Den 6,8 mål store eiendommen skiftet til slutt eier for 18.250.000, viser eiendomsoverdragelsene for august. Rabatten ble altså på over seks millioner kroner.

For den summen fikk den nye eieren et påkostet hovedbygg, frittstående uthus og et flott båthus.

Eiendommen har også to sandstrender, store terrasser med kveldssol og en absolutt nydelig utsikt mot skjærgården, het det i prospektet fra i sommer. Hytta lå også ute sommeren før. Da var prisantydningen på 30 millioner kroner uten at noen lot seg friste.

Salget på Oterøy var en av flere store eiendomssalg i Kragerø i sommer. Den tidligere snowboardkjøreren Daniel Franck kjøpe seg også fritidshus i sommerbyen sammen med kona Ulrikke Døvigen. De betalte 11 millioner kroner for en eiendom på Skåtøy.

Dette er bare to eksempler på eiendomsoverdragelsene i Telemark i sommer. I oversikten under finner kan du resten og kanskje finner du ut hva naboen fikk for huset sitt.

Porsgrunn kommune

Andel av Vikingvegen 22 (Gnr 51, bnr 332) er overdratt for kr 105.000 fra Øyvind A Eimer-Steinsvik til Synnøve G Eimer-Steinsvik (25.07.2017)

Vikingvegen 32 (Gnr 51, bnr 327) er solgt for kr 2.920.000 fra Kristin Tvegård, Thorbjørn Tvegård, Anders Tvegård og Tonje Tvegård til Lone Elisabeth Ulseth og Kim Ekornrød (26.07.2017)

Hagerup Knutsons veg 23 (Gnr 61, bnr 99) er overdratt fra Anne Furuvald til Marlene Furuvald Øien, Emma Furuvald Øien og Simon Furuvald Øien (26.07.2017)

Hagerup Knutsons veg 23 (Gnr 61, bnr 99) er solgt for kr 4.670.000 fra Simon Furuvald Øien, Marlene Furuvald Øien og Emma Furuvald Øien til Linn Eva Høgli og Øyvind Thinn Solheim (26.07.2017)

Gnr 61, bnr 150 er overdratt fra Porsgrunn Kommune til Linn Eva Høgli og Øyvind Thinn Solheim (26.07.2017)

Langangsvegen 441 (Gnr 21, bnr 20) er solgt for kr 1.725.000 fra Trine Lise Ljådal og Torgeir Wold til Alexander Wissestad Olsen og Tone Marie Golid (27.07.2017)

Andel av Bjørkealleen 6 (Gnr 200, bnr 97) er overdratt fra Aasmund Flatin til Brit Flatin (28.07.2017)

Andel av Tømmervegen 15 (Gnr 68, bnr 148) er overdratt fra Atle Pedersen til Monica Pedersen (28.07.2017)

Fredbo alle 13 (Gnr 121, bnr 1094) er solgt for kr 2.490.000 fra Vibeke Gulliksen Moy og Thomas Moy til Sophie Pettersen og Simon Grennes Kjeldsen (31.07.2017)

Håøya 148 (Gnr 25, bnr 51) er overdratt fra Eldbjørg Salveson til Magne Salveson (31.07.2017)

Håøya 148 (Gnr 25, bnr 51) er solgt for kr 3.800.000 fra Magne Salveson til Lene Hellum Kristiansen og Bjørn Kristiansen (31.07.2017)

Andel av Sverdrupsgate 7 (Gnr 200, bnr 2866) er overdratt for kr 3.000.000 fra Anders Beyer Flohr til Mari Beyer Flohr (01.08.2017). Salget omfatter også andel av Gnr 200, bnr 3863

Andel av Porsgrunnsvegen 365 (Gnr 121, bnr 459) er overdratt for kr 1.700.000 fra Anette Kristiansen til Dag Ove Lund (02.08.2017)

Skiensgate 31 (Gnr 200, bnr 2157) er overdratt fra Eigil Fosse til Laila Marie Sundt Fosse (02.08.2017)

Skiensgate 31 (Gnr 200, bnr 2157) er solgt for kr 1.760.000 fra Laila Marie Sundt Fosse til Robert Olsen (02.08.2017)

Øvre Sølen 23 (Gnr 382, bnr 213) er solgt for kr 3.900.000 fra Mile Vojnovic og Tanja Vojnovic til Jakub Bujalski og Renata Anna Bujalska (02.08.2017)

Siriusvegen 53 (Gnr 61, bnr 459) er solgt for kr 4.060.000 fra Winnie Karina Krokå og Roy Kenneth P Krokå til Marina Amri (02.08.2017)

Titanvegen 28 (Gnr 61, bnr 315) er solgt for kr 2.700.000 fra Mia Merethe Bye og Thomas Olsen til Kristoffer Ødegård og Rebecca Osenbroch (02.08.2017)

Søndre Maiensveg 131 A (Gnr 33, bnr 418) er solgt for kr 3.200.000 fra Camilla K Engebretsen til Teresa Katherine Aslanian og Jacob Christian Holm-Lupo (02.08.2017)

Tårnfjellvegen 29 (Gnr 375, bnr 107) er solgt for kr 7.400.000 fra Steinar H Christiansen til Hilde Bjørgo og Roar Larssen (02.08.2017)

Åmotbakken 31 (Gnr 373, bnr 386) er solgt for kr 3.200.000 fra Tor Kristjan Heiberg og Kari Heiberg til Eirik Madsen (03.08.2017)

Thorittunet 7 (Gnr 52, bnr 335) er solgt for kr 2.850.000 fra Cato Bjåland og Rita Bjåland til Sebastian Artur Bergslien og Dina Charlotte Ferstad (03.08.2017)

Gnr 43, bnr 5 er solgt for kr 4.450.000 fra Tom Richard Kristiansen og Ellen Kiær Salmi til Robert Antoni E Nedberge og Linda Charlotte Nedberge (03.08.2017). Salget omfatter også Øvaldvegen 3 B (Gnr 43, bnr 228). Salget omfatter også Øvaldvegen 3 A (Gnr 43, bnr 442)

Havnegata 9 (Gnr 81, bnr 97) er solgt for kr 5.500.000 fra Tom Eddy Ernst Eriksen og Anne Mette Eriksen til Andreas Ekman og Susanne Ekman (04.08.2017)

Steinringen 10 (Gnr 52, bnr 171) er overdratt fra Olav Strand til Inger Johanne Strand (04.08.2017)

Bregnevegen 11 (Gnr 69, bnr 275) er overdratt fra Jan Kjell Larsen til Erna Therese Larsen (04.08.2017)

Vognmannsgate 5 (Gnr 200, bnr 3274) er solgt for kr 2.250.000 fra Thomas Hamre til Bjørn Erik Bergh (04.08.2017)

Brånanvegen 44 (Gnr 68, bnr 107) er overdratt fra Karl Otto Andersen til Liv Borgen Andersen (04.08.2017)

Andel av Løkkebergvegen 13 (Gnr 51, bnr 230) er overdratt for kr 812.500 fra Tor Ove Dalen til Harald Dalen (04.08.2017)

Fredbo alle 3 (Gnr 121, bnr 205) er solgt for kr 2.570.000 fra Elise Mikalsen Bredesen til Sindre Blandkjenn og Veronica Jørgensen (04.08.2017)

Borgeskogen terrasse 3 (Gnr 373, bnr 135) er solgt for kr 2.650.000 fra Robert Orr til Stein Klevan og Ellen Klevan Wergeland (07.08.2017)

Ulesundvegen 115 (Gnr 35, bnr 133) er overdratt fra Tore Åsulf Solli til Ken Mandrup Solli og Susanne Solli (07.08.2017). Overdragelsen omfatter også Ulesundvegen 191 (Gnr 35, bnr 147). Overdragelsen omfatter også Ulesundvegen 120 (Gnr 35, bnr 207). Overdragelsen omfatter også Ulesundvegen 209 (Gnr 35, bnr 230)

Øvre Engerveg 4 (Gnr 51, bnr 67) er solgt for kr 2.940.000 fra Remy André Reiss til Jørgen Bolin Tangen og Marianne Arnesen (07.08.2017)

Bekkegata 39 (Gnr 55, bnr 164) er solgt for kr 2.700.000 fra Magnus Skoglund Larsen og Anette Nordgård til Jenny Flobak og Eirik Maraz Braathen (07.08.2017)

Gnr 200, bnr 4167 er overdratt for kr 120.500 fra Finn Christian Knudsen, Erik Hjalmar Fossum, Line Marie Knudsen, Helen Knudsen Gilje og Susanne Marie Knudsen til Kai Gustav Gulbrandsen (08.08.2017)

Jønholtsvingen 12 B (Gnr 200, bnr 1194, seksjon 4) er solgt for kr 1.580.000 fra Jan Arild Sannes til Frida K Samuelsen Giæver (08.08.2017)

Bekkegata 33 (Gnr 55, bnr 202) er solgt for kr 2.420.000 fra Roger Bjørge til Magnar Thomassen (08.08.2017)

Blokkhusvegen 13 (Gnr 81, bnr 67) er solgt for kr 3.500.000 fra Anita Kristensen til Camilla K Engebretsen og Simen K Engebretsen (09.08.2017)

Liane 39 (Gnr 376, bnr 129) er overdratt fra Per Audun Vollen til Eva Vollen (09.08.2017)

Gnr 32, bnr 101 er solgt for kr 1.270.000 fra Herøya Arbeiderforenings Feriested til Jøran Nenseth og Vibeke Skar Nenseth (09.08.2017)

Andel av Røtuabakken 15 (Gnr 42, bnr 49) er solgt for kr 1.700.000 fra Trine Elisabeth Jebsen til Nils Olav Østenå (09.08.2017)

Slottsbrugata 31 (Gnr 377, bnr 78) er solgt for kr 3.600.000 fra Bjørn Fredrik Bratsberg og Tina Linn Havsøy Olsen til Elise Haugerud og Øystein Haugerud (10.08.2017)

Andel av Bjørkedalvegen 334 (Gnr 7, bnr 30) er solgt for kr 700.000 fra Johnny Versvik til Nina Grave (10.08.2017)

Urds gate 28 (Gnr 57, bnr 100) er overdratt for kr 698.000 fra Steinar Leif Haugland og Ellen Marie Haugland til Jostein Magne Haugland (10.08.2017)

Frednesbakken 23 (Gnr 200, bnr 360) er overdratt fra Cano Miguel Godoy til Anita Dammen Johannessen (11.08.2017)

Ulesundvegen 93 (Gnr 35, bnr 187) er solgt for kr 1.850.000 fra Halvorsen Rolf til Sissel Halvorsen Duesund (11.08.2017)

Fredbo alle 17 (Gnr 121, bnr 718) er solgt for kr 2.790.000 fra Ken-Are Eriksen til Tor Espen Aarstad og Tonje Sanderød Aarstad (14.08.2017. Salget omfatter også Gnr 121, bnr 1970

Borgeåsvegen 12 (Gnr 373, bnr 197) er solgt for kr 3.800.000 fra Linda Christine Saga til Caroline Høyer Madsen og Fredrik Holte (14.08.2017)

Oksøya 104 (Gnr 33, bnr 146) er solgt for kr 3.000.000 fra Marit Emilie Stavdahl til Berit Heggholmen og Jan Heggholmen (14.08.2017)

Fredbo alle 13 (Gnr 121, bnr 1094) er solgt for kr 75.000 fra Ingrid M Nes Gustavsen, Hilde Nes, Ellen Hole, Knut Nes og Marit Nes til Sophie Pettersen og Simon Grennes Kjeldsen (15.08.2017)

Furulia 14 (Gnr 200, bnr 662) er solgt for kr 2.900.000 fra Jørgen Waldussen, Mari Waldussen og Joakim Waldussen til Daniel Tveit og Jeanette Buer Høyvik (15.08.2017)

Andel av Gravabakken 10 (Gnr 67, bnr 308) er overdratt for kr 2.500.205 fra Helene Tennefoss-T til Jone Tennefoss-Tørnqvist (15.08.2017)

Grønlihamna 15 (Gnr 200, bnr 859) er overdratt fra Harald Bjaarstad til Anne C Bjaarstad Eggebø, Torild Skilbred Bjaarstad og Heidi B Bjaarstad Aspheim (16.08.2017)

Andel av Grønlihamna 15 (Gnr 200, bnr 859) er overdratt fra Torild Skilbred Bjaarstad til Heidi B Bjaarstad Aspheim og Anne C Bjaarstad Eggebø (16.08.2017)

Andel av Nordahl Griegs veg 1 (Gnr 55, bnr 137) er overdratt fra Yasin Yildiz til Reyhan Yildiz (16.08.2017)

Andel av Yngves veg 2 C (Gnr 376, bnr 136, seksjon 3) er overdratt fra Knut Thorsen til Ruth Walmann Thorsen (16.08.2017)

Yngves veg 2 C (Gnr 376, bnr 136, seksjon 3) er overdratt fra Ruth Walmann Thorsen til Mona Kristoffersen, Espen Thorsen og Knut Erik Walmann Thorsen (16.08.2017)

Bjørkealleen 10 (Gnr 200, bnr 93, seksjon 1) er solgt for kr 2.150.000 fra Lund Anders Stang til Anita Christensen Gurholt og Jon Yngve Gurholt (16.08.2017)

Andel av Dikkon 12 (Gnr 33, bnr 355) er overdratt for kr 625.000 fra Harald Dalen til Tor Ove Dalen (16.08.2017)

Øvre Lundeveg 52 (Gnr 67, bnr 106) er solgt for kr 1.640.000 fra Tonje Bukta til Joanna Ewelina Thoresen og Andre Vindal-Thoresen (16.08.2017)

Breviksvegen 33 (Gnr 60, bnr 79) er solgt for kr 2.400.000 fra Salih Ahmethodzic til Erik Havenstrøm og Merima Jørgensen (17.08.2017)

Gnr 61, bnr 21 er solgt for kr 1.800.000 fra Elisabeth Marie Øvrebø, Rita Øvrebø og Roger Erik Øvrebø til Hansen Partnership As (18.08.2017)

Andel av Brånanvegen 45 (Gnr 61, bnr 66) er solgt for kr 90.000 fra Martin Kvam Jakobsen til Ida Høgi Undall (18.08.2017)

Gravavegen 80 (Gnr 65, bnr 58) er overdratt fra Dagmar Kristoffersen til Kai Kristoffersen og Bjørg Berge (18.08.2017)

