Stoler ikke på boligpris

Svært mange kjøpere ber om takstmannens prisvurdering før de legger inn et bud.

Svært mange kjøpere ber om takstmannens prisvurdering før de legger inn et bud. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mange kjøpere ringer takstmannen fordi de føler seg usikre på hva boligen er verdt.

DEL

Etter at eiendomsmeglerne bestemte seg for å sette boligpris alene, har andelen kjøpere som spør takstmannen til råds vist klar økning, ifølge en undersøkelse fra Norges Takseringsforbund (NTF).

Usikkerhet

Svært ofte gjelder spørsmålene usikkerhet rundt boligens markedsverdi.

Seks av ti boligtakstmenn opplever å få direkte henvendelser fra mulige kjøpere. 42 prosent svarer dessuten at antall slike henvendelser har økt etter at meglerne i fjor faset takstmennene mer konsekvent ut av verdisettingen.

– Over halvparten av takstmennene som blir kontaktet av kjøpere, oppgir at markedsverdi er et tema som i slike sammenhenger bringes på bane. Dette bekrefter at forbrukerne både ønsker og trenger en objektiv vurdering før de legger inn bud, sier administrerende direktør Are Andenæs Huser i NTF.

Meglerne spør

Selv om meglerne vil sette prisen alene, hender det i praksis ofte at de innhenter takstmannens vurdering under hånden.

– I undersøkelsen oppgir seks av ti takstmenn at de får slike henvendelser. 25 prosent svarer faktisk at meglerne nå spør dem oftere til råds om markedsverdi enn før, sier Huser.

I byer som Bergen og Oslo er etterspørselen etter takstmannens prisvurdering særlig stor.

– Her rapporterer nær 60 prosent av takstmennene om en økning i antall henvendelser fra forbrukere. Av disse opplever syv av ti at markedsverdien er et tema som tas opp. I pressområdene bidrar nok sterk prisvekst og raske budrunder til mer usikkerhet blant kjøperne, mener Huser.

Endringer

(Foto: Nicolas Tourrenc, Norges Takseringsforbund/ANB)

(Foto: Nicolas Tourrenc, Norges Takseringsforbund/ANB)

 Eiendomsmeglerne og deres bransjeorganisasjoner har i løpet av det siste året gjennomført endringer som medfører at beregning av markeds- og låneverdi ikke lenger skal være en del av takstmenns rapporter.

– I likhet med Forbrukerrådet og mange andre, har også vi advart mot dette. Sett fra et samfunns- og forbrukerperspektiv er dette en uheldig utvikling, sier Huser.

Artikkeltags