Ifølge Herregaarden skal selgere i vaktselskapet Falck flere ganger ha drevet feilopplysning ved å hevde at det finnes en direktekobling mellom varslingssystemene og alarmsentralen (110). Han mener selgerne bruker dette argumentet når de selger boligalarmer

Når TA sjekker med brannvesenet i Skien viser det seg at Brannvesenet ikke rykker direkte ut ved brannalarm i en bolig med boligalarm fra Falck eller fra andre vaktselskaper.

– Det finnes ingen automatikk fra boliger med alarmer til brannvesenet, sier Tor Inge Dale, brannmester ved Skien Brann- og feiervesen. Han understreker at det er en link mellom alarmen og selskapenes egne sentraler, men ikke direkte til brannvesenet.

Full utrykning

– Utløses brannalarmen varsler Falck brannvesenet og rykker ut, står det på Falcks informasjonssider. Det er her uklart på hvilken måte brannvesenet blir varslet og hva en varsling medfører, samt hvem som rykker ut. Selgere skal også ha nevnt hvordan en vekter vil rykke ut med brannvesenet. Hvis vekteren ankommer først og det viser seg å være en feilmelding vil brannvesenets utrykning bli tilbakekalt. Uansett vil dette medføre en avgift som ikke ville forekommet dersom vekteren hadde blitt sendt ut før tilkallelsen av brannvesenet. Selgerne skal ha hevdet at brannvesenet rykker ut umiddelbart til bolig med alarm.

Skylder på opplæring

Etter å ha konfrontert selgerne med dette har de fortalt Herregaarden at de har blitt instruert i dette på salgskurs og ikke har kjennskap til faktiske rutiner ved brannalarm.

– To ganger på kort tid har altså selgere fra Falck gitt meg de samme feilaktige opplysningene. Begge gangene har de unnskyldt dette, og henvist til at det er den opplæringen de har fått av Falck, sier Jan Robin Herregaarden som flere ganger har støtt på dette problemet.

Han har selv bakgrunn fra privat vaktselskap, både som vekter og områdeleder, og har siden 2008 jobbet som branninspektør i brannvesen.

Brudd på loven

Herregaarden får støtte av Forbrukerombudet.

– Selv om dette er muntlig, blir det fortsatt sett på som villedende markedsføring og er derfor et brudd på markedsføringsloven, forteller Jo Gjerdrem, fagdirektør i Forbrukerombudet.

– Loven skiller ikke på hvor feilinformasjonen kommer fra, hvorvidt det er selgeren selv som villeder eller om det kommer fra et høyere plan.

Da salgs- og markedsdirektør Finn Tvedt i Falck har sjekket det som har skjedd, beklager han at slike misforståelser har oppstått og tar dette videre internt.

– Dersom det medfører riktighet at feil informasjon er gitt, beklager vi på det sterkeste. Jeg vil ta dette videre slik at det ikke skjer igjen, sier han til TA.