Andel av Gravavegen 77 (Gnr 65, bnr 3) er overdratt fra Dagmar Kristoffersen til Kai Kristoffersen og Bjørg Berge (18.08.2017)

Fredbo alle 2 (Gnr 121, bnr 136) er overdratt fra Bjarne Trygve Ellefsen til Åse Synnøve Ellefsen (21.08.2017)

Fredbo alle 2 (Gnr 121, bnr 136) er overdratt for kr 2.450.000 fra Åse Synnøve Ellefsen til Torunn Kvelland (21.08.2017)

Andel av Løkkevegen 9 (Gnr 200, bnr 1780) er overdratt fra Ann-Elise Strand til Wenche Strand (21.08.2017)

Åmotbakken 30 (Gnr 373, bnr 262) er solgt for kr 3.930.000 fra Rune Bakås til Tommy Kallevik Sølversen og Kamilla W Øverland (22.08.2017)

Andel av Grønlihamna 16 (Gnr 200, bnr 860) er overdratt for kr 560.000 fra Elisabeth Falbach til Fredrik Falbach (24.08.2017). Salget omfatter også andel av Gnr 200, bnr 861

Steensgate 8 (Gnr 80, bnr 70, seksjon 9) er overdratt for kr 1.500.000 fra Britt Omland til Lisbeth Johansen (24.08.2017)

Ulrich Schnells veg 9 (Gnr 200, bnr 3115) er overdratt fra Anne Ystad til Marianne Moen, Lars Lunde og Øystein Moen (24.08.2017)

Andel av Øyekastvegen 25 B (Gnr 200, bnr 3324) er solgt for kr 1.100.000 fra Stig Berg Rogn til Tom E Rugset Danielsen (25.08.2017)

Birkebeinergata 2 C (Gnr 56, bnr 366, seksjon 6) er solgt for kr 1.900.000 fra Elsa Marion Roheim til Sonja May Sandland (25.08.2017)

Skien kommune

Sanssoucivegen 7 (Gnr 62, bnr 231) er overdratt fra Bjørn Geir Tollefsen til Marit Sollid Tollefsen (25.07.2017)

Andel av Gnr 300, bnr 5289 er overdratt fra Anne Margrete Svendsen til Marthe Rølvåg og Kristin Rølvåg (25.07.2017)

Andel av Gnr 300, bnr 5289 er overdratt fra Marthe Rølvåg og Kristin Rølvåg til Guri Svendsen (25.07.2017)

Gulsetvegen 172 (Gnr 2, bnr 213) er solgt for kr 2.000.000 fra Bjørg Dahlgren Siljan til Jørgen A Jørgensen Hegna og Marianne Hegna (25.07.2017)

Grøtsundvegen 32 (Gnr 283, bnr 728) er solgt for kr 2.850.000 fra Anders Skorve og Sandra Christina Skorve til Linda Langerud og Egil Mæland (26.07.2017)

Risingjordet 13 B (Gnr 58, bnr 3, seksjon 2) er solgt for kr 2.900.000 fra Fjellvåken Holding As til Benedicte Bratli (27.07.2017)

Kastet 74 (Gnr 283, bnr 118) er solgt for kr 2.150.000 fra Bente Mørken og Knut Mørken til Håvard Indset Nesheim og Kristine Mørken (27.07.2017)

Skotfossvegen 95 (Gnr 283, bnr 419) er solgt for kr 1.300.000 fra Skien Rør Og Flis As til Eirik Siira Jahren og Morten Jahren (27.07.2017)

Adjunkt Arentz Gate vest 32 (Gnr 300, bnr 70) er solgt for kr 1.750.000 fra Sølvi Strand, Jan Birger Strand og Ove Bjørn Strand til Esad Rovcanin og Elmedina Rovcanin (27.07.2017)

Andel av Limihøgda 45 (Gnr 55, bnr 5) er overdratt fra Monica Pedersen til Atle Pedersen (28.07.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 55, bnr 36

Fjelldalsvegen 304 (Gnr 142, bnr 39) er solgt for kr 625.000 fra Elisabeth Moen til Lilly Marie Norheim (31.07.2017)

Venstøphøgda 86 B (Gnr 8, bnr 437) er solgt for kr 5.500.000 fra Paal Haruki Sanni til Tina I Austad Johnsen og Stig A Rekkedal Hill (31.07.2017)

Sannivegen 132 (Gnr 80, bnr 32) er solgt for kr 4.400.000 fra Øyvind Andersen til Tanja Vojnovic og Mile Vojnovic (31.07.2017)

Bedriftsvegen 76 (Gnr 220, bnr 1160) er solgt for kr 32.000.000 fra Orkla Foods Norge As til Bedriftsvegen 76 As (01.08.2017). Bedriftsvegen 72 (Gnr 220, bnr 1312) er solgt for kr 6.000.000 fra Orkla Foods Norge As til Bedriftsvegen 72 As (01.08.2017)

Løbergvegen 209 (Gnr 112, bnr 94) er solgt for kr 2.000.000 fra Håkon Maristad og Harjinder Kaur Maristad til Joakim Tveitan (01.08.2017)

Gnr 221, bnr 2497 er solgt for kr 2.750.000 fra Ggs Eiendom As til Utbøen Transport As (01.08.2017)

Duestien 1 B (Gnr 300, bnr 831, seksjon 2) er solgt for kr 2.150.000 fra Bjørn Hoppestad til Thanh Thao Thi Le og Dinh Huu Huynh (01.08.2017)

Nedre Mastemyr 11 (Gnr 221, bnr 1271) er solgt for kr 2.790.000 fra Ole-Jonny Andersen og Katrine Slåtta til Jeanette Aa Fredriksen og Krister Lundtveit Seth (01.08.2017)

Søndre Lensmannsveg 20 E (Gnr 221, bnr 1011, seksjon 1) er solgt for kr 2.500.000 fra Lena Jeanett Fredriksen og Thomas Grohs til Abdulkarim K Al-Kayssi og Mayada Waleed Al-Shawi (01.08.2017)

Nordre Rising veg 12 A (Gnr 4, bnr 281) er solgt for kr 2.925.000 fra Janne Andreassen og Ingvar Andreassen til Linda Betten (02.08.2017)

Arne Garborgs gate 9 (Gnr 300, bnr 1184) er solgt for kr 4.650.000 fra Geir Andersen og Hilde Margrethe Andersen til Trond Thingstad Jacobsen (02.08.2017)

Bakkegata 2 B (Gnr 300, bnr 1517) er solgt for kr 3.500.000 fra Berit Jarve til Ems Gruppen As (02.08.2017)

Jernbanevegen 64 (Gnr 58, bnr 376) er solgt for kr 4.000.000 fra Thomas Andersen til Kine Oldrup Jensen og Marius Knutsen (02.08.2017)

Grenadervegen 20 A (Gnr 220, bnr 780) er solgt for kr 1.700.000 fra Heidi Eliassen Steen og Tommy Steen til Daniel Anderson og Raul Habibi (02.08.2017)

Øvre Vindalen 10 (Gnr 217, bnr 697) er solgt for kr 4.600.000 fra Margit Ellen Kise og Alv Dag Brandal til Karl Andre Evensen og Sissel Evensen (02.08.2017)

Sverres gate 21 (Gnr 300, bnr 3813) er solgt for kr 3.450.000 fra Sondre Foss til Kristoffer N Skjønstad og Camilla Iselin Rontén (02.08.2017)

Hans Houens gate 12 B (Gnr 300, bnr 1812, seksjon 1) er solgt for kr 2.350.000 fra Simon Skarstøl til Karl Rasmus Bryn (02.08.2017)

Andel av Røyskattvegen 12 (Gnr 7, bnr 90) er overdratt for kr 835.000 fra Line Birgitte Pedersen til Arne Morten Fredriksen (02.08.2017)

Gulsetkåsa 9 (Gnr 2, bnr 259) er solgt for kr 3.200.000 fra Nina Kristin Skogli og Hans Wilhelm Skogli til Jorid Dannemark Opsahl og Alexander D Opsahl (02.08.2017)

Slemdalstun 7 (Gnr 300, bnr 4745, seksjon 6) er solgt for kr 2.175.000 fra Kirsti Synnøve Pedersen til Odd Fredrik Rasmussen og Bjørghild G N Rasmussen (02.08.2017)

Andel av Dalsbottenlia 14 (Gnr 2, bnr 1412, seksjon 1) er overdratt for kr 1.962.500 fra Lene Heimholt til Geir Lindheim (03.08.2017)

Nensetvegen 19 (Gnr 221, bnr 759) er solgt for kr 2.400.000 fra Arne Kristian Marthinsen til Moment Utleie As (03.08.2017)

Omdalvegen 39 (Gnr 283, bnr 310) er solgt for kr 1.700.000 fra Wenche Elisabeth Dragseth til Camilla Johnsen Mathisen (03.08.2017)

Herman Baggers gate 4 B (Gnr 300, bnr 108, seksjon 44) er solgt for kr 1.750.000 fra Torunn Birkeland Huglen til Asgeir Skarholt (03.08.2017)

Kjellemovegen 34 (Gnr 221, bnr 1747) er solgt for kr 4.200.000 fra Michael Rodenbeck til Anniken Jansen og Jan Fredrik Andersen (03.08.2017)

Høyåsvegen 33 B (Gnr 2, bnr 880) er solgt for kr 3.750.000 fra Stig Thunes og Helene Marum Hoppestad til Live Linna Thorstensen og Tom Richard Thorstensen (03.08.2017)

Bataljonvegen 32 B (Gnr 220, bnr 466) er solgt for kr 2.800.000 fra Håkon Berntsen til Ole-Christian Larsen og Lisbet Wolden (03.08.2017)

Sollia 6 (Gnr 67, bnr 120) er overdratt fra Harald Hauge Kristiansen til Vidar Kristiansen og Atle Kristiansen (04.08.2017)

Gautes veg 4 C (Gnr 212, bnr 231) er solgt for kr 2.800.000 fra Marianne Olsen og Atle Olsen til Svein Åge Olsen (04.08.2017). Salget omfatter også andel av Gnr 212, bnr 233

Bergsland 2 B (Gnr 300, bnr 213) er overdratt for kr 1.000.000 fra Sveinung Næs til Per Næs (04.08.2017)

Andel av Rødborge 30 (Gnr 75, bnr 77) er overdratt for kr 796.000 fra Terje Melaas til Hilde Haugerød Melaas (04.08.2017)

Nedre Ilenveg 29 (Gnr 67, bnr 56) er solgt for kr 3.200.000 fra Per Arild Larsen til Solberg Eiendom Og Utleie As (07.08.2017). Salget omfatter også Gnr 67, bnr 488

Tomtegata 84 (Gnr 300, bnr 3693) er solgt for kr 3.750.000 fra Ole Johnny Bergum til Marianne Johannessen Seip og Karl Didrik Seip (07.08.2017)

Gvarvgata 7 (Gnr 300, bnr 4832) er solgt for kr 3.215.000 fra Mohammad Karimi og Anis Karimi til Farshad Nasiri (07.08.2017)

Sondre Norheims veg 3 (Gnr 220, bnr 416) er solgt for kr 4.600.000 fra Petter T Johannessen og Linn Markegård til Grete Ingebjørg Berge og Aleksander I Abrahamsen (07.08.2017)

Strømdal terrasse 53 (Gnr 1, bnr 316) er overdratt fra Edvard Kristian Brevig til Aslaug Inga Brevig, Helge Brevig og Annette Brevig-Axelsson (07.08.2017)

Andel av Strømdal terrasse 53 (Gnr 1, bnr 316) er overdratt fra Aslaug Inga Brevig til Annette Brevig-Axelsson og Helge Brevig (07.08.2017)

Gulsetkroken 15 (Gnr 1, bnr 670) er solgt for kr 4.500.000 fra Erling Sørensen til Laila Kinnerud og Tomas Kinnerud (07.08.2017)

Steinsrudsvingen 4 (Gnr 216, bnr 328) er solgt for kr 2.670.000 fra Jan Erik Solheim til Jan Terje Skjønstad og Farah Aline Abi (07.08.2017)

Valkyriegaten 22 (Gnr 300, bnr 4118) er solgt for kr 5.950.000 fra Cecilie M Sichlau Kolberg og Terje Løvdal til Runar Ellingsen og Gerd Lydvo Ellingsen (07.08.2017)

Håvundvegen 366 A (Gnr 75, bnr 114) er solgt for kr 7.600.000 fra Fiona Sahl og Geir Sahl til Emmie C Kones Helgesen og Snorre Helgesen (07.08.2017)

Andel av Likroken 3 (Gnr 72, bnr 36) er overdratt fra Kai Vidar Hansen til Kristin Rustad Hansen (08.08.2017)

Siljanvegen 457 (Gnr 137, bnr 110) er overdratt fra Inger Kari Fossheim Moe til Lill Veronica Rambo (08.08.2017)

Frønesvegen 78 (Gnr 245, bnr 33) er overdratt fra Sven-Tore Stensrud til Sigrunn Dalene (08.08.2017)

Borgemarka 73 (Gnr 75, bnr 282) er solgt for kr 3.500.000 fra Lasse Stranddal til Trond Riis Nilsen og Hege Kristin Hansen (09.08.2017)

Vestre Einaren 65 (Gnr 2, bnr 1073) er solgt for kr 3.250.000 fra Tore Hagen til Fredrik Benjaminsen (09.08.2017)

Gnr 2, bnr 1416 er solgt for kr 920.000 fra Gulset Utvikling As til Brødrene Hansen Eiendom As (09.08.2017)

Røsslyngvegen 2 (Gnr 220, bnr 215) er solgt for kr 2.200.000 fra Nina Almenning og Josef Christofer Wingård til Dahl Finne Eiendom As (09.08.2017)

Sneltvedtkroken 19 (Gnr 115, bnr 155) er solgt for kr 3.950.000 fra Dagfinn Øksenholt til Anita Vedvik og Stian Hørta (09.08.2017)

Mælagata 61 (Gnr 4, bnr 260) er solgt for kr 2.230.000 fra Bente Kristine Saurbrey til Jassim Abood (09.08.2017). Salget omfatter også Gnr 4, bnr 363

Sandgata 3 (Gnr 283, bnr 50) er solgt for kr 1.800.000 fra Wenche Sannerholt til Khadra Youssef (10.08.2017)

Torvmyrvegen 5 (Gnr 220, bnr 257) er solgt for kr 1.725.000 fra Farshad Nasiri til Sondre Helge Johannessen og Helene Isaksen (10.08.2017)

