Derfor søker minejaktfartøyene langs bunnen her

BREVIK: KNM Måløy og KNM Otra undersøkte fjordbunnen i Eidangerfjorden fredag. Minejaktfartøyene har som oppgave å finne og uskadeliggjøre miner.