Gå til sidens hovedinnhold

- Bør sette opp advokatprisene

Artikkelen er over 16 år gammel

SKIEN: Advokat Stein Birger Johnsen mener det er på tide at advokatstanden i Telemark setter opp prisene.

Nestlederen i Advokatforeningen i Telemark er ikke overrasket over at advokathjelpen her i fylket er billigst i landet. Han tror årsakene er flere.

- Jeg har et inntrykk av at advokatene stort sett er fornøyde med prisnivået. Det tror jeg blant annet skyldes all mediafokus og kritikk som har vært rettet mot salærene. Advokatene ønsker ikke å provosere markedet ved å sette opp prisene, sier Johnsen.

- I tillegg er det mange enkeltmannsforetak i Telemark, og de kan tilby lavere priser enn større firmaer på grunn av mindre driftskostnader, legger han til.

LITE KONKURRANSE

Nestlederen peker også på domstolene som en mulig forklaring.

- I mange saker fastsetter domstolene saksomkostninger. Jeg tror det er forskjell på domstolene i Telemark og i for eksempel Oslo med tanke på hvilket nivå de legger seg på.

- Hvorfor det?

- Jeg tror prisnivået gjenspeiler samfunnsstrukturen i Telemark. Det er rimelig å bo og leve her, og inntrykket mitt er at telemarkinger er nøkterne.

Siden Telemark har den billigste advokathjelpen, skulle en kanskje tro at det er stor konkurranse her i fylket. Men den gang ei:

- Det er et paradoks. Det er ti ganger så mange advokater per innbygger i Oslo enn det er i Skien. Advokatstanden her er så liten at det nesten ikke er konkurranse. Etterspørselen er ikke større, sier Stein Birger Johnsen.

DYRERE DRIFT

Johnsen har jobbet i bransjen siden 1996.

- Vi tilbyr nøyaktig de samme prisene nå som vi gjorde for ni år siden. Samtidig er det blitt dyrere å drive en advokatbedrift.

Derfor mener han det er på tide at advokater i Telemark justerer opp timeprisene sine.

- Jeg mener det er urettferdig at en 18-årig frisørlærling får bedre timebetalt enn hva jeg får som advokat. For slik er det. Timeprisen dekker ikke bare advokaten. Sekretær og resepsjonist skal også ha lønnen sin. Ofte ligger det to-tre timers arbeid bak en effektiv advokattime.

Driftskostnadene har økt blant annet som følge av lønnsvekst og teknologisk utvikling.

- Det stilles mye høyere krav til datautstyr nå enn for bare få år siden. Bare en kopimaskin koster 250 000 kroner. Jeg tror det går mot en prisøkning i Telemark.

IKKE VARIASJONER

Han mener forslaget om en makspris for advokathjelp er fullstendig skivebom.

- Det er det samme som å sette makspris på sko og frisør. Makspris fører ikke til økt konkurranse. Det ville i stedet ført til at advokatene jobbet mer for næringslivet fordi man der kan ta bedre betalt.

Selv jobber han i Advokatfirmaet Grenland, som er et av de største advokatfirmaene i Norge - utenfor Oslo.

- Vi tilbyr priser litt over gjennomsnittet.

Innad i Telemark er det ifølge Johnsen ikke store prisvariasjoner.

- Jeg tror det jevnt over er ganske likt.