Advokat: – Boplikt er en rabattordning for rike – og kan enkelt omgås

KRAGERØ: I overkant av 40 norske kommuner, blant dem Kragerø, har boplikt på boligeiendommer. Ifølge bopliktsekspert Dag Jørgen Hveem i Risør bidrar den til å gi rike rabatt på fritidseiendommer.