Etter en time var hele låven borte - Slik ble det etterpå

LUNDE: Det ble overtent på ti minutter, etter en time hadde alt rast sammen. – Det var fryktelig, brannvesenet måtte kjempe for å redde gamlehuset.