Trues med bot dersom det ikke ryddes opp - mener bygget er til fare for barn

Bygget er til fare for barn, mener Kragerø kommune.