Folk kan bygge mer uten å søke, for eksempel garasjer og enkle tilbygg, har regjeringens blåøyde moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) reklamert med i det siste.

1. juli ble reglene som regjeringen har innført gjeldende. Men for de av oss som bor i siviliserte områder, som statsministerens fødeby Bergen, er det ikke nødvendigvis rett frem og vill vest likevel.

– I sentrum, for eksempel, er det ganske sannsynlig at det ligger kommunalt vedtatte planer som gir sterke begrensninger på hva man kan gjøre, sier Petter Wiberg til Bergensavisen.

Slike begrensninger kan gjelder alt fra fasadeendringer, tilbygg til bolig og ikke minst garasjer og andre bygg som man ikke skal bo i.

Gjør dine undersøkelser!

Om staten lemper på byggereglene, så gjelder disse byggereglene bare dersom det ikke finnes lokalt vedtatte regler som sier noe annet fra før av. Det kan være at tomten du eier allerede er fullt ut bebygd i forhold til reguleringsplanen, for eksempel.

Det kan også hende at planen for området knesetter regler vedrørende fasadeendringer. Det er derfor viktig at man undersøker hvilke planer som gjelder der man har tenkt å bygge.

Faktisk regner byggesaksetaten i Bergen kommune at forenklingen og forbedringen fra regjeringens side vil koste kommunen 10 millioner kroner i året.

For: Når folk i dag søker om å bygge så betaler de for tjenesten i kommunen. Wiberg og etaten tror at antallet naboklager vil øke ganske mye som følge av at folk slår seg løs. Disse klagesakene får ikke kommunen penger for å behandle.

– Det som ofte er til felles for klagesakene er at vi får inn mange små saker med klager på tema som utnyttingsgrad, estetiske hensyn, kulturvern og naboforhold, som nærhet og utsikt. Det handler mye om ulovlige murer, terrasser, altaner, påbygg og tilbygg, sier Wiberg.

Finner byggesaksetaten at det du trodde var lovlig å bygge likevel er ulovlig, så kan du ende med å måtte rive praktverket ditt eller betale saftige dagmulkter eller begge deler.

Snakk med naboen din!

Wiberg mener den aller viktigste byggeregelen fremover er å utvise vanlig folkeskikk.

– Snakk med naboene dine. Synes de at det du vil gjøre er ok eller ikke? Hvis de mener det ikke er ok bør du gå dypere ned i materien og se om det er noe du kan endre, sier Wiberg.

Han sier også at det er begrenset hvor mye de kan hjelpe folk med å finne ut om et planlagt byggeri er lovlig eller ikke krever søknad.

– Dersom vi sier til en som vil bygge noe at han ikke trenger å søke, har vi i realiteten saksbehandlet tiltaket og gitt han tillatelse. Derfor er det beste vi kan gjøre å sette folk i stand til å saksbehandle sin egen sak, sier Wiberg og føyer til at dersom noen vil at kommunen skal ta stilling til om det er søknadsplikt, så vil de gi en skriftlig tilbakemelding.