Like mange vet ikke hvem som dekker utgiftene hvis det begynner å lekke fra takket. Det viser en YouGov-undersøkelse om oppussingen inneværende vår.

– En standard husforsikring dekker plutselige og uforutsette skader som oppstår, for eksempel en stormskade eller et tre som faller over huset. Forsikringen dekker ikke skader som skyldes manglende vedlikehold, forklarer kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Én gang i året

Forventet levetid for et tak regnes å være på mellom 20 og 40 år, avhengig av hvilke byggematerialer som er brukt, hvor værutsatt det er der du bor og hvor godt taket er vedlikeholdt gjennom årene. Levetiden til et tak kan med andre ord variere kraftig.

Skulle det oppstå en taklekkasje i boligen din, må imidlertid du som huseier betale for reparasjoner eller takskift av egen lomme i de aller fleste tilfeller.

Irgens anbefaler derfor at alle feil som oppstår på et tak, for eksempel manglende takstein, løse beslag, synlige lekkasjer eller andre feil og mangler bør utbedres umiddelbart. På den måten kan du unngå ytterligere skader på bygningen.

– Sjekk taket jevnlig, minst én gang i året. Bruk gjerne fagfolk til denne sjekken, særlig om taket er mer enn 20 år gammelt, sier Irgens.

Stor usikkerhet

For noen år siden, da 9000 norske boliger ble sjekket, ble det avdekket at mer enn ett av to hustak trengte utbedring eller utskifting for å være i godkjent stand.

 

Undersøkelsen viser at hele 7 av 10 nordmenn ikke vet hva de skal se etter for å finne ut om taket bør skiftes. Til tross for usikkerheten vil kun et fåtall av respondentene overlate taksjekken til profesjonelle håndverkere.

Videre er det en stor andel som ikke kjenner til takets normale levetid.

– Det er ikke nødvendigvis viljen det kommer an på når det gjelder å utføre en taksjekk på egenhånd, men jeg tror det kan være vanskelig for mange å skaffe seg oversikt over alt som trenger ettersyn, sier Kari Moberg i Byggmakker.

– Dersom for eksempel takbordene innvendig er misfargede, betyr det at lekkasjen allerede et faktum. Dette kan føre til flere skader, som sopp og råte, og gi deg betydelige ekstrakostnader utover et takskift. Derfor er taksjekken noe som absolutt bør prioriteres, sier hun.