Kastet 58 (Gnr 283, bnr 340) er overdratt fra Ove Nordbø til Erik Haugen Nordbø, Nina Kruse-Madsen og Frode Nordbø (10.08.2017)

Andel av Oscars gate 2 C (Gnr 300, bnr 4250, seksjon 14) er overdratt for kr 600.000 fra Trond Hanssen Hammerstad til Exact Aircraft As (10.08.2017)

Andel av Luksefjellvegen 133 (Gnr 57, bnr 206) er overdratt for kr 800.000 fra Christoffer Sannes til Heidi Rosvold (11.08.2017)

Hoppestadvegen 395 (Gnr 12, bnr 33) er solgt for kr 2.600.000 fra Tonje Sogn Espedalen og Ariel Thorkildsen til Malin Larsen Fagerholt og Nicolas Kise Lunde (11.08.2017)

Venstøphøgda 84 A (Gnr 8, bnr 247) er solgt for kr 2.000.000 fra Paal Haruki Sanni til Michal Kloc og Marzena Kloc (11.08.2017)

Langeduken 2 (Gnr 212, bnr 721) er solgt for kr 3.475.000 fra Nina Therese Eikeland og Kenneth Dalbakk til Daniel Sandkjen og Oda Helene Viik Ottersen (14.08.2017)

Nedre Meierbakken 21 (Gnr 283, bnr 865) er solgt for kr 3.800.000 fra Atle Gulliksen og Gunnhild Elisabeth Nakken til Kristian Hauge og Line Eide (14.08.2017)

Gnr 221, bnr 2454 er solgt for kr 620.000 fra Betonmast Tvb Bolig As til Fredrik Moen Skree (14.08.2017). Salget omfatter også andel av Gnr 221, bnr 2455

Grensegata 70 (Gnr 300, bnr 1358) er solgt for kr 4.000.000 fra Thomas Jensen Granne til Ole Martin Aaby West og Charlotte Sofie West (15.08.2017)

Likroken 7 (Gnr 72, bnr 49) er overdratt fra Richard Normann H Jensen til Laila Esther Jensen (15.08.2017)

Valebø 315 (Gnr 369, bnr 10) er overdratt fra Ole Johan Øverland til Bodhild Øverland og Lene Øverland (15.08.2017)

Baggerstun 1 (Gnr 300, bnr 108, seksjon 14) er overdratt for kr 2.600.000 fra Marit Kristiane Ødegaard til Kari Lise Holmberg (15.08.2017)

Hjartdalsvegen 14 (Gnr 300, bnr 1713) er solgt for kr 3.250.000 fra Janne Gro Hansen og Per Sælør til Bjørg Kristin Holt og Øyvind Holt (15.08.2017)

Skjelbredvegen 216 (Gnr 210, bnr 1) er overdratt for kr 2.737.500 fra Inger Nyhus Ekelund til Ole Morten Sætre og Stine Nyhus Ekelund (15.08.2017). Salget omfatter også Gnr 210, bnr 3

Holtanvegen 300 (Gnr 210, bnr 61) er overdratt for kr 2.600.000 fra Stine Nyhus Ekelund til Inger Nyhus Ekelund (15.08.2017)

Gregorius Dagssons gate 39 (Gnr 300, bnr 394, seksjon 1) er solgt for kr 2.700.000 fra Cato Haugen og Ann Merete Haugen til Metodistkirken I Norge Skien Menigh (15.08.2017)

Halvardus Kristensens gate 12 (Gnr 300, bnr 2347, seksjon 1) er solgt for kr 3.800.000 fra Jevgenij Korch til Ayana Teshale Birhane og Tringo Birhane (16.08.2017)

Nyhusvegen 6 B (Gnr 2, bnr 1321, seksjon 2) er solgt for kr 1.590.000 fra Charanjit Singh Gopalpuri til William Mulholland (16.08.2017)

Kjørbekksvingen 32 (Gnr 220, bnr 1030) er solgt for kr 3.100.000 fra Ståle Wenås til Hasan Hasan N A Alsaid (16.08.2017). Salget omfatter også Gnr 220, bnr 1031

Ramsdokk 8 (Gnr 281, bnr 39) er solgt for kr 190.000 fra Asle Furuvald til Arne Sigurd Olsen (16.08.2017)

Omdalvegen 245 (Gnr 282, bnr 2) er overdratt for kr 5.800.000 fra Bjørn Thunes til Stig Thunes (16.08.2017). Salget omfatter også Gnr 282, bnr 21

Oscars gate 10 C (Gnr 300, bnr 277, seksjon 10) er overdratt fra Anne G Goberg Jørgensen til Emma Goberg Jørgensen og Joakim Goberg Jørgensen (16.08.2017)

Stubbesletta 8 (Gnr 64, bnr 142) er solgt for kr 2.400.000 fra Dag Erling Hanssen til Solveig Dahl Claussen og Anders Claussen (16.08.2017)

Grinivegen 30 A (Gnr 57, bnr 237) er solgt for kr 2.700.000 fra Øyvind Ellefsen til Asad Ahmadi og Hussain Samira Merza (17.08.2017)

Alexander Kiellands gate 6 (Gnr 300, bnr 5135, seksjon 5) er solgt for kr 6.800.000 fra Hans Andreas Buer, Anne Christine Buer, Elisabeth Buer Rødø, Torgunn Buer, Astrid Buer og Knut Buer til Mai Torill Hoel (17.08.2017)

Grenadervegen 20 B (Gnr 220, bnr 1055) er solgt for kr 1.700.000 fra Stian Endresen til Christopher K Endresen og Charlotte Ødegård (17.08.2017)

Kverndalsgata 7 (Gnr 300, bnr 2362, seksjon 28) er solgt for kr 1.075.000 fra Br Straume As til Ibrahim Abdic og Ena Rizvic (17.08.2017)

Luksefjellvegen 572 (Gnr 52, bnr 57) er solgt for kr 3.200.000 fra Nils Petter Killi og Elisabeth Killi til Kari M Dokset Killi (18.08.2017)

Venstøphøgda 85 B (Gnr 8, bnr 344, seksjon 2) er solgt for kr 2.550.000 fra Julijana J Ilieski og Zlatko Ilieski til Anne Kortner Ryen (18.08.2017)

Andel av Jernbanevegen 50 A (Gnr 58, bnr 58) er overdratt fra Leif Larsen til Luljeta Larsen (18.08.2017)

Andel av Stallmannsvingen 53 G (Gnr 4, bnr 365, seksjon 12) er overdratt fra Sigbjørn Magnor Sletten til Bjørg Sletten (18.08.2017)

Andel av Brekketun 7 (Gnr 300, bnr 4918, seksjon 26) er overdratt fra Einar Anthonisen til Marna Anthonisen (18.08.2017)

Slaggvegen 26 (Gnr 235, bnr 19) er solgt for kr 707.000 fra Jan Arne Rogn til Arne Larsen og Heidi C H Høen Klausen (18.08.2017)

Gnr 235, bnr 44 er solgt for kr 18.000 fra Jan Arne Rogn til Arne Larsen og Heidi C H Høen Klausen (18.08.2017)

Andel av Gnr 3, bnr 23 er overdratt fra Herman L Løvenskiold til Mathias Løvenskiold (18.08.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 3, bnr 35. Overdragelsen omfatter også andel av Århusvegen 319 (Gnr 8, bnr 58). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 8, bnr 109. Overdragelsen omfatter også andel av Fossumvegen 51 (Gnr 9, bnr 1). Overdragelsen omfatter også andel av Hynivegen 370 (Gnr 9, bnr 2).Overdragelsen omfatter også andel av Mastdalsvegen 283 (Gnr 11, bnr 1). Overdragelsen omfatter også andel av Hynivegen 575 (Gnr 11, bnr 19). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 18. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 21, bnr 4. Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 2787 (Gnr 22, bnr 5). Overdragelsen omfatter også andel av Bestulvegen 120 (Gnr 23, bnr 1). Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 2797 (Gnr 23, bnr 5). Overdragelsen omfatter også andel av Luksefjellvegen 2788 (Gnr 23, bnr 6). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 49, bnr 5. Overdragelsen omfatter også andel av Siljanvegen 636 (Gnr 119, bnr 1). Overdragelsen omfatter også andel av Siljanvegen 710 (Gnr 119, bnr 15). Overdragelsen omfatter også andel av Siljanvegen 661 (Gnr 119, bnr 22). Overdragelsen omfatter også andel av Haugerødvegen 122 (Gnr 123, bnr 3). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 333, bnr 2. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 334, bnr 17. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 334, bnr 48. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 335, bnr 4. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 335, bnr 13. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 335, bnr 15. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 335, bnr 18. Overdragelsen omfatter også andel av Garvannsvegen 65 (Gnr 336, bnr 1). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 338, bnr 2. Overdragelsen omfatter også e.d. i Siljan kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Sauherad kommune.

Nensetvegen 41 (Gnr 221, bnr 707) er solgt for kr 2.250.000 fra Hadi Al-Lami og Natalia Vetrova til Lyngbakkvegen 5 As (22.08.2017)

Augonsplassen 10 A (Gnr 1, bnr 43, seksjon 2) er solgt for kr 1.190.000 fra Yngvild Olesdotter Holtet til Jørgen Henseid (22.08.2017)

Bjønnkamvegen 12 (Gnr 220, bnr 337) er solgt for kr 2.400.000 fra Ole Morten Solheim og Kari Mathisen til Charlotte Løberg Olsen og Lasse Stranddal (22.08.2017)

Nensetvegen 58 (Gnr 221, bnr 1485) er solgt for kr 4.000.000 fra Aleksander I Abrahamsen til Daniel Christensen (22.08.2017)

Nybergvegen 1 B (Gnr 223, bnr 822, seksjon 1) er solgt for kr 2.240.000 fra Anne Slettebakken Olsen til Aage Alexander A Ellefsen (22.08.2017)

Luksefjellvegen 83 F (Gnr 57, bnr 379, seksjon 2) er solgt for kr 3.690.000 fra Meensborg Eiendom As til Guro Moen Eriksen og Ken-Are Eriksen (22.08.2017)

Luksefjellvegen 83 E (Gnr 57, bnr 379, seksjon 1) er solgt for kr 3.750.000 fra Meensborg Eiendom As til Mats Bjønnes og Mari Bech-Hanssen (22.08.2017)

Sigurds gate 26 (Gnr 300, bnr 3474) er solgt for kr 2.950.000 fra Åse Berit Heibø Johansen og Espen Johansen til Helle Holmen Walstad (22.08.2017)

Holtanvegen 158 (Gnr 204, bnr 4) er overdratt fra Nils Tormod Kjeldsen til Nils Kristian Kjeldsen (22.08.2017)

Svanvikvegen 551 (Gnr 233, bnr 134) er overdratt for kr 180.000 fra Bjørg Dobbe og Aslaug Kirsten Nordbø til Kjell Bjørn Fredriksen (23.08.2017)

Dalsbygdvegen 272 (Gnr 282, bnr 30) er solgt for kr 900.000 fra Reidar Sørensen til Elin Kallevik (23.08.2017)

Varpesvingen 7 (Gnr 216, bnr 292) er solgt for kr 3.950.000 fra Grazyna Zofia Brzozowska og Jan Brzozowski til Ellen Sørheim og Asbjørn Sørheim (23.08.2017)

Fossumhaugen 13 (Gnr 8, bnr 242) er solgt for kr 4.100.000 fra Arnfinn Dahl til Dag Sigmund Berg og Aina Paulsen Berg (23.08.2017)

Andel av Torgeir Vraas gate 30 (Gnr 300, bnr 4240) er overdratt for kr 700.000 fra William Moreau til Lillian Skogen (24.08.2017)

Vatner Ring 22 (Gnr 300, bnr 4141) er solgt for kr 4.000.000 fra Tor Reinhart Jacobsen til Kjærsti Sørensen Susrud og Geir Nummedal (24.08.2017)

Åmotvegen 96 (Gnr 115, bnr 39) er solgt for kr 440.000 fra Gunnar Hans Gundersen til Hans Fridjon Gundersen (24.08.2017)

Einartun 23 (Gnr 2, bnr 1231) er overdratt fra Gregar Forberg til Ingebjørg Marie Forberg (24.08.2017)

Einartun 23 (Gnr 2, bnr 1231) er overdratt fra Ingebjørg Marie Forberg til Per Pedersen, Erik Pedersen, Liv Forberg Hulten, Tore Gjærum, Magne Forberg og Ingjerd Forberg Lunde (24.08.2017)

Einartun 23 (Gnr 2, bnr 1231) er solgt for kr 1.700.000 fra Magne Forberg, Ingjerd Forberg Lunde, Erik Pedersen, Liv Forberg Hulten, Tore Gjærum og Per Pedersen til Stina Linn Sjøkvist og Johannes Sjøkvist (24.08.2017)

Cappelens gate 4 B (Gnr 300, bnr 5142, seksjon 7) er solgt for kr 2.350.000 fra Rine Merethe Frønes til Inge Sondre Bratland og Elizabeth Harman Bratland (25.08.2017)

Enggravlia 20 (Gnr 72, bnr 178) er solgt for kr 2.750.000 fra Trond Riis Nilsen og Hege Kristin Hansen til Aleksander Lund og Linn S Abrahamsen Rød (25.08.2017)

Notodden kommune

Lisleheradvegen 33 (Gnr 241, bnr 278) er solgt for kr 1.525.000 fra Hans Olav Kaasa, Kirstin Moen og Geir Sigurd Kaasa til Bjørn-Olav Øverbø og Runa Solbjørg (25.07.2017)

Hovinvegen 312 (Gnr 128, bnr 3, fnr 7) er solgt for kr 1.300.000 fra Svein Bakke til Kjell Olav Skjørten (26.07.2017)

Harald Bjerkes gate 21 (Gnr 244, bnr 293) er solgt for kr 1.450.000 fra Anne-Lise Thorbjørnsen til Joakim Bakken (28.07.2017)

Gnr 135, bnr 52 er overdratt fra Bolkesjø Eiendomsutvikling As til Aas Maskin As (28.07.2017)

Kjeiks veg 25 (Gnr 37, bnr 157) er overdratt fra Reidar Nyheim til Unni Nyheim (31.07.2017)

Kjeiks veg 25 (Gnr 37, bnr 157) er overdratt fra Unni Nyheim til Arild Nyheim, Geir Nyheim og Bente Nyheim Haugedal (31.07.2017)

