Påsatt brann? - Det er alltid en del av etterforskningen

NOME: Krimteknikerne har ikke startet med analyser brannen på Dagsrud gård. Politiet vil ikke avvise at brannen kan være påsatt. - Det vil alltid være en del etterforskningen.