Har ikke penger til å tilbakeføre Breviksbrua

BREVIK: Først i 2020 kan det bli aktuelt å reetablere gang og sykkelstien som tidligere var på Breviksbrua. - Vi må prøve å få det inn i budsjettene da, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Tore Kaurin.