Limoen 112 (Gnr 126, bnr 1, fnr 10) er solgt for kr 1.050.000 fra Finn Iversen til Magne Olaf Lien og Torun Lien (31.07.2017)

Andel av Sætrevegen 315 (Gnr 108, bnr 7) er overdratt fra Åse Magnhild Mjaugeto til Gry Mjaugeto og Une Mjaugeto (31.07.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Sætrevegen 302 (Gnr 109, bnr 12)

Sætrevegen 315 (Gnr 108, bnr 7) er solgt for kr 500.000 fra Une Mjaugeto, Mari J Mjaugeto Hjukse, Olaug Inger Øverbø, Gry Mjaugeto og Annbjørg Øverbø til Daniel Havnen Keretzis (31.07.2017). Salget omfatter også Sætrevegen 302 (Gnr 109, bnr 12)

Tinnesåsen 22 (Gnr 39, bnr 104) er solgt for kr 4.000.000 fra Eirin K Wehn Ødegård og Jan Ove Ødegård til Andres Cloumann (31.07.2017)

Peter Hognestads gate 2 (Gnr 240, bnr 328) er solgt for kr 1.600.000 fra Reidar Bjørge og Mari Ingebjørg Bjørge til Håvard Fåne (01.08.2017)

Heddalsvegen 872 (Gnr 9, bnr 37) er overdratt fra Enid Hegna til Trond Gunnar Hegna (02.08.2017). Overdragelsen omfatter også Heddalsvegen 874 (Gnr 9, bnr 38)

Andel av Gjermund Haugens veg 18 (Gnr 42, bnr 475) er overdratt for kr 1.250.000 fra Trine Marie Flaaten til Kjetil Weflaat (02.08.2017)

Hans Nielsen Hauges gate 15 (Gnr 245, bnr 22) er overdratt fra Hermod Olai Nordmo til Unni Nordmo (02.08.2017)

Heddalsvegen 874 (Gnr 9, bnr 38) er overdratt fra Bjørg Olaug Hegna til Trond Gunnar Hegna (02.08.2017)

Hovinvegen 471 (Gnr 129, bnr 6, fnr 14) er solgt for kr 575.000 fra Runar Anker Mikkelsen til Siri Dokken og Ronny Nordskog (07.08.2017)

Andel av Gnr 242, bnr 69 er overdratt fra Tove Larsen til Jonn Arne Larsen (09.08.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Asbjørn Knutsens gate 20 B (Gnr 244, bnr 247)

Andel av Gnr 55, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Arne Holland til Eldbjørg Holland (14.08.2017)

Andel av Gnr 55, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Thorleif Thomassen til Tove Valle, Tom Wiggo Holland og Wenche Bjørg Thomassen (14.08.2017)

Andel av Gnr 55, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Tom Wiggo Holland til Tom Erik Holland og Dennis Aron H Ålgårdstad (14.08.2017)

Andel av Gnr 55, bnr 1, fnr 2 er overdratt for kr 190.000 fra Tove Valle, Wenche Bjørg Thomassen, Tom Erik Holland og Dennis Aron H Ålgårdstad til Eldbjørg Holland (14.08.2017)

Gjermund Haugens veg 29 (Gnr 42, bnr 501) er solgt for kr 2.855.000 fra Filip Celebic og Ana Celebic til Lise Mette Johnsen og Knut Bondal (15.08.2017)

Viggo Hansteens gate 1 B (Gnr 241, bnr 348, seksjon 3) er solgt for kr 1.060.000 fra Jon Mejdell Bjerland til Gry-Heidi S Tveiten (16.08.2017)

Andel av Otto Sverdrups gate 82 (Gnr 241, bnr 251) er solgt for kr 1.250.000 fra Ole Andre Øverland til Stine Hegna Natadal (21.08.2017)

Gamle Hvålavei 10 (Gnr 243, bnr 189) er solgt for kr 3.300.000 fra Sissel Flaten og Inge Flaten til Jørgen André Løkamoen og Sylvia Lind (21.08.2017)

Kongsbergveien 1176 (Gnr 42, bnr 41, fnr 4) er solgt for kr 600.000 fra Hans Erik Thommesen til Hege Merete Gulbrandsen (22.08.2017)

Tinnekasin 14 B (Gnr 244, bnr 518) er solgt for kr 2.425.000 fra Jon Inge Aase til Thorbjørn Svihus (22.08.2017)

Eikeskarvegen 3 (Gnr 42, bnr 48) er solgt for kr 2.600.000 fra Elin Birgitte Elgen til Ingrid Ørvella Steinhaug og Espen Flåta (24.08.2017)

Grosvollveien 26 (Gnr 241, bnr 64) er solgt for kr 2.175.000 fra Edita Andruleviciute og Ole Bjørnar Kåsastul til Alexander Høiland Dorholt og Karianne Grotle Løndal (24.08.2017)

Andel av Gnr 45, bnr 45 er solgt for kr 710.000 fra Bjørn Tveiten til Berit Kristin Larsen og Thorbjørn Larsen (25.08.2017). Salget omfatter også Gnr 45, bnr 59

Olaf Ryes gate 14 (Gnr 243, bnr 537) er solgt for kr 400.000 fra Vesla Karin Grotbæk til Sylvia Lind og Jørgen André Løkamoen (25.08.2017)

Siljan kommune

Holte skog 10 (Gnr 16, bnr 188) er overdratt fra Ragnar Bøyesen til Aslaug Helene B Bøyesen (28.07.2017)

Blåbærvegen 32 (Gnr 17, bnr 287) er solgt for kr 695.000 fra Siljan Kommune til Karoline B Øksenholt og Håkon Hem Næs (01.08.2017)

Lakssjøveien 102 (Gnr 31, bnr 55) er solgt for kr 1.630.000 fra Harald Jan Magne Lønberg til Arve Holmsen (02.08.2017)

Gurholtveien 76 (Gnr 23, bnr 38) er solgt for kr 2.400.000 fra Inger Berit Tallakstad og Finn Tallakstad til Eileen Staulen og Kim Owe Nordahl (09.08.2017)

Lyngvegen 3 (Gnr 17, bnr 271) er solgt for kr 3.670.000 fra Hilde Ludvik-Bøhmer og Jan Ludvik-Bøhmer til Zorana Miljevic og Miroslav Strbac (14.08.2017)

Andel av Gnr 1, bnr 1 er overdratt fra Herman L Løvenskiold til Mathias Løvenskiold (18.08.2017). Overdragelsen omfatter også e.d. i Skien kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Sauherad kommune

Austadveien 607 (Gnr 29, bnr 62) er overdratt for kr 1.320.000 fra Frode Abrahamsen til Marte Aspheim Olsen og Øystein Tuva Johansen (23.08.2017)

Bamble kommune

Anne Maries vei 37 B (Gnr 25, bnr 674, seksjon 2) er solgt for kr 3.250.000 fra Mestergruppen Eiendom As til Børre Walle (27.07.2017)

Linaaes gate 4 (Gnr 106, bnr 246) er overdratt fra Elsa Arnesen til Ann Irene A Johannessen (28.07.2017)

Åbyfjorden 10 (Gnr 93, bnr 34) er overdratt for kr 550.000 fra Nils Arnold Elvig til Nina Olsen Thoner, Tom Richard Olsen og Kari Gulliksen (28.07.2017)

Skoglia 8 D (Gnr 31, bnr 255) er solgt for kr 2.000.000 fra Oddrun Rørstad til Kim-Roger Tenold Måbø og Emilie Roverud Andersen (28.07.2017)

Andel av Gnr 78, bnr 43 er overdratt fra Haavard E Falkenstein til Marianne Løvseth (28.07.2017)

Alette Iversens gate 7 (Gnr 106, bnr 170) er overdratt fra Gunn Sembsmoen til Kristin Sembsmoen (31.07.2017)

Gnr 84, bnr 152 er overdratt for kr 1.050.000 fra Per Kornstad til Tom Kornstad og Unni Raugstad (31.07.2017)

Hafrakersløyfa 8 (Gnr 16, bnr 35) er solgt for kr 3.450.000 fra André Buer til Gualtiero Mancini og Tone Lyngmo (31.07.2017)

Gnr 88, bnr 62 er solgt for kr 300.000 fra Runar Trosby til Alf Henriksen (01.08.2017)

Gnr 90, bnr 35 er overdratt fra Ole Johan Klyve til Andersen Ida Kvale Strøm, Guro Vigdis Askerøi og Helge Klyve (01.08.2017)

Gnr 90, bnr 35 er overdratt for kr 5.375.000 fra Andersen Ida Kvale Strøm, Guro Vigdis Askerøi og Helge Klyve til Magnus Fon Klyve (01.08.2017)

Gnr 90, bnr 36 er overdratt for kr 4.300.000 fra Helge Klyve til Anneli Askerøi og Marianne Askerøi Gjerde (01.08.2017)

Andel av Gnr 85, bnr 362 er solgt for kr 1.037.480 fra Øyvind Stavdahl til Irene Stavdahl og Gunnar Engen (01.08.2017)

Gnr 77, bnr 115 er solgt for kr 5.333.000 fra Jan Timo Hafredal til Bjørn Bjørnsen (02.08.2017)

Bjerkealleen 17 (Gnr 106, bnr 790) er solgt for kr 2.560.000 fra Sindre Sandberg Johansen til Are Lunde Eriksen (03.08.2017)

Gråkleivåsen 20 A (Gnr 29, bnr 369) er solgt for kr 4.300.000 fra Siri Gromstad Ulstrup og Kjell Rune Ulstrup til Malin Albrigtsen Bøen og Mikael Sander Bøen (03.08.2017).

Høvikåsen 26 (Gnr 93, bnr 30) er overdratt fra Ovidia Marie Høvik til Anne Høvik, Ingvar Høvik og Johan Høvik (03.08.2017)

Andel av Gnr 64, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Lill A Hedenstad Kjexrud til Magne Kjexrud og Stine Sørnæs (03.08.2017)

Andel av Gnr 64, bnr 1, fnr 2 er overdratt fra Magne Kjexrud til Stine Sørnæs (03.08.2017)

Krabberødstrand terrasse 6 B (Gnr 20, bnr 67) er solgt for kr 2.250.000 fra Aud Vera Olsen til Elsa Margrethe Tørresby (04.08.2017)

Grasmyrveien 43 (Gnr 26, bnr 88) er solgt for kr 2.550.000 fra Trygve A Thorstensen og Sidsel P Thorstensen til Anne-Lene Eriksrød Hansen og Ronny Hansen (04.08.2017)

Vaterlands gate 38 I (Gnr 106, bnr 323, seksjon 9) er solgt for kr 4.300.000 fra Vigdis Sperle til Inger Nymann og Morten Nymann (07.08.2017)

Vinjestranda 87 (Gnr 42, bnr 22) er solgt for kr 500.000 fra Bjørn Fosse og Bent Fosse til Roar Zachrisen (07.08.2017)

Høvikåsen 26 (Gnr 93, bnr 30) er solgt for kr 1.770.000 fra Eli H Ødegården Lindberg til Inger-Lill Elnæs Vestveit og Kenneth A Elnæs Vestveit (07.08.2017)

Andel av Varpet 74 (Gnr 35, bnr 171) er overdratt fra Runar Thorvald Helgerud til Kjersti Landmo Helgerud (08.08.2017)

Hellebergveien 21 (Gnr 22, bnr 73) er overdratt fra Cano Miguel Godoy til Anita Dammen Johannessen (11.08.2017)

Gnr 88, bnr 77 er solgt for kr 108.000 fra Annette Kjennerud og Inger M Trosby Kjennerud til Else Turid Lindskog og Bjørn Håkonsen (14.08.2017). Salget omfatter også Gnr 88, bnr 103

Siljanbukta 3 (Gnr 3, bnr 71) er overdratt fra Arne Lerstang til Annine Nilette Lerstang (15.08.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 184

Siljanbukta 3 (Gnr 3, bnr 71) er overdratt fra Annine Nilette Lerstang til Ann-Heidi Lerstang (15.08.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 184

Langesundveien 131 (Gnr 27, bnr 628) er solgt for kr 1.400.000 fra May Bente Tandberg, Magne Tandberg og Jan Erik Tandberg til Alf Inge Abrahamsen og May Ruth Mundal (15.08.2017)

Gnr 85, bnr 407 er solgt for kr 300.000 fra Kirsten Rui til Åsmund Bernhard Knutson (15.08.2017)

Andel av Gnr 80, bnr 136 er overdratt for kr 1.100.000 fra Dag-Arne Tveten til Andreas Fjellhøy Tveten, Martin Tveten, Yngvar Landmo Tveten, Kristian Tveten og Øyvind Tveten (16.08.2017)

Andel av Gnr 91, bnr 32 er overdratt fra Ragnhild Nystrand til Jorunn Maria Nystrand og Tove Elisabeth Nystrand (17.08.2017)

Gamle Vallevei 2 (Gnr 73, bnr 45) er overdratt fra Didrik Olsen til Reidar Ødegård (17.08.2017)

Kjærlighetsstien 41 B (Gnr 31, bnr 482, seksjon 2) er solgt for kr 2.500.000 fra Bjarne Landgraff Olsen til Marianne Rygg (17.08.2017)

Gnr 85, bnr 385 er overdratt for kr 50.000 fra Trond Roy Hafredal til Magne Sølvsberg (17.08.2017)

Andel av Rønholtveien 203 (Gnr 73, bnr 43) er overdratt for kr 500.000 fra Ida-Synnøve Rinden-Fokdal til Jan Atle Myrland Lund (17.08.2017)

Gnr 91, bnr 33 er overdratt fra Ragnhild Nystrand til Jorunn Maria Nystrand og Tove Elisabeth Nystrand (18.08.2017)

Sollia 4 B (Gnr 29, bnr 148) er solgt for kr 1.250.000 fra Dag Akselsen til Kai Ekornrød og Jorunn Asdal (18.08.2017)

Gnr 7, bnr 23 er overdratt fra Eugen Gulliksen til Bjørg Thune Gulliksen (18.08.2017)

Gnr 7, bnr 23 er solgt for kr 1.700.000 fra Bjørg Thune Gulliksen til Marilyn Melø Sørum og Morten Sørum (18.08.2017)

Falkåsveien 21 (Gnr 25, bnr 238) er solgt for kr 3.200.000 fra Jan Syvertsen til Eigil Rognlien og Unn Rognlien (18.08.2017)

Gnr 14, bnr 22 er overdratt fra May Wenche Bamle Tjellaug og Jens Tjellaug til Kjetil Bakke (21.08.2017)

