Varsler bøter: - Tiltaket er utført uten nødvendig tillatelse og er ulovlig.

BREVIK: Etter en befaring på Berget 9 i Brevik kommer kommunen med klare krav til utbygger. De får nå noen få uker på seg til å rydde opp i forholdene, før det eventuelt gis bøter.