- Brorskap på alle sider av rettssalen

HVILKEN RETTSSIKKERHET? Lars Solbakken stiller spørsmål om rettsikkerheten er ivaretatt når så mange aktører i en rettssak er frimurere, og ingen erklærer seg inhabile.

HVILKEN RETTSSIKKERHET? Lars Solbakken stiller spørsmål om rettsikkerheten er ivaretatt når så mange aktører i en rettssak er frimurere, og ingen erklærer seg inhabile. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Lars Solbakken fra Skien tapte i mai et sivilt søksmål i Nedre Telemark tingrett. I etterkant har han funnet ut at hans egen advokat, dommeren, den saksøkte og hans egen økonomiske rådgiver i saken alle er frimurere og medlemmer av samme losje i Skien.

DEL

Jeg har stolt hundre prosent på min advokat, og visste ikke at han var i et brorskap med motparten i retten. Hadde jeg visst det, hadde jeg kutta ham ut med en eneste gang

Lars Solbakken stiller spørsmål om rettssikkerheten er ivaretatt når så mange aktører i en rettssak er medlem av samme losje og hemmelige brorskap uten at de erklærer seg inhabile.

- Når man går til det skritt å ta ut søksmål mot noen må man være sikker på at alle aktørene er objektive og nøytrale, og at saken blir behandlet på en korrekt måte, sier Solbakken.

- GUFFEN FORNEMMELSE

Solbakkens advokat, Lars Skjelbred og den saksøkte Ole Jan Aatangen er begge tiende grads frimurere i samme losje, og skal ifølge Solbakken derfor ha hatt mye med hverandre å gjøre.

- Det gir meg en guffen fornemmelse, men jeg vet jo ikke om det kan ha påvirket utfallet av saken, sier Lars Solbakken, og legger til at han både ble skuffa og redd når han oppdaget dette.

Solbakken føler seg ført bak lyset, og mener at hans advokat burde ha gitt beskjed om at han er medlem av samme losje og brorskap som den saksøkte.

- Jeg har stolt hundre prosent på min advokat, og visste ikke at han var i et brorskap med motparten i retten. Hadde jeg visst det, hadde jeg kutta ham ut med en eneste gang, sier Solbakken.

Han forteller videre at han sammen med sin advokat Lars Skjelbred, arbeidet med søksmålet i over to år.

- I ettertid dukker det opp mange ting under prosessen som jeg stiller spørsmålstegn ved, sier Solbakken. Han vil ikke utdype eller gå i detaljer om hva dette dreier seg om.

- BURDE TRUKKET SEG

Solbakken mener også at tingrettsdommer Gustav Søvde burde ha trukket seg fra saken når han så at rettssalen bestod av frimurere på begge sider av skranken.

I tillegg viser det seg at Solbakkens økonomiske rådgiver og revisor under det sivile søksmålet, er syvende grads frimurer i Humanitas til de Tvende liljer, som frimurerlosjen heter.

Revisoren skal også ha forklart seg som vitne for retten under behandlingen av søksmålet.

Solbakken hevder at det var advokat Lars Skjelbred som anbefalte ham å bruke denne revisoren som en økonomisk rådgiver.

- FØLER MEG LURT

Lars Solbakken hevder at han ikke er ute etter å hevne seg på noen av partene i saken.

- Jeg føler meg rett og slett lurt, og syntes det er høyst betenkelig at det sitter representanter fra et hemmelig brorskap på hver side av rettssalen, slik det gjorde i denne saken, sier Solbakken.

Han understreker at han i fremtiden vil undersøke nærmere om vedkommende er frimurer hvis han trenger å engasjere advokat.

- SITT ANSVAR BEVISST

Sorenskriver Jahn Mydland ved Nedre Telemark tingrett sier til TA at han er overbevisst om at aktørene i denne saken er sitt ansvar bevisst.

- Det kan ikke falle meg inn å tro at Skjelbred skulle falle sin egen klient i ryggen fordi han er i samme losje som de andre aktørene i retten, sier sorenskriver Mydland.

Enhver dommer har ifølge Mydland en plikt til å vurdere sin egen habilitet, og hvis det er forhold som gjør ham inhabil plikter han å opplyse om dette.

- Hvis dommeren mener at det er forhold som man kan mistenke at noen kanskje ville påpeke, så syntes jeg det greit om dette blir opplyst om i retten, sier Mydland, og legger til at det er vanskelig for ham å si hva Gustav Søvde som dommer i denne saken burde ha gjort.

- Men det hadde ikke skadet om rollene var klarlagt, men slik jeg ser det spiller det i denne saken liten rolle, avslutter Jahn Mydland.

Artikkeltags