevdet at han kom med uttalelsen til sine tre medforsvarere i retten og at TAs journalist hadde «tyvlyttet» til en privat samtale.

Disiplinærutvalget slår fast at de ikke tror på kjendisadvokatens fremstilling av saken.

Ingen av de andre forsvarerne har hørt uttalelsen.

Aktor i saken, politiadvokat Jon Borgen, har opplyst at han hørte uttalelsen.

«Innklagedes medforsvarere i den aktuelle saken hørte ikke innklagedes utsagn, hvilket i det minste én av dem burde ha gjort dersom innklagedes fremstilling av episoden hadde vært korrekt», skriver foreningens disiplinærutvalg.

MER MOTBØR

Klomsæt har også forklart Advokatforeningen at dommerfullmektigen hadde opptrådt meget arrogant, spesielt mot ham.

Disiplinærnemda slår imidlertid fast at ingen av de tre andre forsvarerne hadde noe å utsette på dommerfullmektigens ledelse av retten.

Utvalget mener at om en advokat har noe å utsette på en dommer, bør det protokolleres i retten. Det ble aldri gjort under denne saken.

Klomsæt har også hevdet at han i denne saken har blitt gjenstand for mobbing og uthengning i media - at alt han har gjort har han gjort for å ivareta sin klients interesser og at klagen derfor er grunnløs.

Utvalget finner ikke at medias omtale av saken er noen formidlende omstendighet for Klomsæt.

«En advokat som opptrer i retten, må styre sitt temperament.», skriver de blant annet.

- ÅPENBART

Sorenskriver Jahn Mydland sier i en kommentar at resultatet av klagen mot Klomsæt var gitt på forhånd.

- Konklusjonen er at resultatet ikke kunne blitt annerledes enn det ble. Uttalelsen til Klomsæt i retten måtte åpenbart være i strid med reglene for god advokatskikk, sier Mydland.

- Her ved Skien og Porsgrunn tingrett har vi aldri opplevd noe lignende fra noen advokat. Jeg regner nå med at vi aldri får oppleve det igjen, sier sorenskriveren.

Påklager uttalelsen

Advokat Sigurd Klomsæt påklager uttalelsen fra disiplinærutvalget.

Klomsæt har svært lite å meddele når TA ringer for å få hans kommentar til uttalelsen fra advokatenes eget disiplinærutvalg.

- Jeg har ingenting å si, men kan bare konstatere igjen at det er dere som ringer meg, sier Klomsæt.

Likevel sier Klomsæt at uttalelsen er påklaget.

- Det er allerede gjort, sier han.

Mer vil han ikke si til TA, men legger i stedet på telefonrøret.

Artikkeltags