Andel av Solveigs vei 6 (Gnr 27, bnr 445) er solgt for kr 1.300.000 fra Ole Rolf Tufte til Unni Kiøsterud Tufte (21.08.2017)

Solveigs vei 12 (Gnr 27, bnr 442) er solgt for kr 3.100.000 fra Kjersti Brekka og Jarle Brekka-Johnsen til Marion Bergskås Buer og Trond Håvard Buer (22.08.2017)

Gnr 85, bnr 408 er solgt for kr 390.000 fra Kirsten Rui til Arnulf Kristiansen og Vivian B Kristiansen (22.08.2017)

Cochs gate 2 (Gnr 106, bnr 138) er solgt for kr 1.700.000 fra Nicoleta Griga til Cecilie Borg Heyerdahl (22.08.2017)

Vesteråsveien 35 (Gnr 27, bnr 524) er solgt for kr 5.600.000 fra Tor Egil Svendsen til Thorleif Risnes og Christine Risnes (23.08.2017)

Sandvika 9 (Gnr 36, bnr 19) er overdratt fra Ingvald Tokheim til Gerd Synnøve Tokheim (23.08.2017)

Sandvika 9 (Gnr 36, bnr 19) er overdratt for kr 10.000 fra Gerd Synnøve Tokheim til Miljødirektoratet (23.08.2017). Gnr 29, bnr 37 er overdratt for kr 10.000 fra Fredrik Weholt Nordgård til Miljødirektoratet (23.08.2017)

Kjønnøyaveien 28 (Gnr 88, bnr 7) er overdratt fra Helge Ahlgren til Vigdis Ahlgren (24.08.2017)

Valleveien 287 (Gnr 91, bnr 50) er overdratt fra Wiggo Myrland til Kåre Kristian Myrland og Åse Harriet Myrland (25.08.2017)

Kragerø kommune

Rørvikveien 36 (Gnr 12, bnr 238) er overdratt fra Kari Garnvik Hiis til Berit Sjultangen (25.07.2017)

Orremyrveien 1 (Gnr 11, bnr 151) er solgt for kr 4.550.000 fra Lars Christian Arebø og Kari Arebø til Gaustatoppen Hytteutleie As (25.07.2017)

Sjådamveien 6 B (Gnr 13, bnr 399, seksjon 2) er solgt for kr 1.330.000 fra Janne Tobiassen Herum til Jonas Monrad Thoresen (26.07.2017)

Stabbestadveien 3 (Gnr 11, bnr 255, seksjon 38) er solgt for kr 2.900.000 fra Kari Anne Døli til Thomas Lie (26.07.2017)

Stabbestadveien 9 (Gnr 11, bnr 256, seksjon 50) er solgt for kr 3.700.000 fra Sverre Sellæg Tysland til Bjørn Krekke og Torill Sæther Krekke (26.07.2017)

Edvard Munchs vei 19 I (Gnr 40, bnr 143, seksjon 12) er solgt for kr 3.200.000 fra Kari Rørholt Henriksen og Frank Gjerding Henriksen til Tor Ingar Kjærra (27.07.2017)

Thomesheiveien 20 C (Gnr 39, bnr 118, seksjon 21) er solgt for kr 4.650.000 fra Brødrene Mylius Eiendom As til Jan Fritz Bohlin (27.07.2017)

Andel av Måneliveien 7 (Gnr 70, bnr 156) er overdratt fra Anne Fostvedt Kristensen til Kristoffer H Klausen og Arve Kristensen (28.07.2017)

Andel av Måneliveien 7 (Gnr 70, bnr 156) er overdratt fra Kristoffer H Klausen til Arve Kristensen (28.07.2017)

Saturnveien 2 (Gnr 70, bnr 306) er solgt for kr 2.750.000 fra Jan Erlend Wennersten til Ida Eikeland og Kenneth Haugholt (31.07.2017)

Lovisenbergveien 53 (Gnr 14, bnr 87) er solgt for kr 2.100.000 fra Siri Sagbakken til Unn Beate Kristensen og Frederik K O Kristensen (31.07.2017)

Bjørkåsveien 12 (Gnr 70, bnr 269) er solgt for kr 2.250.000 fra Bjørnar Myrstrand til May-Linn S Nikolaisen og Jan Anders Kristoffersen (31.07.2017)

Svarttjennveien 3 (Gnr 16, bnr 75) er solgt for kr 1.700.000 fra Lillian Hammari Opgård til Sebastian Sørby Rosenlund (31.07.2017). Salget omfatter også Gnr 16, bnr 101

Kleivaveien 16 (Gnr 16, bnr 53) er solgt for kr 1.750.000 fra Arvid Lia til Oddvin Skilbrei (01.08.2017)

Konvallveien 6 (Gnr 13, bnr 329) er solgt for kr 2.200.000 fra Richard M R Sommerseth til Law Kee Har Law og Thye Khin Khin Oo Ma (01.08.2017)

Skåtøyveien 115 (Gnr 30, bnr 917) er overdratt for kr 2.100.000 fra Karl Larsen til Johan Alexander Smit (01.08.2017)

Ekorntoppen 3 (Gnr 70, bnr 523) er solgt for kr 1.815.000 fra May-Linn S Nikolaisen og Jan Anders Kristoffersen til Petter Sørdalen (01.08.2017)

Hellermyrveien 25 (Gnr 7, bnr 255) er solgt for kr 1.490.000 fra Sissel Hellemyr til Torgeir Henriksen (02.08.2017)

Stabbestadveien 1 (Gnr 11, bnr 253, seksjon 12) er solgt for kr 600.000 fra Arnfinn Christian Normann til Bjarne Lyngnes (02.08.2017)

Thomesheiveien 13 (Gnr 39, bnr 36) er solgt for kr 2.600.000 fra Camilla Skjerven Langlo og Petter Langlo til Ingunn M Nyquist Ørnhøi og Jan Hugo Fredrik Schenkel (02.08.2017)

Gnr 39, bnr 239 er overdratt fra Petter Langlo til Ingunn M Nyquist Ørnhøi og Jan Hugo Fredrik Schenkel (02.08.2017)

Kjøyteveien 2 (Gnr 70, bnr 250) er solgt for kr 100.000 fra Elisabeth Strand til Thor Kjell Østli (02.08.2017)

Skåtøyveien 102 (Gnr 30, bnr 174) er solgt for kr 4.100.000 fra Berit Synnøve Isaksen og Finn Arne Isaksen til Ole Jørgen Olsen og Marit Morch Olsen (02.08.2017)

Andel av Gnr 13, bnr 214 er overdratt fra Ivar Gundersen til Else Ingrid Gundersen (03.08.2017)

Skudvikveien 33 (Gnr 5, bnr 92) er overdratt fra Per Christian Brodin til Pål Brodin, Per Anders Brodin og Espen Brodin (03.08.2017)

Skudvikveien 33 (Gnr 5, bnr 92) er overdratt for kr 600.000 fra Pål Brodin, Per Anders Brodin og Espen Brodin til Fang Liu (03.08.2017)

Industriveien 13 (Gnr 59, bnr 133) er solgt for kr 760.000 fra Bjørn Egil Strandskogen til Kroken Korrosjonsservice As (04.08.2017)

Rapetangveien 61 (Gnr 10, bnr 50, fnr 47) er overdratt fra Kjellaug Blikberg til Steinar Blikberg (08.08.2017)

Rødtjennveien 18 (Gnr 70, bnr 442) er overdratt for kr 1.800.000 fra Kari Birthe Weiby og Kjell Brynjulf Weiby til Monika Augustsson og Kjetil Weiby (08.08.2017)

Gnr 11, bnr 194 er solgt for kr 945.000 fra Kragerø Kommune til Tone Mette Dalen og Trond Idar Heibø (08.08.2017)

Oterøy 16 (Gnr 26, bnr 34) er solgt for kr 18.250.000 fra Jon Norseth til Anita Nordklev og Carsten Nordklev (08.08.2017)

Andel av Krikkenveien 106 (Gnr 30, bnr 462) er overdratt fra Tone Brubakken til Sverre Brubakken, Jens-Olav Brubakken og Harald Postmyr Aspelund (09.08.2017)

Gnr 13, bnr 130 er solgt for kr 2.850.000 fra Jotun Skofabrikk As til Harald Marum Hermansen og Marit Næss Hermansen (09.08.2017). Salget omfatter også Lovisenbergveien 9 (Gnr 13, bnr 167)

Solhellinga 6 (Gnr 2, bnr 138) er solgt for kr 3.988.800 fra Helge Ørvik til Arild Nilsson og Gro Aaltvedt Backer (09.08.2017)

Kutterveien 5 (Gnr 12, bnr 924) er solgt for kr 3.500.000 fra Kari Simonsen Langlo og Håkon Alfred Rogne Langlo til Petter Langlo og Camilla Skjerven Langlo (10.08.2017). Salget omfatter også Gnr 12, bnr 1035

Gnr 48, bnr 25 er solgt for kr 780.000 fra Trond Farsjø til Tove Wåsjø og Jens Erik Farsjø (11.08.2017). Salget omfatter også Gnr 48, bnr 66. Salget omfatter også Gnr 48, bnr 67

Furuholmen 29 (Gnr 13, bnr 54) er solgt for kr 2.700.000 fra Anette Westblad Kamfjord til Anne Thorjussen Hofseth (11.08.2017)

Jøransberg 24 (Gnr 32, bnr 272) er solgt for kr 2.500.000 fra Jon Adler Torp til Are Fagerhaug og Unni Dal (11.08.2017)

Andel av Skåtøyveien 235 (Gnr 30, bnr 263) er overdratt fra Ingeborg Marie Amundsen til Arne Christian Amundsen og Britt Merethe Amundsen (11.08.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 30, bnr 436. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 30, bnr 492. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 30, bnr 550. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 30, bnr 685

Fossingveien 70 A (Gnr 16, bnr 52) er overdratt fra Kjell Henry Olsen til Grethe Ellegård Olsen (14.08.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 173

Stabbestadveien 9 (Gnr 11, bnr 256, seksjon 39) er solgt for kr 3.800.000 fra Jørn Fallet Kristensen til Bjørg Irene Svendby og Roar Svendby (14.08.2017)

Blankenbergveien 6 (Gnr 65, bnr 271) er solgt for kr 4.000.000 fra William Houlder og Eva Houlder til Tone K Rise Svanevik og Ivar Svanevik (15.08.2017)

Holtheia 2 (Gnr 63, bnr 279) er solgt for kr 3.580.000 fra Knut Ivar Melås til Inger Åse Tyvand Selstø og Olav Mikal Selstø (16.08.2017)

Sæternveien 13 (Gnr 23, bnr 224) er solgt for kr 3.400.000 fra Gunn Oland og Kaare Stjern til Stein Erik Paulsen (17.08.2017). Salget omfatter også Gnr 23, bnr 231

Bråteveien 24 (Gnr 12, bnr 450) er solgt for kr 2.375.000 fra Frank Gustavson til Aungtha Lelo og Li Li Ngokhai (17.08.2017)

Tangeheia 1 (Gnr 35, bnr 43) er overdratt fra Gerd Simonsen til Den Evang Luth Frikirke Kragerø Men (17.08.2017)

Tangeheia 1 (Gnr 35, bnr 43) er solgt for kr 2.700.000 fra Den Evang Luth Frikirke Kragerø Men til Kristian Ljåstad og Anne-Mette Evensen (17.08.2017)

Borteidveien 48 C (Gnr 23, bnr 315) er solgt for kr 3.900.000 fra Ellen Tveito og Magnar Tveito til Torstein Harildstad og Kristin Halvorsen (18.08.2017)

Stabbestadveien 1 (Gnr 11, bnr 253, seksjon 43) er solgt for kr 3.075.000 fra Ingrid Berglund og Jan Landfald Rasmussen til Mette S Røen Homstvedt og Jens Øystein Homstvedt (18.08.2017)

Andel av Fossingveien 129 (Gnr 18, bnr 25) er overdratt fra Arnt Ove Hegna til Hilde Jensen Hegna (22.08.2017)

Thomesheiveien 20 E (Gnr 39, bnr 118, seksjon 14) er solgt for kr 1.100.000 fra Brødrene Mylius Eiendom As til Øivind Tore Mylius (22.08.2017)

Ørviklia 4 (Gnr 2, bnr 85) er solgt for kr 2.070.000 fra Fred Henrik Finsrud til Knut Øyvind Olsen (22.08.2017)

Kirkesundveien 37 (Gnr 30, bnr 270) er solgt for kr 11.000.000 fra Ina Kristin Shelby og Erik Shelby til Ulrikke Døvigen og Daniel Franck (24.08.2017)

Gnr 12, bnr 915 er overdratt fra Kari Garnvik Hiis til Vigdis Tambs og Kristian Tambs (24.08.2017)

Overdragelsen omfatter også Galeasveien 28 (Gnr 12, bnr 916)

Ekorntoppen 4 A (Gnr 70, bnr 534) er solgt for kr 1.100.000 fra Marita Aatangen til Malin Liane Dukefoss (25.08.2017)

Drangedal kommune

Nedredalsveien 33 (Gnr 14, bnr 41, fnr 46) er overdratt fra Hjørdis Synnøve Borgerås til Dag Roar Borgerås (02.08.2017)

Andel av Plankedalsveien 66 (Gnr 15, bnr 178) er overdratt fra Bjørn Erik Jespersen til Hege Magnussen (04.08.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 15, bnr 210

Plankedalsveien 66 (Gnr 15, bnr 178) er solgt for kr 1.300.000 fra Hege Magnussen til Inge Bjørnø og Thorunn Løkenberg Bjørnø (04.08.2017. Salget omfatter også Gnr 15, bnr 210

Gnr 55, bnr 7 er solgt for kr 470.000 fra Statskog Vafos As til Miljødirektoratet (07.08.2017)

Gnr 67, bnr 1 er solgt for kr 2.900.000 fra Statskog Vafos As til Miljødirektoratet (07.08.2017). Salget omfatter også Snøåsveien 470 (Gnr 67, bnr 8)

Hauklitjenn 5 (Gnr 44, bnr 102) er overdratt fra Sverre Olav Gautefall til Einar Gautefall, Kari Johanne Gautefall og Hans Magne Gautefall (08.08.2017)

Andel av Hauklitjenn 5 (Gnr 44, bnr 102) er overdratt for kr 180.000 fra Hans Magne Gautefall og Einar Gautefall til Kari Johanne Gautefall (08.08.2017)

