Støre garanterer nei til deponi i Brevik. Nå følger også Senterpartiet etter.

Artikkelen er over 2 år gammel

BREVIK: Arbeiderpartiet garanterer at det ikke blir et deponi for spesialvafall i Brevik om de kommer til makten. - Svært gledelig, og helt nødvendig, sier en meget godt fornøyd Thor Kamfjord, på vegne av Brevik vel. Nå har også Senterpartiet hivd seg på.

DEL

– Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik. Vi mener vi har vært tydelige på dette, men på tilbakemeldingene vi har fått, og i valgkampen generelt, har det blitt stilt spørsmål. Derfor mente vi nå at det var nødvendig å komme med denne meldingen, sier stortingsrepresentant Terje Lien Aasland.

Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Odin Adelsten Bohmann, Tone Berge Hansen og ordfører Robin Kåss møtte alle pressen i Brevik i formiddag.

- Dette er ikke valgflesk, men det er valgkamp. Og i en så viktig sak som dette er det viktig at vi får skjøvet all tvil til side om hvor vi står, sier Lene Vågslid.

Ikke deponi

Presset har vært stort på alle partier på å komme med klare uttalelser til deponi-saken, men de har latt vente på seg fra sentralt hold fra de største partiene. Fire dager før valgdagen er Ap først ute. Like etter kom også Senterpartiet på banen, med samme garanti

Med garantien følger det også at partiet isteden vil utarbeide en nasjonal strategi for å håndtere farlig avfall, og vil jobbe målbevisst for å få ned avfallsmengden. I pressemeldingen sier også Støre at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. 

– Vi vil gjøre en helhetlig vurdering av behovet for deponi i Norge, både spørsmålet om avfall, gjenbruk samt deponi, utdyper Ap-toppene fra Telemark.

-Avlegs

Thor Kamfjord, som er både Ap-medlem og velleder, har engasjert seg i deponi-saken lenge. Det er nettopp dette han i stor grad også har argumentert for. Samt at at det er avlegs å etablere store deponier, og at teknologi for å løse det på helt andre måter faktisk finnes.

-  Nå er nei-et til et deponi fylt med et innhold som er troverdig. Det er svært gledelig og helt nødvendig. Mengden flyveaske kommer til å øke enormt i volum med årene, og løsningen er definitivt ikke å putte det nedi store hull. Nå har vi mulighet til å være med å løse problemet, sier Kamfjord.

- Denne saken er viktig og helt avgjørende for veldig mange. Ikke bare her i Brevik, men også i resten av Grenland, Telemark og Vestfold. Nå håper jeg folk bruker stemmeretten sin, sier han.

Kort tid etter at nyheten ble kjent, kom også Senterpartiet på banen med garanti for et nei fra sentralt hold. 1.kandidat for Telemark Sp, Åslaug Sem-Jacobsen, opplever at de har blitt hørt, men at de også har ønsket et klart svar ledelsen i partiet.

I kjølvannet av Støres pressemelding kom den omsider. Fra parlamentarisk leder, Marit Arnstad.

- Senterpartiet i Telemark lytter til de sterke lokale innvendingene mot deponi i Brevik. Det kommer også Senterpartiet til å gjøre på Stortinget. Vi går derfor mot deponiet, skriver Arnstad.

- Desperasjon

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) registrerer utspillene og undres over hvordan Støre har snudd fra det han oppfatter som langt vagere uttalelser tidligere.

- Når Ap i tillegg er i fritt fall på meningsmåler og nå bare noen dager før valget kommer med dette, oppfatter jeg det som et desperat utspill og forsøk på å snu meningsmålinger, sier Hoksrud.

- Når det gjelder Senterpartiet ble nok de også litt overrasket, sier Hoksrud.

Artikkeltags