Rytterveien 162 A (Gnr 44, bnr 185, seksjon 1) er solgt for kr 1.820.000 fra Kim Hessellund Petersen, Mike Høier Petersen, Flemming H Madsen og Torben Weesgaard til Therese Aamodt og Anders Haakestad (09.08.2017)

Strandgata 21 (Gnr 32, bnr 374) er solgt for kr 1.550.000 fra Jorunn Håstul til Cato Orkås (10.08.2017)

Andel av Lauvåsen 31 (Gnr 32, bnr 370) er overdratt fra Lars Roar Odden til Bjørgun Moland (11.08.2017)

Gnr 18, bnr 51 er solgt for kr 25.000 fra Arve Wilhelm Simonsen til Jostein Nielsen (15.08.2017)

Andel av Drangedalsveien 2065 (Gnr 26, bnr 51) er overdratt fra Are Mørkesdal til Mads Gunnar Petersen, Jørgen Petersen og Jens Christian Petersen (16.08.2017)

Andel av Drangedalsveien 2063 (Gnr 26, bnr 12) er overdratt fra Mads Gunnar Petersen, Jørgen Petersen og Jens Christian Petersen til Are Mørkesdal (16.08.2017)

Gnr 44, bnr 400 er solgt for kr 790.000 fra Gautefalltomter As til Ronny Weum (16.08.2017)

Tørdalsveien 3093 (Gnr 62, bnr 35) er overdratt fra Åste Tomine Nordal til Kai Inge Nordal (16.08.2017)

Andel av Glosimotveien 307 (Gnr 11, bnr 28) er overdratt fra Anne Lise Arstad til Stein Arstad, Roar Arstad og Terje Arstad (17.08.2017)

Furuveien 61 (Gnr 32, bnr 1, fnr 446) er solgt for kr 2.250.000 fra Jostein Harm til Janna Haavi Madsen og Jeanett Nielsen (21.08.2017)

Tørdalsveien 2139 (Gnr 49, bnr 1) er solgt for kr 750.000 fra Faye Frances Benedict til Peter Larsen (23.08.2017)

Gnr 20, bnr 93 er overdratt for kr 43.017 fra Dag Roar Rønning til Kari Heftøy (23.08.2017)

Arnolds vei 14 (Gnr 25, bnr 219) er solgt for kr 550.000 fra John Henry Bråvold og Cathrine Bråvold til Brian Myhre og Gina Myhre (23.08.2017)

Gnr 44, bnr 403 er solgt for kr 890.000 fra Gautefalltomter As til Kristian Sørensen (25.08.2017)

Nome kommune

Ringsevja 15 (Gnr 12, bnr 161) er overdratt for kr 800.000 fra Ole Bjørn Stoa til Ole Tom Stoa (25.07.2017)

Tyrivegen 16 (Gnr 101, bnr 111) er overdratt fra Hans Lia til Martha Tomine Lia (31.07.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 101, bnr 270

Bergebakken 6 (Gnr 11, bnr 84) er overdratt fra Lillian Snefrid Skotnes til Bjarte Skotnes, Nina Johnsen og Ericha Marie Skotnes (01.08.2017)

Bergebakken 6 (Gnr 11, bnr 84) er solgt for kr 1.900.000 fra Bjarte Skotnes, Nina Johnsen og Ericha Marie Skotnes til Ole M Gundersen Johansen (01.08.2017)

Kleppevegen 53 (Gnr 71, bnr 12) er solgt for kr 3.700.000 fra Liv Anne Olafsen og Tore Krossli til Kari Elise Andersen og Claus Sohn Andersen (04.08.2017)

Kvernodden terrasse 15 D (Gnr 41, bnr 146, seksjon 4) er solgt for kr 2.415.000 fra Thh Eiendom As til Elin Aarhus (07.08.2017)

Malervegen 7 (Gnr 12, bnr 117) er solgt for kr 2.550.000 fra Elin Aarhus til Rune Bakkane Tveitstul (16.08.2017)

Gnr 21, bnr 19 er solgt for kr 2.500.000 fra Rolf Petri Blåstad til Gro Anita Bakkan (18.08.2017)

Strengenvegen 105 (Gnr 102, bnr 33) er overdratt fra Finn Anders Aanesen til Linda Aanesen Slettebø og Bjørn Håkon Aanesen (18.08.2017)

Strengenvegen 105 (Gnr 102, bnr 33) er solgt for kr 900.000 fra Linda Aanesen Slettebø og Bjørn Håkon Aanesen til Kinga Anna Kubas og Dawid Leszek Kubas (18.08.2017)

Gnr 21, bnr 19 er overdratt for kr 150.000 fra Gro Anita Bakkan til Rolf Petri Blåstad (18.08.2017)

Vesthagvegen 14 (Gnr 24, bnr 19) er solgt for kr 2.500.000 fra Byggeprosjekter Tvr As til Gro Anita Bakkan (18.08.2017)

Aug. Cappelens veg 34 (Gnr 10, bnr 37) er overdratt fra Hans August Solli til Liv Kjersti Solli (22.08.2017)

Ajervegen 61 (Gnr 87, bnr 40) er solgt for kr 1.800.000 fra Kjetil Kaarstein til Kristin Langeland Eik (22.08.2017)

Fensvegen 176 (Gnr 25, bnr 24) er solgt for kr 1.290.000 fra Ann-Mari J Guldbrandsen til Shelle Omar Mohammed Abo og Muna Ali Hamidi (23.08.2017)

Bakerivegen 7 (Gnr 101, bnr 61, seksjon 5) er solgt for kr 925.000 fra Røa Holding As til Linda M Apalnes Gardar og Jogvan Hugo Gardar (24.08.2017)

Bø kommune

Andel av Gregars veg 50 (Gnr 54, bnr 83) er overdratt for kr 1.802.400 fra Britt Granseth Wien til Kjetil Hølland (25.07.2017)

Lifjellvegen 377 H (Gnr 18, bnr 17, seksjon 9) er solgt for kr 1.600.000 fra Tom Erik Tørresvold til Bergit Li og Torstein Li (26.07.2017)

Andel av Gnr 62, bnr 81 er solgt for kr 600.000 fra Z Stanislaw Pajestka og Lilianna Pajestka til Kjetil Hynne (31.07.2017). Salget omfatter også Tjønnåsvegen 2 (Gnr 62, bnr 84)

Krintovegen 51 (Gnr 18, bnr 164, fnr 21) er solgt for kr 1.500.000 fra Øyvind Fjell og Barbro Guri Fjell til Frank Hansen og Lisbeth Hansen (31.07.2017)

Hågåbergja 31 (Gnr 43, bnr 45) er solgt for kr 2.765.000 fra Astrid Blutecher til Jon Einar Sejr Østtveit og Theresa Sejr Østtveit (31.07.2017)

Nutestulhaugen 4 (Gnr 18, bnr 126, fnr 42) er solgt for kr 1.950.000 fra Anders Kirkhus til Li-Ping Huang Hansen og Tore Hansen (01.08.2017)

Jønnbulia 101 (Gnr 9, bnr 211) er solgt for kr 950.000 fra Astrid G Bergmann-Paulsen og Per Ivar Gjelstad til Kjærsti Skjeldal og Kristian Solaas (02.08.2017)

Grivibakken 11 B (Gnr 47, bnr 318) er solgt for kr 3.000.000 fra Wenche Seltveit og Arne Olav Kåsene til Anne M Aastad Heldal og Torstein Kåre Foyn Heldal (02.08.2017)

Gnr 10, bnr 307 er solgt for kr 950.000 fra Trygve Bjarkø til Bente Walstad Lampe og Jan Lampe (02.08.2017)

Lundevegen 1 D (Gnr 51, bnr 322, seksjon 6) er solgt for kr 2.060.000 fra Dagny Kristine Stridsklev til Anh Duc Nguyen (08.08.2017)

Gnr 31, bnr 10 er solgt for kr 380.000 fra Odd Helge Torstveit til Solveig Torstveit Snippen (08.08.2017)

Gnr 10, bnr 305 er solgt for kr 525.000 fra Trygve Bjarkø til Svein William Nilsen og Anne Margareth Nilsen (10.08.2017)

Gnr 20, bnr 5 er overdratt fra Halvor O Haugland til Inger Haugland, Britt Haugland og Marit Haugland (10.08.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 7. Overdragelsen omfatter også Gnr 20, bnr 8. Overdragelsen omfatter også Berglandvegen 60 (Gnr 41, bnr 8). Overdragelsen omfatter også eiendom i Vinje kommune

Skjelbreidvegen 213 (Gnr 9, bnr 55, fnr 1) er overdratt fra Aase Mikkelsen til Fridthjof Mikkelsen (10.08.2017)

Skjelbreidvegen 213 (Gnr 9, bnr 55, fnr 1) er overdratt fra Fridthjof Mikkelsen til Per Bjørn Mikkelsen (10.08.2017)

Skjelbreidvegen 213 (Gnr 9, bnr 55, fnr 1) er overdratt fra Per Bjørn Mikkelsen til Therese Grøndal Elsness (10.08.2017)

Gnr 46, bnr 61 er overdratt fra Håkon Kleppen til Bø Kommune (15.08.2017)

Gvarvvegen 292 (Gnr 50, bnr 103) er overdratt fra Einar Aasgrav til Sigrid Teigland (17.08.2017)

Gvarvvegen 292 (Gnr 50, bnr 103) er solgt for kr 1.050.000 fra Sigrid Teigland til Mette Garvik (17.08.2017)

Lifjellvegen 399 B (Gnr 18, bnr 17, seksjon 15) er solgt for kr 1.530.000 fra Hotellfinans As til Helene Kleppen Haaberg (17.08.2017)

Nordbølia 19 (Gnr 54, bnr 92) er solgt for kr 575.000 fra Halvor Nordbø til Xt Utvikling As (17.08.2017)

Gymnasbakken 11 A (Gnr 53, bnr 300, seksjon 1) er solgt for kr 2.010.000 fra Stian Myhra til Jan Terje Hestås og Anne Helene Hestås (18.08.2017)

Grostulvegen 38 B (Gnr 18, bnr 235) er overdratt for kr 600.000 fra Hans Petter Evju, Hans Olaf Dalen, Jarle Østerli, Eivind D Y Eckbo, Inger Ufs Stålen, Gunnhild Østerli Hørte og Harry Stålen til Jon Ulseth og Eva Karin Kolsvik Ulseth (18.08.2017)

Lifjellvegen 797 (Gnr 10, bnr 75) er solgt for kr 900.000 fra Bente Støa til Bente Elisabeth Larsen og Sigurd Strand (18.08.2017)

Gnr 53, bnr 222 er overdratt fra Trygve Smedstad til Ove Smedstad og Anne Marie Skarelven (22.08.2017)

Torvills veg 6 (Gnr 9, bnr 350) er solgt for kr 2.800.000 fra Ingvar Hellestad til Hans Erik Skree Bergskås (22.08.2017)

Lektorvegen 53 B (Gnr 47, bnr 204) er solgt for kr 2.800.000 fra Hege Lommerud og Kim Remi Bergskås til Grete Kvålen (22.08.2017)

Grivivegen 34 B (Gnr 47, bnr 345) er solgt for kr 2.990.000 fra Edel Marie Gunnheim og Aslak Gunnheim til Asbjørn Nygård og Margit Susanne Nygård (22.08.2017)

Sandvinvegen 9 (Gnr 45, bnr 1, fnr 13) er overdratt til Bø Kommune (22.08.2017)

Grivivegen 34 C (Gnr 47, bnr 351) er solgt for kr 2.990.000 fra Edel Marie Gunnheim og Aslak Gunnheim til Tone Dagny Mikelborg (22.08.2017)

Roheimvegen 148 (Gnr 11, bnr 13) er solgt for kr 2.100.000 fra Bergit Kåsa til Stephanie S A Sjösten og Jonas Mogstad-Andersen (23.08.2017)

Gnr 41, bnr 52 er overdratt fra Torleif Jubskås til Kittil T Jubskås og Dordi Pettersen (24.08.2017)

Andel av Gnr 41, bnr 52 er overdratt fra Dordi Pettersen til Thorleif Pettersen (24.08.2017)

Andel av Gnr 41, bnr 52 er overdratt fra Thorleif Pettersen til Grethe Tordis Davidsen (24.08.2017)

Sauherad kommune

Andel av Rukarvegen 31 (Gnr 86, bnr 28) er overdratt fra Kitty Jorunn Hørthe til Kristian Bugge Skjødt (31.07.2017)

Rukarvegen 31 (Gnr 86, bnr 28) er solgt for kr 1.130.000 fra Unni Elisabeth Hørthe og Kristian Bugge Skjødt til Reza Azizi (31.07.2017)

Grannevegen 12 (Gnr 91, bnr 135) er solgt for kr 1.550.000 fra Stine-Madelene Schulsrud og Henning Bøhaugen til Thomas Skindalen Moen (31.07.2017)

Haslekåsvegen 9 (Gnr 36, bnr 66) er solgt for kr 1.800.000 fra Gudrun Meyer til Hanne Storåsen Frydenlund (02.08.2017)

Verksvegen 28 (Gnr 88, bnr 34) er overdratt fra Rita Merete Vestgarden til Britt Granseth Wien (07.08.2017)

Andel av Norsjøvegen 197 (Gnr 62, bnr 8) er overdratt fra Martin Fossli til Guri Fossli og Steinar Fossli (10.08.2017)

Andel av Veltavegen 44 A (Gnr 60, bnr 50) er solgt for kr 1.080.000 fra Bård Pedersen Øvrebø til Astrid Karin Øvrebø (11.08.2017)

Bjørnskåsvegen 10 (Gnr 16, bnr 12) er solgt for kr 1.150.000 fra Jarl Ivar Holdnes til Dan Remi Andersen (11.08.2017)

Gnr 17, bnr 41 er overdratt fra Hans Haug til Bjørn Fossen (11.08.2017)

Andel av Liagrendvegen 232 (Gnr 2, bnr 81) er overdratt for kr 20.000 fra Turid Kleveland Evensen og Bjørn Kleveland til Svenn I Mandt Kleveland (15.08.2017)

Årnes brygge 5 (Gnr 96, bnr 55) er solgt for kr 1.830.000 fra Bente Wøhni til Jan Harto Stiansen og Tone Sundbye (16.08.2017)

Andel av Gnr 10, bnr 19 er overdratt fra Herman L Løvenskiold til Mathias Løvenskiold (18.08.2017). Overdragelsen omfatter også andel av Eiangen 34 (Gnr 27, bnr 24). Overdragelsen omfatter også eiendom i Skien og Siljan.

Tinn kommune

Håkanesvegen 309 (Gnr 99, bnr 21) er solgt for kr 460.000 fra Waltraud Jahn til Richard Løvaas og Mélanie Bergeron (25.07.2017)

Skogvegen 1 (Gnr 13, bnr 79) er overdratt fra Borghild Homleid til Ellen B Homleid Tønsager, Agnes T Homleid Tellnes og Karin S Homleid Alseth (26.07.2017)

Rollagvegen 48 (Gnr 100, bnr 68) er overdratt fra Sigrun Brunvoll til Per Vidar Brunvoll, Iris Brunvoll og Edle Brunvoll (28.07.2017)

Gnr 30, bnr 2, fnr 10 er overdratt fra Sigrun Brunvoll til Edle Brunvoll, Per Vidar Brunvoll og Iris Brunvoll (28.07.2017)

Gnr 114, bnr 6, fnr 1 er overdratt til Gro Klonteig (01.08.2017)

Soria-Moria 30 (Gnr 106, bnr 438) er solgt for kr 1.250.000 fra Tov Ørnes og Brit Ørnes til Eivind Lia (02.08.2017)

Gnr 148, bnr 35 er solgt for kr 2.700.000 fra Tove Margrethe S Irby til Jorunn Jensen og Tom Trygve Sundelius (03.08.2017)

Prof. Tronstads gate 9 A (Gnr 126, bnr 208) er solgt for kr 850.000 fra Trygve Knatterud til Marit Skagen Sanne (03.08.2017)

Haugåkervegen 4 (Gnr 121, bnr 143) er solgt for kr 1.500.000 fra Bjørn Erik Styrvold og Kathrine Styrvold til Jørgen Grønstad (03.08.2017)

Nørstegard 4 (Gnr 90, bnr 71) er solgt for kr 1.020.000 fra Ellen Margrethe Norum til Elin Larsen (07.08.2017)

Gnr 91, bnr 10 er solgt for kr 1.300.000 fra Statskog Sf til Hans Røysland (07.08.2017). Salget omfatter også Gnr 93, bnr 2. Salget omfatter også Gnr 97, bnr 3

Andel av Gnr 124, bnr 272 er overdratt for kr 39.000 fra Tb Bil Rjukan As til Tor Bjarne Kittelsen (08.08.2017)

Gvæven 34 (Gnr 152, bnr 15) er solgt for kr 1.600.000 fra Per Gundersen til Kai Vidar Mortensen (09.08.2017)

Gnr 51, bnr 12 er solgt for kr 850.000 fra Morten Brendøymoen til Cathrine Susrud og Andreas Susrud (10.08.2017)

Gnr 120, bnr 313, seksjon 6 er solgt for kr 700.000 fra Gregar Siljudalen, Tone Rekdal, Karin Gether Siljudalen, Kristin Rauk Aasland, Olav Siljudalen, Tove Laila Kvaale, Kjell Aasland, Tor Olav S Dahlskås og Jostein Thomassen til Bård Åke Petersson og Monica Petersson (11.08.2017)

Skriugata 22 C (Gnr 125, bnr 137, seksjon 1) er solgt for kr 2.000.000 fra Hans Erik Stormoen og Karianne Thorstensen til Jorunn Nørstebø og Stein Nørstebø (11.08.2017)

Andel av Rollagvegen 48 (Gnr 100, bnr 68) er overdratt for kr 200.000 fra Per Vidar Brunvoll til Iris Brunvoll og Edle Brunvoll (14.08.2017)

Mosletta 6 (Gnr 121, bnr 110) er solgt for kr 900.000 fra Bjørg Severinsen til Helge Plassen (15.08.2017)

Andel av Gnr 118, bnr 71 er solgt for kr 150.000 fra Ingunn Sandvik Sparbo til Tove Mårteig (15.08.2017)

Gnr 120, bnr 288 er overdratt fra Tor Olav S Dahlskås til Anni Siljudalen, May Hanne Flaata, Oddbjørn Dalskås og Ann Lisbeth Flaata (16.08.2017)

Gnr 120, bnr 288 er solgt for kr 3.250.000 fra Anni Siljudalen, May Hanne Flaata, Oddbjørn Dalskås og Ann Lisbeth Flaata til Tonje Nymo Pettersen og Kenneth Nymo Pettersen (16.08.2017)

Gnr 50, bnr 2, fnr 11 er solgt for kr 1.715.000 fra Cecilie Løkkeberg og Tore Jacob Nielsen til Camilla Nilsen Østerli og Halvor Østerli (16.08.2017)

Briskevegen 7 (Gnr 114, bnr 136) er overdratt fra Helge Hansen til Berit Sofie Hansen (16.08.2017)

Gnr 106, bnr 412 er solgt for kr 1.828.040 fra Jørund Klonteig til Tom Christian Nordby (18.08.2017)

Gnr 30, bnr 2, fnr 15 er overdratt til Ann-Mari Lysebo Skuterud og Terje Skuterud (18.08.2017)

Sjøtveitlie 56 B (Gnr 6, bnr 66, seksjon 2) er solgt for kr 1.750.000 fra Tinn Kommune til Rolf Ivar Langseth (21.08.2017)

Gnr 89, bnr 9 er overdratt fra Birgit Rønnestad til Marianne Rønnestad (21.08.2017)

Skogvegen 1 (Gnr 13, bnr 79) er solgt for kr 1.450.000 fra Ellen B Homleid Tønsager, Agnes T Homleid Tellnes og Karin S Homleid Alseth til Monica Irene Oskal (21.08.2017)

Gnr 36, bnr 78 er overdratt for kr 700.000 fra Knut Luraas, Øistein Lurås, Tarjei Olav Rue, Helge Gunnar Lurås og Svein Tore Rue til Rita Schjerverud Østerås og Rune Østerås (21.08.2017)

Hovinvegen 1310 (Gnr 149, bnr 2, fnr 14) er solgt for kr 550.000 fra Torgeir Stoa til Trym Stoa (22.08.2017)

Bakhusvegen 41 (Gnr 121, bnr 137) er solgt for kr 1.400.000 fra Jan Erik Jensen til Geir Næss Hansen (23.08.2017)

Andel av Gyvingjordet 26 (Gnr 127, bnr 47) er overdratt for kr 500.000 fra Geir Nørstebø til Gry Hilde Torgersen (23.08.2017)

Andel av Gnr 124, bnr 272 er overdratt fra Vidar Roås til Snorre Roås (25.08.2017)

Møsvannsveien 375 (Gnr 122, bnr 342) er overdratt for kr 1.200.000 fra Eirik Sannes Østerlid til Stine Sannes og Sondre Foss (25.08.2017)

Hjartdal kommune

Andel av Høgebergvegen 20 (Gnr 104, bnr 74, fnr 7) er solgt for kr 550.000 fra Morten Aaltvedt til Lise Eide (25.07.2017)

Andel av Blåtjønnvegen 124 (Gnr 110, bnr 26) er overdratt fra Jon Borgen til Grethe Bäckman Borgen (28.07.2017). Overdragelsen omfatter også eiendom i Nøtterøy kommune

Tuddalsvegen 1832 (Gnr 94, bnr 2, fnr 10) er solgt for kr 550.000 fra Ottar Andreas Karlsen, Vibeke Karlsen, Espen Andreas Solholm og Ørjan Karlsen Haukeland til Gunnar Halvorsen og Anne Grethe Halvorsen (01.08.2017)

Flugonfjellvegen 38 (Gnr 92, bnr 97) er solgt for kr 3.190.000 fra Olav H Flugon til Sigmund Flaate (17.08.2017)

Kålidalsvegen 647 (Gnr 92, bnr 1, fnr 3) er overdratt fra Birgit Kirstine Lien til Nils O Fisketjøn (21.08.2017)

Blåtjønnvegen 73 (Gnr 110, bnr 3, fnr 4) er solgt for kr 1.450.000 fra Terje Kronlund og Synnøve Karen Kronlund til Knut Gjerdsjø og Tove Schultzen Gjerdsjø (22.08.2017)

Seljord kommune

Manheimstrondi 679 (Gnr 5, bnr 7) er solgt for kr 1.450.000 fra Ole Arne Kristiansen og Nina Kristiansen til Håkon Eldegard Hansen og Susann Erikka Hansen (25.07.2017)

Gravshaugvegen 21 (Gnr 48, bnr 21) er overdratt fra Anund Rinde til Oddmar Langkås (27.07.2017)

Svartdalsvegen 125 (Gnr 82, bnr 22) er solgt for kr 700.000 fra Rolf Gunnleik Staulen til Anton Albert Hijlkema (01.08.2017)

Nilsrud 22 (Gnr 149, bnr 22) er solgt for kr 500.000 fra Ingrid Anne Sundahl til Elise Bjørg S Engesæter og Erik Engesæter (01.08.2017)

Gjevarvatn 252 (Gnr 113, bnr 26) er overdratt for kr 75.000 fra Sveinung Sudgarden til Torhild Bjørge (08.08.2017)

Svartdalsvegen 33 (Gnr 79, bnr 10) er overdratt fra Halvor Rui til Anne Tho Rui (09.08.2017)

Svartdalsvegen 33 (Gnr 79, bnr 10) er overdratt fra Anne Tho Rui til Hjørdis Rui Westgaard, Svanhild Rui Gustavsen og Reidar Rui (09.08.2017)

Svartdalsvegen 33 (Gnr 79, bnr 10) er solgt for kr 300.000 fra Hjørdis Rui Westgaard, Svanhild Rui Gustavsen og Reidar Rui til Tor Arne Gustavsen (09.08.2017)

Myrbøenvegen 178 (Gnr 148, bnr 1) er overdratt fra Gudrun Norheim Solbjør til Rannei Solbjør Nordstoga (10.08.2017)

Flatingrendi 25 (Gnr 53, bnr 17) er solgt for kr 1.300.000 fra Solveig Marie Prestholt til Vegard Olsen Lia (10.08.2017)

Kivledalsvegen 190 (Gnr 53, bnr 19) er overdratt fra Gudrun Engebretsen til Stein Arve Engebretsen, Vidar Engebretsen og Turid Arnfrid Christensen (11.08.2017)

Kivledalsvegen 190 (Gnr 53, bnr 19) er solgt for kr 1.565.000 fra Stein Arve Engebretsen, Vidar Engebretsen og Turid Arnfrid Christensen til Rakel Vestre og Martin Vestre (11.08.2017)

Langlimvegen 281 (Gnr 104, bnr 2) er overdratt fra Alfred Ragnar Lier til Inger Marie Lier (14.08.2017). Overdragelsen omfatter også Langlimvegen 281 (Gnr 104, bnr 4). Overdragelsen omfatter også Gnr 104, bnr 5. Overdragelsen omfatter også Gnr 104, bnr 6. Overdragelsen omfatter også eiendom i Fredrikstad kommune.

Gravshaugvegen 24 (Gnr 43, bnr 136) er overdratt fra Sigrid Dalen til Kjell Magne Dalen og Olav Ivar Dalen (16.08.2017)

Gravshaugvegen 24 (Gnr 43, bnr 136) er solgt for kr 1.750.000 fra Olav Ivar Dalen og Kjell Magne Dalen til Torje Veum Rydland (16.08.2017)

Åmotsdalsvegen 1305 (Gnr 125, bnr 60) er solgt for kr 1.350.000 fra Seljord Kommune til Cachaya Ana P Almario (18.08.2017)

Kvambekkheii 22 (Gnr 135, bnr 23) er solgt for kr 400.000 fra Thorleif Johan Kvålo til Kai Tore Kvålo (22.08.2017)

Andel av Gnr 79, bnr 17 er overdratt fra Kaare Solheim til Bjørg Minnesjord Solheim (23.08.2017)

Gnr 41, bnr 12 er solgt for kr 2.800.000 fra Bjørn Sandsdalen til Angre Invest As (23.08.2017)

Kviteseid kommune

Vråliosvegen 101 (Gnr 14, bnr 87) er solgt for kr 840.000 fra Gudrun Helene Sanden til Magny Lundeberg (14.08.2017). Salget omfatter også Gnr 14, bnr 93. Salget omfatter også Gnr 14, bnr 164.

Øyanvegen 276 A (Gnr 44, bnr 7) er solgt for kr 500.000 fra Liv Vigdis Frømyr til Amalie Skarprud (15.08.2017)

Vråvegen 714 H (Gnr 2, bnr 49) er solgt for kr 1.100.000 fra Torill Synnøve Nordskog til Anita Forwall og Roger Eriksen (15.08.2017)

Dalanvegen 215 A (Gnr 42, bnr 35) er overdratt fra Birgit T Andersen til Gunn Snaunes, Tore Andersen og Turid Jørgensen (16.08.2017)

Dalanvegen 215 A (Gnr 42, bnr 35) er solgt for kr 1.110.000 fra Gunn Snaunes, Tore Andersen og Turid Jørgensen til Magnus Eikland (16.08.2017)

Tveitanvegen 19 (Gnr 38, bnr 86) er solgt for kr 2.200.000 fra Arne Staaland til Tor Minde og Kamilla Minde (16.08.2017)

Kviteseidvegen 850 (Gnr 34, bnr 39) er solgt for kr 1.500.000 fra Stian Hauge og Trude Lundevall til Jostein Reiten og Kari Smeland (16.08.2017)

Kviteseidvegen 523 A (Gnr 38, bnr 32) er solgt for kr 2.450.000 fra Tone Torp-Hansen til Eivind Hårstad og Gjertrud M Sandland (17.08.2017)

Østenåvegen 37 (Gnr 18, bnr 10) er overdratt fra Trygve Nykås til Solveig Nykås (22.08.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 18, bnr 34

Furulivegen 6 (Gnr 1, bnr 158) er solgt for kr 800.000 fra Tormod John Kråkenes til Carsten Plöhn og Nicolas Horst (23.08.2017)

Gnr 14, bnr 221, seksjon 1 er solgt for kr 1.450.000 fra Vrådal Hyttepark As til Ole Ferdinand Fredriksen og Jeanette Solberg (23.08.2017)

Andel av Kjetilskotvegen 442 (Gnr 1, bnr 178) er overdratt for kr 1.200.000 fra Ragnhild Edvardsen til Roy Martin Edvardsen (24.08.2017)

Nissedal kommune

Gautefallvegen 729 (Gnr 38, bnr 541) er solgt for kr 600.000 fra Bjørn Thore Røland til Nina Åvitsland Karlsen og Jan Ove Karlsen (25.07.2017)

Holmvassvegen 102 (Gnr 15, bnr 43) er solgt for kr 200.000 fra Åse Karine K Vestgården og Gunvor Susanne Hegni til Synnøve Hornli og Inge Hornli (28.07.2017)

Holmvassvegen 106 (Gnr 15, bnr 45) er solgt for kr 200.000 fra Gunvor Susanne Hegni og Åse Karine K Vestgården til Laila Ødegård Sørensen og Ingvar Ohm Sørensen (31.07.2017)

Holmvassvegen 106 (Gnr 15, bnr 45) er solgt for kr 1.200.000 fra Laila Ødegård Sørensen og Ingvar Ohm Sørensen til Elisabeth Gurholt og Jon L Rangfred Hanssen (31.07.2017)

Dalevegen 976 (Gnr 23, bnr 18) er overdratt for kr 22.000 fra Otra Kraft Da til Skagerak Nett As (01.08.2017)

Holmvassvegen 62 (Gnr 15, bnr 37) er solgt for kr 160.000 fra Åse Karine K Vestgården og Gunvor Susanne Hegni til Ove Fredrik Olsen (01.08.2017)

Kyrtjønn 60 (Gnr 41, bnr 269) er solgt for kr 2.000.000 fra Berit Mossing Bjørkås og Tore Bjørkås til Morten Kristiansen (01.08.2017)

Treungvegen 229 (Gnr 35, bnr 82) er solgt for kr 150.000 fra Kate Irene Bergland til Nissedal Kommune (04.08.2017)

Nisser hyttegrend 24 (Gnr 21, bnr 128) er solgt for kr 430.000 fra Åshild Reime til Erik Carlén Rytter Morley og Ida Hviid Rytter Morley (07.08.2017)

Solheia 136 (Gnr 36, bnr 81) er solgt for kr 390.000 fra Solheia Hytteselskap As til Johan Andre Guldbjørnsen og Janne O Guldbjørnsen (07.08.2017)

Spjotvasslia 57 (Gnr 41, bnr 85) er solgt for kr 930.000 fra Bjørn Arild Halvorsen til Eli Jørgensen og Tom Jørgensen (07.08.2017)

Holmvassvegen 94 (Gnr 15, bnr 39) er solgt for kr 200.000 fra Gunvor Susanne Hegni og Åse Karine K Vestgården til Helge Johan Westgaard (08.08.2017)

Smeitkollen 8 (Gnr 31, bnr 26) er solgt for kr 1.200.000 fra Halvor Myhra til Tore-Arne Myhra (09.08.2017)

Tveitanevegen 51 (Gnr 6, bnr 1) er overdratt fra Erling Tveitane til Barbro Tveitane Holskar (11.08.2017). Overdragelsen omfatter også Tveitanevegen 51 (Gnr 6, bnr 2). Overdragelsen omfatter også Gnr 6, bnr 5. Overdragelsen omfatter også Heivegen 438 (Gnr 6, bnr 6. Overdragelsen omfatter også Gnr 6, bnr 12.

Høgfoss 53 (Gnr 45, bnr 152) er solgt for kr 1.400.000 fra Jan Gjesdal til Valheim Investering As (15.08.2017)

Andel av Sandtjønnlia 2 (Gnr 41, bnr 188) er overdratt fra Anita Horten til Kay Tonni Horten (16.08.2017)

Holmvassvegen 104 (Gnr 15, bnr 44) er solgt for kr 150.000 fra Åse Karine K Vestgården og Gunvor Susanne Hegni til June Synnøve Bakke (17.08.2017)

Nisser hyttegrend 63 (Gnr 21, bnr 100) er solgt for kr 470.000 fra Anne Andrea Reime til Gry Merete Vestli, Charlotte Hegge, Ole Hegge og Christoffer H Løfgren (18.08.2017)

Nisser hyttegrend 70 (Gnr 21, bnr 118) er solgt for kr 1.800.000 fra Divina Grace M Larsen og Tore Larsen til Vibeke Hegge (22.08.2017)

Heivegen 254 (Gnr 11, bnr 111) er overdratt for kr 250.000 fra Abraham S Grimstvedt til Espen Berg (23.08.2017)

Holmvassvegen 142 (Gnr 15, bnr 27) er solgt for kr 1.800.000 fra Kjell Helmund Helmundsen til Glenn Tore Wierød og Kari Røisgård Wierød (25.08.2017)

Treungvegen 390 (Gnr 33, bnr 164) er overdratt for kr 1.800.000 fra Sparebanken Sør til Treungen Næringsbygg As (25.08.2017)

Fyresdal kommune

Gnr 17, bnr 134 er solgt for kr 70.000 fra Elsebeth Munk Brekke til Åse Hamre (27.07.2017)

Foldsævegen 60 (Gnr 93, bnr 39) er solgt for kr 2.150.000 fra Foldsæ As til Hania Madeleine Gilje (28.07.2017)

Prærien 21 (Gnr 36, bnr 42) er solgt for kr 1.825.000 fra Tarald Arild Kåsa til Ole Kristian Jørstad (01.08.2017)

Andel av Birtedalsvegen 2015 (Gnr 13, bnr 13) er overdratt fra Knut Lauvrak til Gunnhild Lauvrak (07.08.2017)

Birtedalsvegen 2015 (Gnr 13, bnr 13) er overdratt fra Gunnhild Lauvrak til Kjell Arne Lauvrak, Halvor Lauvrak og Signe Hjallen (07.08.2017)

Andel av Birtedalsvegen 2015 (Gnr 13, bnr 13) er overdratt fra Signe Hjallen og Halvor Lauvrak til Kjell Arne Lauvrak (07.08.2017)

Molandsmoen 7 (Gnr 38, bnr 52) er solgt for kr 3.700.000 fra Moland Eigendom As til Fyresdal Kommune (09.08.2017)

Fyresdalsvegen 2132 (Gnr 38, bnr 12, fnr 1) er overdratt fra Oskar Kåsa til Astrid Tordis Kåsa (10.08.2017)

Gnr 17, bnr 4, fnr 16 er solgt for kr 875.000 fra Lars Christian Holmeide til Jan Olaf Laursen og Hege Laursen (18.08.2017)

Gnr 25, bnr 9 er overdratt for kr 1.000.000 fra Bodil Signe Midtbø til Tor Midtbø og Gry Anette Midtbø (18.08.2017)

Lomkilvegen 94 (Gnr 25, bnr 2, fnr 3) er overdratt fra Fjord Mette Lykke og Fjord Keld til Rasmus Lykke Fjord, Anne Lykke Fjord og Morten Furholt Fjord (22.08.2017)

Gnr 18, bnr 29 er solgt for kr 1.190.000 fra Turid Annie Omland til Walter Finnmann Gulliksen og Ellen M Olsvik Gulliksen (25.08.2017)

Tokke kommune

Norigardsvegen 3 (Gnr 24, bnr 54) er solgt for kr 1.275.000 fra Marit Vistad, Grethe Isaksen og Torgeir Isaksen til Trine Sørensen Rorgemoen (27.07.2017)

Hallbjønnsekken 13 (Gnr 123, bnr 298, seksjon 7) er solgt for kr 360.000 fra Finn Torben F Jespersen, Frank Steffen Andersen og Hugo Østgaard Dynesen til Clay Ronny Kåsa (28.07.2017)

Andel av Museumsvegen 53 (Gnr 37, bnr 1) er solgt for kr 768.750 fra Bernt Harry Klausen til Alf Kåre Klausen (31.07.2017)

Gnr 130, bnr 6 er overdratt for kr 950.000 fra Anny Frantzen til Solbjørg Frantzen og Thoralf Midtbø (03.08.2017). Salget omfatter også Skafsåvegen 774 (Gnr 130, bnr 12)

Nestestogvegen 25 (Gnr 22, bnr 122) er solgt for kr 1.600.000 fra Knut Røv til Joakim Røv (04.08.2017)

Tingkullvegen 2 (Gnr 121, bnr 2) er solgt for kr 3.584.000 fra Anne Hovden Hommo til Olav Hommo (10.08.2017). Salget omfatter også Gnr 121, bnr 132

Lårdalsvegen 1042 (Gnr 21, bnr 1, fnr 19) er overdratt fra Olav Gjermundsen Aase til Reidun Synøve Aase (14.08.2017)

Lårdalsvegen 1042 (Gnr 21, bnr 1, fnr 19) er solgt for kr 550.000 fra Reidun Synøve Aase til Linn C Meidell Sørgjerd og Morgan Rosså (14.08.2017)

Gnr 105, bnr 53 er solgt for kr 350.000 fra Byggmesterfirma Bjaaland Sanden As til Herman Sanden (16.08.2017)

Gnr 43, bnr 15 er solgt for kr 1.450.000 fra Øyvind Nilssen til Sondre Gunnarson Versto (17.08.2017). Salget omfatter også Høydalsmovegen 1839 (Gnr 45, bnr 4). Salget omfatter også Gnr 45, bnr 5

Skafsåvegen 55 A (Gnr 121, bnr 106) er solgt for kr 1.080.000 fra Anne Lise Midjås til Vegar Vollan Melfald og Linda Karlsen Vala (17.08.2017)

Andel av Talleiv Røyslands veg 40 (Gnr 21, bnr 1, fnr 29) er overdratt fra Olav H Ormestøyl til Aslaug Ormestøyl (18.08.2017)

Gnr 10, bnr 4 er solgt for kr 120.000 fra Bergethon Martinsen til Roy Lilleskare (25.08.2017)

Vinje kommune

Holvik vestre 53 (Gnr 169, bnr 50) er solgt for kr 110.000 fra Tor Olaf Skindalen til Lillian Y T Dillekås (25.07.2017)

Vatjønnvegen 59 (Gnr 92, bnr 2, fnr 49) er solgt for kr 1.575.000 fra Arne Malme og Anne Kathrine N Malme til Finn Oscar Karlsen og Gunn Marte Vadset Karlsen (31.07.2017)

Kyrkjemogen 2 (Gnr 136, bnr 48) er solgt for kr 1.850.000 fra Yngve Svendsen til Fh Utvikling As (01.08.2017)

Listaullii 99 (Gnr 152, bnr 154) er solgt for kr 4.300.000 fra John Bergan Roligheten og Per Tore Lunden til Birgitte Bjørvik og Christine Bjørvik (01.08.2017)

Haukelivegen 5613 (Gnr 99, bnr 3, fnr 4) er overdratt til Ola Myklatun (03.08.2017)

Turistbakken 9 (Gnr 151, bnr 379, seksjon 23) er solgt for kr 1.800.000 fra Morten Sætre til Bent Gundersen og Magni Anne Krokeide (03.08.2017)

Varlandsvegen 324 (Gnr 158, bnr 26) er overdratt for kr 3.055.000 fra Harald U L Sverdrup til Reidar J M Sverdrup (04.08.2017)

Andel av Øvre Såtehov 21 (Gnr 140, bnr 175) er overdratt for kr 1.500.000 fra Øystein Tjønn Jacobsen til Maria Tjønn (04.08.2017)

Andel av Livollkroken 56 (Gnr 153, bnr 526) er overdratt fra Jørn Olav Stensløkken til Gro Frøyen (07.08.2017)

Listøylvegen 110 (Gnr 99, bnr 917) er solgt for kr 1.550.000 fra Halvor Vinje til Eva Tveita og Svein Arthur Bådsvik (10.08.2017)

Haukelivegen 4546 (Gnr 100, bnr 6) er solgt for kr 1.050.000 fra Anne May Aasland til Hyljelid Beitelag (10.08.2017)

Rjukanvegen 543 (Gnr 150, bnr 35) er overdratt fra Halvor O Haugland til Inger Haugland, Britt Haugland og Marit Haugland (10.08.2017). Overdragelsen omfatter også eiendom i Bø kommune.

Våmartveit 369 (Gnr 53, bnr 2) er overdratt for kr 300.000 fra Erling Krossbakken til Aslak Krossbakken (11.08.2017)

Våmartveit 64 (Gnr 53, bnr 3) er overdratt for kr 300.000 fra Erling Krossbakken til Aslak Krossbakken (11.08.2017)

Vollvegen 7 (Gnr 136, bnr 81, fnr 2) er solgt for kr 1.325.000 fra Anne Marie Bekkelund til Schanne Anette Myrtrøen og Jan Otto Henriksveen (15.08.2017)

Øvre Såtehov 10 (Gnr 140, bnr 170) er solgt for kr 3.900.000 fra Lars Olav Juvland Ståland til Magnar Andreassen og Ane Maren M L Martinsen (16.08.2017)

Ljoså 1 (Gnr 136, bnr 70) er overdratt fra Hans Tore Kvåli til Jostein Kvåli (17.08.2017)

Austare Vierli 73 (Gnr 151, bnr 421) er solgt for kr 3.290.000 fra Geir Øyvind Bakka og Aud Nistov til David Spencer Scott og Tale Scott (22.08.2017)

Gnr 118, bnr 1 er solgt for kr 2.800.000 fra Jan Eivind Øygarden til Anne Lise Øygarden og Arild Øygarden (22.08.2017). Salget omfatter også Øyfjellvegen 1563 (Gnr 118, bnr 4)

Håtovegen 46 (Gnr 154, bnr 3, fnr 9) er solgt for kr 800.000 fra Arvid Vestvik til Ann Helen V Thomassen og Henning Bøe Vestvik (23.08.2017)

Andel av Haukelivegen 4958 (Gnr 95, bnr 59) er overdratt fra Magne Økland til Gunvor Økland (23.08.2017)

Andel av Haukelivegen 4958 (Gnr 95, bnr 59) er overdratt for kr 100.000 fra Gunvor Økland til Torbjørn Eirik Økland og Gjertrud Økland (23.08.2017)

Gnr 96, bnr 27 er solgt for kr 50.000 fra Per Kåre Kvålen til Lill Sara Kvålen og Ole-Johan Gardsteig (24.08.2017)

Dyrdalsvegen 1129 (Gnr 114, bnr 22) er overdratt fra Dorothy Huitfeldt og Oddbjørn Carlsen til Guro Huitfeldt Carlsen (24.08.2017)

Songavegen 686 (Gnr 88, bnr 136) er overdratt fra Bjarne Edland til Kåre Jan Edland og Gerd Tone Edland Lauvvik (25.08.2017)